Nei til økning av tungtransport langs Sundsvegen

Vi har gjennom kunngjøringen i fra Fylkesmannen i Rogaland (Haugesunds Avis, 26. juni `18) blitt gjort oppmerksom på at Nordscrap Karmøy AS ønsker å doble mottak av skrapstål og skrapmetaller. Øke mengde lagret avfall fra 2000 til 5000, samt lagring av batteri og transformatorolje.

Dette vil garantert øke trafikken på en allerede overtrafikkert vei, veien er på ingen måte dimensjonert til nåværende trafikkmengde, og den er heller ikke laget til så store, tunge kjøretøy. 

I tillegg er veien så smal at det veldig ofte skjer nestenulykker og farlige situasjoner mellom møtende kjøretøy, og myke trafikanter.

Vi registrerer at kommunen gang på gang har tillatt økning av industri langs veien, inkludert utvidelse av avfallsanlegget på Borgaredalen.

Vi er plaget med mengder av tungtransport og kjøretøy som på ingen måte holder fartsgrensen. Og klarer heller ikke å tilpasse farten når det går myke trafikanter langs veien.

Dette vil påvirke miljøet rundt Skår, Sund, Ytraland og Veavågen med tanke på støynivå og forurensning.

Vi oppfordrer alle i bygdene Skår, Sund og Ytraland, Kvalavåg og Jovik (Vea) (de som ikke allerede har  skrevet seg på listene som velforeningene har gått rundt med) til å delta på underskriftskampanjen. Fristen er senest 10. august (førstkommende fredag)


Ytraland og Sund Velforening, Marlyn Davidsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Ytraland og Sund Velforening, Marlyn Davidsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker. Vi vil reklamere for dette oppropet overfor personer som ser på andre opprop på nettstedet vårt, men som ikke har sett på dette oppropet enda.

Facebook