Nei til industri på våtmarka Hellemyra, Lista.

Nei til industri på Hellemyra.

 

Det planlegges storstilt utbygging i kommunen, der våtmarka Hellemyra er det mest truet området. Myra er en rødlistet art. I følge MIljødirektoratet er kystmyrer er viktig fordi myrene har en landskapsøkologisk funksjon, er lokalt eller regionalt sjeldne, eller på andre måter utmerker seg som viktig for biologisk mangfold. Langs kysten har intakte myrkomplekser blitt sjeldne, og spesielt er det lite myr igjen i låglandet.

 

Likevel ønsker politikere og næringslivet å bygge den ned. Mer om disse planene på rundlurt.no 

 

Underskriftene vil bli levert innen høringsfristen 21.04.2021 til kommunen.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Maria Hals Eilertsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...