Nei til industri på våtmarka Hellemyra, Lista.

Kommentarer

#2

Jeg vil ikke ha utbygging, og industri på Hellemyra.

Tone Aavitsland (Vanse, 2021-03-29)

#4

legg heller industrien til Lundevågen der er krafta og havnemuligheter,

Tor Leirvik (farsund, 2021-03-30)

#6

Man bygger ikke ned våtmarksområder. Ref Kviljobrønnen - et gigantisk feilgrep!

Kay Fosberg (Iveland, 2021-04-07)

#10

Dette vil forandre hele Lista på en måte som går ut over min livskvalitet. Konsekvensene vil bli store også langt utover selve området som planlegges nedbygd.

Knut Olsen (Borhaug, 2021-04-07)

#12

Utbygging på myr, våtmark, annen natur, dyrket mark ol burde vært totalt forbudt

Ann Kristin Moen (LØTEN, 2021-04-07)

#18

Myrer forsvinner bit for bit fra Norge. Se bare hvor maltraktert Harestadmyra i Randaberg kommune er. Der ruget storspove, sivsanger, gresshoppesanger og mange andre. Nå er myra bare Idrettsanlegg, industri og en liten dam med tursti rundt, fullt av mennesker og stokkender. Vi har ikke råd til å miste enda ei myr.

Espen Gya (SAUDA, 2021-04-08)

#22

Våtmarker må vernes!

Kjell Blandhol (Vennesla, 2021-04-08)

#27

Nei til bygging i trua naturtyper

Per Inge Værnesbranden (Stjørdal, 2021-04-08)

#29

Hellemyra er den siste gjenværende "torvmyra " på Lista og som har stor verdi for fugl og naturmangfold generelt. Mange rødlistearter er registrert der.

Kåre Olsen (Lista, 2021-04-08)

#31

Det er svært viktig at vi lar noe natur forbli så intakt som mulig.
Først og fremst for arter som lever der.
Men også for at vi må la så mye opprinnelig natur, være igjen til våre etterkommere.

Bjørn Pedersen (SKIEN, 2021-04-08)

#35

Jeg signerer fordi vi ikke trenger mer ødelagt natur. Nå er det på tide at vi vpkner opp og tar vare på livsgrunnlaget vår før vi sager av greina vi sitter på!

Torborg Berge (Sandnes, 2021-04-08)

#38

Hellemyra er, og skal være til beste for natur og miljøet..

Ruth Wenche Engesland (Søgne, 2021-04-08)

#40

Jeg signerer fordi vi ikke aner konsekvensen av nedbygging i dette tempoet og omfanget. Vi må gi naturen vetorett i slike saker.

Kristoffer Myklebust (Sandnes, 2021-04-08)

#41

Mest mulig våtmark og myr bør bevares, også kystmyr.

Egil Eriksen (Lagveien 442, 4957 Risør, 2021-04-08)

#42

Miljøskadene må stoppe nå!

Trond Godtland (SKI, 2021-04-08)

#49

Eg vert heilt lamslått av alle politikarar og næringsdrivende som kun ser verdiar i pengar. Våtmarkområde er på veg til å bli vekke, og eg trudde vi no faktisk hafde fått ei lov som skulle verne om dei resterande.

Inghild Marie Venås (Sande i Sunnfjord , 2021-04-09)

#52

Våtmarken er viktig for fremtiden og binder CO2.

Paul Magnus Lundø (Kristiansand, 2021-04-09)

#55

Jeg vil med dette gi mangt et NEI! til industri på Hellemyra.

Kurt Eriksson (Oslo, 2021-04-09)

#60

Ugyldig konnsekenytredelse uten registrering av fuglelivet i området ¿17

Geir Grimsby (Borhaug, 2021-04-09)

#61

Det er bedre å bevare relativt intakt natur enn å må restaurere når vi innser at vi trenger naturen

Steve Baines (Røst, 2021-04-09)

#63

Bevar fuglelivet!!

Rita W Larsen (Drammen, 2021-04-09)

#75

Naturen må bevares

Jan Terje Espeland (Ytre Arna, 2021-04-10)

#84

Våtmyrer inneholder mye karbon og er miljøskadelig å forstyrre

Solveig Westerbotn (Norge, 2021-04-11)

#89

Bevaring av naturen er en viktigere VERDI enn en kortsiktig økonomisk gevinst.

Inger Berggren (Arendal, 2021-04-11)

#96

Dette ikke er bra for hverken folk eller natur.

Anne Noddeland (Lindesnes, 2021-04-12)

#99

Vi trenger å verne den naturen vi har!

Eva Pallenschat (4404 Flekkefjord , 2021-04-12)

#101

Dette er et unikt område sim bør vernes .

Svein Otto Alne (Kopervik, 2021-04-12)

#105

Det grønne skiftet er en jippo som ødelegger mer natur enn den redder

Bjørn Ivar Bjerkehagen (Kolbu, 2021-04-12)

#115

Det er på tide å bevare den lille naturen som er igjen. Det grønne skiftet er bare en annen måte å fortsette den økonomiske veksten på, det har ingen annen verdi om man tar med hele regnskapet, hverken klimamessig eller på annen måte.

Freddy Johansen (Vestby , 2021-04-12)

#120

Det er galskap å bygge ut Listas fredede områder, vi og naturen trenger dem som aldri før!

Åse Melkeraaen (Moss, 2021-04-12)

#123

Nedbygging av myr og våtmark må opphøre

Jon Ludvig Hals (Geithus, 2021-04-12)

#131

Våtmarkene MÅ bevares!! Den er hjem for sårbare fugler

Anne Kristi Berg (Sandnes, 2021-04-12)

#134

Ta vare på sårbart myrområde!

kikki knutsen (fornebu, 2021-04-12)

#140

Jeg ikke ønsker industri i dette området pga. Naturødeleggelsene som ikke er reversible

Sissel Kvia (Røssevika, Vanse , 2021-04-12)

#152

Jeg signerer fordi hele Lista er et unikt område som MÅ bevares som det er.

Stig Eide (Tønsberg, 2021-04-12)

#153

Våtmarker er basis for vårt væren. Miljøet, alt levende inkludert oss mennesker, må ha prioritet på miljøets premisser.

Lisbet Samdahl Høiden (Oslo, 2021-04-12)

#157

Lista representerer et unikt landskap med et usedvanlig stort naturmangfold og stor historisk dybde. Økonomisk vekst rettferdiggjør ikke irreversible inngrep i et område som dette. Bygg andre steder.

Endre Wrånes (KRISTIANSAND S, 2021-04-12)

#158

Vi har ikke råd til å miste mere av denne typen natur.

Sveinung Ekse (Tromsø, 2021-04-12)

#163

Jeg signerer fordi jeg mener at hensyn til klima og miljø må gå foran alle andre hensyn i det dette er begrensede og truede ressurser som vi som ansvarlige mennesker må hegne om.

Nini karine Torp (Høvik, 2021-04-12)

#164

Vi må ta vare på fuglene våre!

Line Handgård (Gaupen, 2021-04-12)

#172

Bør bevare norsk natur, ikkje bygge ned meir av den.

Marte-Lise Bjørnevik (Sykkylven, 2021-04-12)

#178

Eg signerer fordi Lista er eit naturområde og eit miljø det ikkje finst maken til. Uhyre viktig fordi det er første landkjenning for fuglar som kjem trekkande frå sør. Ei slik utbygging vil ikkje berre oppta det planlagte området, men kreve ny infrastruktur, meir boligbygging, og øydelegge det særpreget denne vakre bygda har.

Brit Bildøen (Oslo, 2021-04-12)

#179

Jeg signerer fordi vindkraft er ustabilt, ineffektivt, dyrt og ødeleggende for natur, dyre- og fugleliv. I tillegg ødelegger det store områder for mennesker som ser noe mer enn et motiv fra et postkort når de ser områdene som blir ødelagt for alltid.

Knut Oskar Løkka (Frogner, 2021-04-12)

#183

Vi har ikke mer natur å miste.

Stian Nilsen (Vormsund, 2021-04-12)

#187

Bevar norsk urørt natur!

Anne-Lill Bakkevig (Fredrikstad, 2021-04-12)

#188

Jeg signerer fordi vi ikke har et eneste våtmarksområde å miste for å ta vare på vipen og andre trudde arter.

Frode Sandvin Folkedal (Melsomvik , 2021-04-12)

#189

Vindturbiner er miljøkriminalitet på det groveste!!! og svært ødeleggende for naturen, dyrene å mennesker!!!😡😭

Aina Olsen (Hommelvik, 2021-04-12)

#195

FNs Naturpanel har erklært krisetilstand for verdens natur- og dyreliv. Å vurdere vindkraftindustri i et slikt viktig naturområde er et hån mot denne rapporten. Nå må denne vindkraft-vandalismen i norsk natur stoppe. Nok er nok!!!

Siv Norheim (Austvatn, 2021-04-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...