Innsigelser mot sak: 20/07968-7 Planforslag Vortungen nord hyttefelt av 02.02.23 Aurskog Høland Kommune

Det er flere av medlemmene i Vortunglia Hytteforening og Eikestan Hytteforening som ønsker å komme med innsigelser til nevnte planforslag av 02.02.2023 som er overlevert Aurskog Høland Kommune.
Nevnte plan har ingen frisone mot det eksisterende hyttefeltet Vortunglia Hyttefelt (Ref. Plan id Rømskog kommune: 121200901 av 16.04.2009 «Spa hotellet med hyttefelt») Ved salg av hyttetomter i Vortunglia hyttefelt har kjøperne av hytter og hyttetomter blitt forespeilet en 100m frisone mellom Vortunglia og det påtenkte Vortungen Nord. Dette da av tidligere Rømskog Hytteutvikling AS. En avskillende frisone mellom de forskjellige hyttefeltene er blitt praktisert ved tidligere utbygging rundt Vortungen. Vortungen Nord har ingen sammenheng med Vortunglia og en frisone bør derfor etableres både som ett naturlig skille og som en barriere for støy og støvplager fra det påtenkte Vortungen Nord hyttefelt. Planen for Vortungen Nord er av en såpass massiv art med påtenkte 149 enheter. Her er det naturlig å se for seg og en langvarig utbygging med støy og støvplager. Medlemmene i Vortunglia og Eikstan Hytteforening håper med dette oppropet at Aurskog Høland kommune tar hensyn til disse innsigelsene og setter krav til av en frisone mot de eksisterende hyttefeltene i sitt møte.


Vortunglia Hytteforening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen