Åpent brev til Dr. Karsten Kronholm ang Fri Energi og Karsten Midtbø

Hei Karsten Kronholm og dere som vurderer Karsten Midtbø’s situasjon fortløpende: karsten.kronholm@helse-bergen.no

Det ser ut til at det kan bli en travel tid framover for deg og dere på Sandviken Psykiatriske avdeling med innleggelser om dere ikke begynner å oppdatere deres tidligere virkelighetsoppfatning/overbevisning. Store ting er i ferd med å skje i disse tider, deriblant tilgjengeligheten av fri energi-teknologi, viten om sjelen, dens praktiske betydning og kjærlighet med fred på jorden. Dette er aspekter av det grønne skifte, den grønne revolusjonen vi opplever i verden nå parallellt med alt det motpolariteten også bringer av konflikter og utfordringer.

 

For å ta det første først, siden det er Karstens kunnskaper om Fri Energi-teknologi dere bruker som påskudd for å diagnosere ham med vrangforestillinger, så vil jeg opplyse deg og dere om at dette er en teknologi som er i full blomstring rundt om i Verden. Dette er tydeligvis ikke ditt fagfelt og derfor kan du dessverre ikke uttale deg om dette. Det faktum at du uttaler deg om denne teknologien i det hele tatt sår tvil hos meg om din kompetanse til å ta riktige vurderinger og beslutninger som lege.

 

Karsten er derimot en av pionerene her til lands og har en god forståelse på hva som ligger bak teknologien.Vi er flere tusen i Norge som har hørt om og lærer nå hvordan vi kan implementere denne teknologien i våre liv:

På facebook: Keshe Poundation Norway (https://www.facebook.com/Keshe-Foundation-Norway-705171526280029/?fref=ts), PLASMA ENERGY - Calidad   er noen norske grupper som samler mennesker som ønsker å lære mere om denne teknologien som stammer fra Keshe Foundation: 

Mr. Mehran Tavakoli Keshe (www.keshefoundation.org) er en iransk kjernefysiker som har jobbet med å utvikle denne teknologien siden 1981 og offentliggjorde den for hele verden i oktober 2015 med intensjon om Fred i Verden. Teknologien er ikke patentert fordi han ønsker at den skal være fri og tilgjengelig for alle slik at vi kan gå bort fra urettferdighetene vi opplever i verden som konsekvens av mangel på ressurser.

Dessverre så har Keshe Foundation opplevd mye motstand fra instanser som har en interesse av at dagens energikilder som olje, gass, kull, kjernekraft +++ skal vedvare. Disse korporasjonene er avhengige av folkets forbruk for å kunne ha industrien sin gående. Frykten de har for å bli overflødige er forståelig, men vi mener at tiden er inne for å fri oss fra en verden avhengig av industrier som skaper ubalanse og konflikter. Og løsningen er her.

Mr MT Keshe er ikke den første til å presentere Fri Energi Teknologi da Nikola Tesla allerede i starten av 1900-tallet jobbet med og hadde stor forståelse for Plasma-Energi: ()

Wilhelm Reich () er også en person som har gjort et vanvittig stort arbeide som ligger til grunne for den forståelsen vi nå har rundt energi.

 

På verdensbasis er vi mange, mange flere, 100-tusener og millioner tar man Asia med i betraktningen: Facebook: Søk Keshe Foundation og Golden Age of Gans.  og  er noen få av alle gruppene der ute. Ta deg tiden til å gå inn på alle linkene her og SE hvor mye det er som foregår nå. Om du ser medlemslistene på disse sidene sier det seg selv at det er visse overbevisninger dere må jobbe og muligens justere på, endre på noen rammer dere har satt for hva som er et friskt menneske.

 

Jeg kan ikke skjønne at et ønske om å spre Fred, Kjærlighet og Fri Energi kan være grunnlag for tvangsinnleggelse, i alle fall ikke når Karsten gjør dette på en så fredelig og ufarlig måte som han gjør.

Når det kommer til «Messias-komplekset» så er dette basert på at de som opplever ham slik, enda ikke har fått anledning til å gå dypere inn i hva det er han formidler. Jeg, som en nær venn, kan fortelle at budskapet han deler er at vi alle vil skape Fred på Jorden sammen innen kort tid. Bakgrunnen for denne forståelsen ligger i en interesse for å gå dypt inn i faglitteratur og vitenskap som ikke er like sosialt akseptert og anerkjent som det tidligere var. Vitenskap som astrologi og sjeleliv er kunnskap som har blitt mindre og mindre vektlagt de siste 1000 årene, men er heldigvis nå på veg tilbake for å skape en større forståelse for hvem og hva vi er her for å være og gjøre.

 

Kvantefysikken og moderne forskning har også mengder med data som støtter disse vitenskapene og vår forståelse av verden. Søker du opp for eksempel Nassim Haramein eller Gregg Braden så vil du finne mange interessante videoer å se gjennom for å å få en litt bedre forståelse på hva kvantefysikken forteller oss om hvilken rolle vi spiller med vår bevissthet og følelser i vår realitet. Forskning viser hvordan forskningsresultater, hvordan verden former seg, påvirkes av observatørene, altså oss. Gjennom våre overbevisninger, tanker og følelser skapes den virkeligheten vi observerer.

 

Nå skal det sies at jeg er fullt klar over at jeg ser verden på en annerledes måte enn folk flest. Jeg skjønner, aksepterer og respekterer at andre har sine perspektiver, opplevelser, oppfattelser og innsikter, og jeg har heller ingen trang for å implementere mitt syn på andre. Da hadde jeg vel kunnet diagnoseres som psykotisk?

Selvfølgelig har ikke alle den interessen for å utforske de samme feltene som jeg har, vi er unike energier med unike interesser, oppgaver og roller.

 

Så hvorfor er det slik da at noen har rett til å diagnosere andre mennesker for sine overbevisninger og kalle det vrangforestillinger bare fordi de ikke stemmer med deres egne overbevisninger og forståelse? Vil ikke det kunne sammenlignes med å være psykotisk?

Er det nødvendigvis slik at det er majoriteten som sitter på fasiten over hva som er «virkelighet»? Om det er slik, hvor er da åpningen for nye forståelser, vekst og utvikling i samfunnet vårt? Om de som har akkumulert en større forståelse for et hvilket som helst felt blir lukket bak lås og slå, sperret inne, gjemt for allmenheten, hvilken virkning vil dette da ha for utvikling?

 

Jeg mener vi skal være forsiktige med å sortere ut hva vi vil høre og ikke ved å gjemme bort det vi ikke klarer å forstå og begripe. For hvordan vil vi kunne utvikle oss videre da?Jeg skjønner at noen kan føle at forandring eller nye ting kan virke truende i det samfunnet vi lever i, men nå er det på tide å overkomme denne frykten og finne lysten til å gjøre noe med den situasjonen verden er i idag. Og det starter med å overvinne frykten i oss selv.

 

Dette har Karsten jobbet mye med. Mange av de tingene som før gjorde ham redd, ser han nå på med kjærlighet og fred. For han vet at vi mennesker er så mye mer enn hva vi er blitt fortalt. Døden er ikke lengre noe å frykte når man vet at livet er evig og byr på så mye mer enn hva mange er åpne for. 

 

Avsluttende så vil jeg si at Karsten slettes ikke er en fare for hverken seg selv eller andre. Igjen så er dette synsing basert på din begrensede innsikt i situasjonen og sannsynligvis også basert på misforståelser og feilaktige opplysninger/antagelser fra andre involverte. 

Det er tydelig for oss som skjenner Karsten og har den samme forståelsen som han, at det er ugler i mosen her. Dere har ikke grunnlag godt nok til å holde på han og vi krever at dere revurderer avgjørelsen som ble tatt idag, 7. september 2016 på bakgrunn av den nye informasjonen som har kommet.

 

Med vennlig hilsen

 

Anders Fossland

 

og alle som samtrykker i ytringene som kommer frem av dette brevet, ved navn her:

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Anders Fossland kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook