Natur uten motordur!


Gjest

/ #13

2014-12-06 13:47

Det tradisjonelle, enkle friluftslivet fremmer sunne frie mennesker. De som har nytteoppdrag i naturen slipper gjennom nåløyet i dagens Motorferdsellov. Verdens menneskeskapte klimaendringer og rovdrift på ikke-fornybare ressurser gir grunn til å spørre om ikke en revisjon av motorferdselloven burde gått motsatt vei av det regjeringen nå foreslår. Direktoratet for Naturforvaltning konkluderte i sitt lovforslag 2008, at omfanget av fritidskjøring burde reduseres i Finnmark, Nord-Troms samt 7 forsøkskommuner - og for all del ikke utvikle seg i resten av landet. Paradigmeskifte. Motorferdselloven er en forbudslov, for å beskytte naturen og trivselen til de som utøver tradisjonelt, ressursvennlig friluftsliv. Regjeringens forslag er et paradigmeskifte, de tolker motorindustriens kulturverdiene som frihet og trivsel som likeverdige med friluftstradisjonens frihet og trivselsideal. Betingelsene for trivsel i veitrafikken kan ikke likestilles med trivsel innen naturens rammer. Lov og ulovlighet. Naturvernforbundet i Finnmark har i en stikkprøve (Alta, jan/feb 2014) dokumentert at 65 % av dispensasjonsvedtakene var ulovlige. Kommunen er altså ikke lojal mot loven og bør ikke ha forvalteransvar. Snøscooterforhandlerne påstår at salget av dypsnø-/klatresnøscootere tar markedsandel på 50% - disse modellene har sitt bruksområde utenfor lovlig løype. Kanskje 50% av brukerne heller ikke er lovlydige? Hva hjelper det at snøscootersporene forsvinner om våren, om samfunnet står tilbake med svekket evne- og vilje til å delta i ei bærekraftig utvikling?kysytään!-- Large modal -->