Natur uten motordur!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Natur uten motordur!-oppropet.


Gjest

#1


- Stillhet er ikke hyllevare

- Stillhet finner vi bare i fri natur

- Stillhet er en måte den frie natur taler til oss på
ved å tie

Med naturvennlig hilsen Nils Faarlund

Gjest

#2


SÅ OPPLAGT!
Ivar Helleberg
Gjest

#3 Erfaringer fra prøvekommuner bør evalueres


Sylan var tidligere et bra mål for fine skiturer i et pent og rolig fjellterreng, tilgjengelig for alle. Slik burde det fortsatt være, iallfall i følge kommunens hjemmeside om Sylan:
- "I den vakre naturen i Sylan bør man trå frem med varsomme steg og nyte den stille naturen. Ta bare med fotografier tilbake hjem- å la bare et lett fotavtrykket bli igjen".

En tur langs skiløypa fra Storerikvollen til Ås i Tydal kommune sist vinter avslørte en helt annerledes virkelighet. Kommunen har tillatt fornøyelseskjøring med snøskuter. Spor var å finne på kryss og tvers i terrenget, ikke bare langs merkede skuterløyper. Essandsjøen ble brukt til høyhastighetskjøring - ikke nettopp lydløst... Den gamle skiløypa var merket som skuterled, og det var ikke lenge mellom hvert møte med skutere. Turopplevelsen ble preget av støy og bensinlukt. Den virkeligheten jeg der opplevde er langt fra turistkontorets visjon om at bare et lett fotavtrykk skal stå igjen. 


Tydal kommune har vært prøvekommune og er et godt eksempel på hvordan det kan bli, nå som andre kommuner står i kø for å tillate skuterkjøring. Hvis det tillates i et visst omfang, skjer det ikke bare et tilvalg av en aktivitet til fordel for enkelte. Uberørt natur og det tradisjonelle friluftslivet basert på en ren og støyfri naturopplevelse velges bort. Det fratar mange flere muligheten til avkobling og rekreasjon i ren og uforstyrret natur. Jeg ser ikke bort fra at mange med meg i framtida vil prioritere andre områder enn "skuterkommuner" for vinterturer i fjellet.

Regjeringen burde evaluert prøvekommunene før det slippes fritt fram i flere kommuner.
 
Mitt håp er at de fleste kommuner bruker vettet og setter foten ned for skuterkjøring. Svenskene har tillatt skuterkjøring lenge. Nå ser de at de har gått for langt og vil stramme inn. Norge bør ikke gå motsatt vei.

NB: Mine innvendinger omfatter fornøyelseskjøring, jeg har som mange andre ikke motforestillinger mot dagens praksis med tillatelse til skuterbruk i næringsvirksomhet.


Gjest

#4


Det til støy og eksos i naturen.

Gjest

#5


Hvor intelligente er vi egentlig? Jeg spør med tanke på det moderne samfunnet hvor bjørnetjenestene er overflødige. Vi effektiviserer, organiserer, tilrettelegger etc. slik at vi til slutt kan utføre en jobb ved bare å tenke på den uten å ha beveget noe som helst. Vi bør starte å innse at vi er dyr og ikke mennesker. Dyr som trenger å ta vare på kroppen vår og planeten vår! Scooterkjøring tilhører latskapens hoder. På den ene siden er det fint at de som har behov for transport feks i et nødstilfelle kan få hjelp i tide osv, men jeg mener at vi som dyr bør fokusere på å lære oss naturen og forstå den slik som vi en gang har gjort. Stillheten er en del av det naturlige og har en verdi som ikke kan kjøpes for eller måles i penger. Det er nok menneskeskapte lyder som det er. Skal vi fortsette å være et forbilde for resten av verden og fortsette med den friheten i møte med naturen som vi har? Skal de neste generasjonene få vokse opp på en scooter i møte med naturen? De fleste kjenner vel til konsekvensen av forholdet mellom oppvekst og miljø! Takk!

Martin Rones Jensen 


Gjest

#6


Flott at nokon tar initiativet.

Gjest

#7


Maktarrogant gjennomføring av et tiltak som iflg. meningsmålinger har "folk flest", frivillige organisasjoner og naturvernorganisasjoner mot seg

Gjest

#8


En meget viktig sak som sees i sammenheng med flere utspill fra den sittende regjeringen når det gjelder forvaltningen av natur og friluftsliv, samt forvaltningen av viktige ressurser som angår både mennesker og dyreliv og vårt ansvar for kommende generasjoners rett til å oppleve frisk luft, fred og stillhet og ro.


Gjest

#9 Motorfertsel i utmark


Skuterkjøring

Motorfertsel i utmark er vanskelig å kontrolere. Det er ingen vits i å forsøke noe som er vell utprøvd i Sverge. Svensk Turistforening uttalelse bør være advarsel nokk for å ikke tillate denne form for lystkjøring.

Mvh.
Karl-W.Hind.


Gjest

#10


Veldig flott å få et sted hvor man kan protestere på galskapen!!

Gjest

#11


Marianne Elvegård ønskes roper JA te natur roen. :-)

Gjest

#12


Viktig kampanje nå som vi har en regjering som ensidig støtter ukultur med motor og støy på bekostning av stillhet, natur, fuglesang og dyreliv.

Gjest

#13


Det tradisjonelle, enkle friluftslivet fremmer sunne frie mennesker. De som har nytteoppdrag i naturen slipper gjennom nåløyet i dagens Motorferdsellov. Verdens menneskeskapte klimaendringer og rovdrift på ikke-fornybare ressurser gir grunn til å spørre om ikke en revisjon av motorferdselloven burde gått motsatt vei av det regjeringen nå foreslår. Direktoratet for Naturforvaltning konkluderte i sitt lovforslag 2008, at omfanget av fritidskjøring burde reduseres i Finnmark, Nord-Troms samt 7 forsøkskommuner - og for all del ikke utvikle seg i resten av landet. Paradigmeskifte. Motorferdselloven er en forbudslov, for å beskytte naturen og trivselen til de som utøver tradisjonelt, ressursvennlig friluftsliv. Regjeringens forslag er et paradigmeskifte, de tolker motorindustriens kulturverdiene som frihet og trivsel som likeverdige med friluftstradisjonens frihet og trivselsideal. Betingelsene for trivsel i veitrafikken kan ikke likestilles med trivsel innen naturens rammer. Lov og ulovlighet. Naturvernforbundet i Finnmark har i en stikkprøve (Alta, jan/feb 2014) dokumentert at 65 % av dispensasjonsvedtakene var ulovlige. Kommunen er altså ikke lojal mot loven og bør ikke ha forvalteransvar. Snøscooterforhandlerne påstår at salget av dypsnø-/klatresnøscootere tar markedsandel på 50% - disse modellene har sitt bruksområde utenfor lovlig løype. Kanskje 50% av brukerne heller ikke er lovlydige? Hva hjelper det at snøscootersporene forsvinner om våren, om samfunnet står tilbake med svekket evne- og vilje til å delta i ei bærekraftig utvikling?

Gjest

#14


Naturen er ikke en motocrossbane, det er vanskelig nok å kontrolere villmannskjøring med snøskuter før dette lovforslaget. i Ål kommune er det skuterspor på krysd og tvers av fjellet, lite nyttekjøring opp en bratt fjellskråning-hvordan blir dette når mange nye ungdom får seg skuter og kjører i den kjedelige leden, klart det er fristende å gunne litt på....


Gjest

#15


Norsk urørt natur er utryddningstruet. Jeg ønsker for meg og mine barnebarn, og for kommende generasjoner å kunne nyte fritt av naturen. Den STILLE naturen. Stillheten vi finner i naturen er utrolig verdifull, det er en fred og ro det er vanskelig å finne andre steder i dagens forbrukerhastesamfunn.

Respekt for naturen og menneske.
Stille natur.

Gjest

#16


Meget viktig og meget bra

Gjest

#17


Natur uten motordur!!!

Gjest

#18


Jeg har ingen tro på REGULERT scooterkjøring i inn-og utmark. Jeg går ofte på fjellet og ungdom kjører
ukontrollert omkring.

Gjest

#19


Det er bare trist.
Litt av et politisk grep for å heve folkehesa.

Gjest

#20


Dette er jeg helt enig i!


Gjest

#21


Nei, nei, nei!

Gjest

#22 Skuterkjøring er helseskadelig


Inaktivitet er like skadelig som røyking. Folkehelsen i Norge er sterkt påvirket av inaktivitet. Det norske folk er blant de i verden som er mest inaktive. Støy (trafikkstøy) dreper like mange mennesker i Norge som trafikkulykker.Støy stresser oss. Støy har samme virkning på oss som røyking. Blodtrykket stiger.  Skuterkjøring vil medføre svært mange høyenergi-ulykker (som trafikkulykker). Skuterkjøring er usunt og helseskadelig. Hva i all verden er det egentlig regjeringen ønsker å oppnå med skuterkjøringen? Hvilke verdier er det regjeringen ønsker å ivareta gjennom fornøyelseskjøringen med snøskuter?


Gjest

#23


Motorlyd hører ikke hjemme i naturen. Der ute skal det kun være lyd av knirkende snø, knitring av matpapir, muntre barn og en og annen sisik.

Gjest

#24


Fred ønskes når vi er på tur ute i naturen.

Gjest

#25


Mitt nei til liberalisering av motorferdsel i utmark handlar om noko meir enn mitt private ønskje om å gå på ski utan motordur. Det handlar om naturens eigenverdi, og behovet for å la noko vera urørt. Dei firbeinte hardhausane som overvintrar i vinterlandet Norge treng område der vi ikkje kjem til - og spar meg for kommentarane om at dyr blir meir skremt av ein skiløper enn av ein scooter. Jada, det stemmer nok at dei spring først når du stansar og går av scooteren, men mange flyktar lenge før VI ser DEI!!! Med enklare tilgang til stadig større område i utmarka for oss, blir dei fredelege friplassane for villreinen, fjellreven og alle dei andre artane stadig mindre. Vi har ansvar for å bevare urørt natur for generasjonane etter oss.
DET ansvaret har miljøvernministeren, regjeringa og "miljøpartiet" Venstre tydelegvis gløymt...