Natur uten motordur!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Natur uten motordur!-oppropet.

Monika Wikan Faaness

#51 Natur uten motordur

2014-12-17 08:15

Jeg har familie i Alta i Finnmark og hver gang jeg er der og temaet om scooter kommer opp så får jeg med meg en advarsel hjem til Trøndelag. "Dere må kjempe MOT dette frislippet av scooterkjøring!" Realiteten med scooterkjøring er at det aldri er et stille øyeblikk i fjellet der lenger. Og verst er det om natta for da kjøres det villmann i fylla! Det er en evig motordur hele vinteren!

De som forherliger og bagatelliserer scooterkjøring i fjellet bør ta seg en tur til Finnmark, jeg skal love at dere får noe å tenke på. Jeg hadde med meg en slektning fra Alta på skitur i Trollheimen og hun var helt målløs over stillheten. Tenk, hun har vokst opp uten å oppleve stillhet i naturen!

Vi har også et stort ansvar for dyr og fugler i naturen vår, de kan jo ikke komme med opprop og er prisgitt oss. Jeg går i naturen med ydmykhet, men må med tristhet se at vår nåværende miljøfiendtlige regjering ikke har den samme ydmykheten for vår sårbare natur. De blå/mørkeblå vil ha råning i fjellet, det vil ikke jeg!!!


Gjest

#52

2014-12-26 05:16

La ikke de fås frihet til å bråke trumfe alles frihet til å oppleve stillhet i naturen.

Gjest

#53

2014-12-31 15:00

Har ikke denne regjeringen viktigere ting å bruke tiden sin på?

Gjest

#54 Motordur og eksos

2015-01-07 12:58

Det er jo fint at så mange engasjerer seg i natur uten motordur. Men da bør det og settes fokus på båtkjøringen som foregår mellom holmer og skjær langs kysten. Motorduren og eksosen sjenerer jo like mye der som på fjellet.


Gjest

#55

2015-01-09 01:27

Ja til snøscooter og frihet for alle! La oss som bor i bygda nyte og styre eiendommen og boplassen vår selv! Løyper legges uten forstyrrelser til skiløyper, hytter sårbar fauna +++. La oss leve også!
Bygdemann

#56 Re:

2015-01-09 12:23

#55: -  

 Snøkuterinteressene må slutte å gi inntrykk av at alle på bygda vil ha dette. Det vil de smertelig erfare  at det ikke er en selvfølge at grunneiere vil tillate disse løypene.


Gjest

#57 Nei til fornøyelseskjøring med snøscooter

2015-01-10 13:37

Ta vare på stillhet i norsk natur. Det er en umistelig kvalitet. I Sverige synes selv scooterkjørere at det er blitt for mye bråk. De kjører til Norskegrensen og går på ski i Norge! Der finner de stilheten, roen og naturopplevelsene!


Gjest

#58

2015-01-24 18:47

Vi vil IKKE ha motordur fra skutere og 4-hjulinger overalt i nabolag, skog og mark og fjell! Der må vi få ha rekreasjon og nyte stillhet og naturens lyder, uten den irriterende duringen og utryggheten når de kjører på stier ol.

Gjest

#59

2015-02-09 20:14

Enda et angrep på vår felles natur. Naturen har sine egne lyder av kommunikasjon mellom artene. En varsom oppmerksomhet fra oss som ferdes i skoger, fjell, over vidder kan få bli en del av vår felles tilhørighet. Støyende motor lyder fra besøkende som er ute for å avreagere egen kjedsomhet , nekter seg denne opplevelsene. Verre er de signaler som dundrer og forstyrrer og ødelegger for innbyggere som ikke er oss. Men pengene vi nordmenn har fått i fanget har allerede ødelagt så mye av vår natur. Dette forslaget om fornøyelseskjøring rundt i fjell og vidder er et hakk for mye i galskapen Dette må IKKE bli tillatt.
Helga Riekeles

#60 Re: Motordur og eksos

2015-02-09 20:17

#54: - Motordur og eksos 

 Gjett om jeg er enig! Bor ved sjøen, og de stillferdige motorlyder fra andre tider, overdøres nå av skjærende lyder fra båter som skal trimmes for høyere fart. Borte er stillheten ved fjorden. trist.


Gjest

#61

2015-02-10 18:09

Motorferdsel i utmark påfører naturmiljøet øket og helt unødvendig belastning til skade for folk og dyreliv. Vi har alle et ansvar for å begrense naturbelastningene. Det innebærer å stoppe og også tilbakestille helt unødvendig virksomhet, som lystkjøring. I dette tilfellet i skogen, på fjellet og på sjøen.

Gjest

#62 Dette handler om et dypere verdivalg mer enn kun en interessekonflikt.

2015-02-10 18:59

Til dem som velger å sette ulike brukergrupper opp mot hverandre i denne diskusjonen:

Dette handler til syvende og sist verken om skientusiaster, scooterentusiaster, fjellfolk, hjemmesittere, deg eller meg. Det handler derimot om naturens egenart og egenverdi. Det handler om at naturen med sin egenart ikke kun er der for oss som en ressurs eller arena for menneskelig aktivitet. At den i tillegg også faktisk har en egenverdi, helt uavhengig av menneskets nytteverdi hverken i den ene eller den andre retning. Det handler om at vi mennesker snart må slutte å ture fram med vår støyende og egennyttige framferd absolutt overalt. Og det handler om hensynet til våre framtidige barn og barnebarn. Og deres rett til selv å kunne få velge hvordan de vil forvalte den naturen og de fellesverdier vi etterlater dem. Da må noe av naturen være igjen som den egentlig er. I et slikt perspektiv blir kjøring i fri natur med et motorisert kjøretøy kun for moro skyld dessverre rimelig ekstremt.


Gjest

#63

2015-02-13 16:05

Ikke forurens naturen unødvendig med eksos og støy!

Gjest

#64

2015-02-13 16:25

La oss beholde stillheten i naturen !

Gjest

#65

2015-02-13 18:18

La oss bevars stillheten i naturen

Gjest

#66

2015-02-13 18:19

la oss beholde stillheten i naturen !


Gjest

#67

2015-02-13 18:25

En svært viktig sak. En lovendring som åpner for mer motorstøy i naturen, vil medføre en utvikling som vil være svært vanskelig å reversere. Miljøhensyn, folkehelseperspektivet samt kulturelle hensyn (den norske friluftslivtradisjonen), tilsier at motorferdsel i utmark skal begrenses til nødvendig transport.

Gjest

#68

2015-02-13 23:34

Dette er det viktig at så mange som mulig skriver under på!! Del det videre.

Gjest

#69

2015-02-14 15:26

Ikke een journalist i denne "ytringsfriheten" har spurt "miljøpartiet" Venstre, "miljøpartiet" Høyre og "miljøpartiet" KrF. hvorfor de ikke velter regjeringa på denne Ola-Dunk-politikken. Som om det ikke allerede var mer enn nok bråk fra eksplosjonsmotoren i denne verden. Og hva tror de egentlig turistene kommer hit for å oppleve? Eksos og motorbråk har de jo mer enn nok av hjemme.

 


Gjest

#70

2015-02-17 08:41

linken til høringsuttalelsen virker ikke
Skuterkjører

#71

2015-02-17 08:54

Det ut som dere mener at all skuterkjøring skal være forbudt. Jeg vet ikke om dere er klar over at vi er en ganske stor gruppe skuterkjørere som respekterer turløyper, områder med mye dyreliv og felt med hytter. Vi kjører forsvarlig.

Har dere kanskje hørt skrekkhistoriene om at skuterkjørere jager etter rein eller andre dyr? De som jager etter dyr for artighetens skyld er en minoritet av skuterkjørere.

Men er virkerlig kolektiv avstraffelse tingen for å bli kvitt de som kjører som villmenn?

Skal man virkerlig straffe oss som faktisk oppfører oss og som tar hensyn til naturen rundt oss?

Hvis man snur litt på dette kan man jo si at rekreasjonskjøring med ATV (eller andre kjøretøy tilpasset til sommer/høst) skader naturen mye mer enn skuterkjøring. Skal man dermed bannlyse all kjøring med traktor og ATV, da? 

Kanskje dumme spørsmål, men man må faktisk innse at skuterkjørere kommer i alle "former" :)


Gjest

#72

2015-02-17 09:16

Viktig sak, eg støttar!

Gjest

#73 Re:

2015-02-17 18:07

#71: Skuterkjører -  

 Jeg er blant de som driver nyttekjøring og kan ikke se at noen vil forby den. Så ikke trekk dette inn i diskusjonen om man skal tillate "fornøyelsekjøring". All min erfaring med dette så må man snu på begrepet at det er noen få som ødelegger for alle: Det er de fleste som ødelegger for de få som følger loven.

Natur uten motordur
Gjest

#74 Re:

2015-02-17 21:59

#71: Skuterkjører -  

Til scooterkjører:Oppropet dreier seg om fornøyelseskjøring i natur. Enten det gjelder snøscooter, atw eller annet motorisert kjøretøy.Nyttekjøring kan tillates, men må begrenses til det lovverket faktisk tillater. Hvis du leser argumentene en gang til ser du hvorfor vi mener dette.


Gjest

#75

2015-02-19 09:34

det er helt nødvendig for å verne om vår natur, forvaltning av naturressursene for kommende slekter, for dyr, planter, og mennesker. Alt liv vil tjene på dette på kort og lang sikt. Jeg støtter dette oppropet av hele mitt hjerte.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook