Natur uten motordur!


Gjest

/ #62 Dette handler om et dypere verdivalg mer enn kun en interessekonflikt.

2015-02-10 17:59

Til dem som velger å sette ulike brukergrupper opp mot hverandre i denne diskusjonen:

Dette handler til syvende og sist verken om skientusiaster, scooterentusiaster, fjellfolk, hjemmesittere, deg eller meg. Det handler derimot om naturens egenart og egenverdi. Det handler om at naturen med sin egenart ikke kun er der for oss som en ressurs eller arena for menneskelig aktivitet. At den i tillegg også faktisk har en egenverdi, helt uavhengig av menneskets nytteverdi hverken i den ene eller den andre retning. Det handler om at vi mennesker snart må slutte å ture fram med vår støyende og egennyttige framferd absolutt overalt. Og det handler om hensynet til våre framtidige barn og barnebarn. Og deres rett til selv å kunne få velge hvordan de vil forvalte den naturen og de fellesverdier vi etterlater dem. Da må noe av naturen være igjen som den egentlig er. I et slikt perspektiv blir kjøring i fri natur med et motorisert kjøretøy kun for moro skyld dessverre rimelig ekstremt.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook