Natur uten motordur!


Gjest

/ #67

2015-02-13 17:25

En svært viktig sak. En lovendring som åpner for mer motorstøy i naturen, vil medføre en utvikling som vil være svært vanskelig å reversere. Miljøhensyn, folkehelseperspektivet samt kulturelle hensyn (den norske friluftslivtradisjonen), tilsier at motorferdsel i utmark skal begrenses til nødvendig transport.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook