Stopp nedleggelsen av Sameskolen for Midt-Norge!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Stopp nedleggelsen av Sameskolen for Midt-Norge!-oppropet.


Gjest

#1


Sameskolen i midt-norge er en av få skoler hvor sørsamisk undervisning foregår. Sørsamisk er et sterkt truet språk. Kan vi godta at skolen blir nedlagt ved et likegyldig pennestrøk? Nei, signer!

Gjest

#2


Dette tilbudet - som for øvrig er lovfestet - ble opprettet som en innrømmelse fra staten til den samiske befolkningen som hadde mistet kultur og språk på grunn av assimileringen og den rasismen samene var utsatt for fram til 80-tallet. Vi er mange som er av samisk slekt, men som aldri har fått lære å snakke det som er vårt egentlige morsmål. Samtidig er dette tilbudet også en del av Norges forpliktelser som part i internasjonale konvensjoner om urfolk og deres rettigheter. I 2009 ba regjeringen det samiske folket om unnskylding. I 2015 snur den seg og spytter samene i ansiktet.


Gjest

#3


Jeg syns at samene må få beholde sitt morsmål, det er jo en urbefolkning i dette landet. Jeg er selv same, men kan ikke språket, skulle gjerne ha lært det, da jeg har en god del slektninger som prater samisk. Da vil jeg foreslå, at innvandre må også kutte ut sitt morsmål, og lære seg norsk. Her skal det være likt får alle folkeraser...
Sånn forskjells behandling går ikke ann. Samene har jo alltid vært her ..
Men nå kommer det vel inn nye landsmenn til dette land, og da må vel noen vike, og det er vel selvfølgelig " Samene"

Gjest

#4


Viktig å bevare den samiske kulturen og språket


Gjest

#5


Sameskolan behövs! Barn borde kunna lära allt som finns att veta om en kultur och språk som är hotad. Minoriteter är viktiga och borde värnas om! Duktiga lärare har studerad sina ämnen i lång tid för att kunna förmedla vetskapen. Det får inte gå förlorad!


Gjest

#6


Jeg syns at det er et tap for den samiske kulturen om skolen blir nedlagt. Alle samiske institusjoner som blir nedlagt er et skritt tilbake for det samiske folket.

Gjest

#7


Skammelig dette nå er det bare snåsa igjen i sør.trist dette.


Gjest

#8


Det samiske har over lang tid blitt forsøkt utryddet her til lands. Det lyktes - nesten! Nå må alle gode krefter kunne bidra til ivaretakelse av språk og kultur. Det handler om deler av en arv også jeg - som ikke-samisk - ønsker å ha del i og kunne være med på å gi videre til nye generasjoner.

Gjest

#9


Viktig å ta vare på samisk kultur

Gjest

#10


Jeg synes at samisk befolkning har rett til å gjøre alt for å bevare sin unike kultur og Regjeringen er pliktig til å hjelpe dem i det og har råd til å hjelpe.

Gjest

#11


Sameskolen er viktig for samisk språk og kultur, og har de menneskelige ressurser til å ivareta dette. Tilbudet må ikke raseres!

Gjest

#12


dette er utrolig viktig å ta vare på! 

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)
Gjest

#14


Erna hvorfor er du i utakt med hele landsdelen i nord?
Alt av nærdemokrati går i mot dine planer om å legge ned sameskolen i Hattfjelldal.
Sametinget som du personlig har signert en konsultasjonsavtale med hører du ikke på. Her har t.o.m høyres gruppe sagt nei til nedleggelse. Bare FrP sine to representanter mente orlyden på kritikken av deg var for krass.
Men Nordland fylkesting med unntak av FrP ber deg ivareta sameskolen. Også her er du i utakt med ditt parti. Helgeland regionråd råder deg på sterkeste til å ta til fornuft. Sørsamene på Helgeland må få beholde språkopplæringen. Staten har brukt 20 år på å omstille skolen til å gi et effektivt språktilbud som også er med på å revitalisere det sørsamiske språket. Hattfjelldal kommune bønnfaller deg også om å spare skolen. Kommunen har søkt sametinget om å bli språkforvaltningskomune, og de ønsker sterkt å bevare den kompetansen sameskolen besitter.
Erna, hva holder du egentlig på med?

Gjest

#15


Regjeringen begår kulturelt folkemord mot sørsamene.

Gjest

#16


Fordi døveskolene også led samme skjebne, der norsk tegnspråk ble brukt både av voksne og elever.

Gjest

#17


Behold sameskolen i Hattfjelldal.

Gjest

#18


Fordi språket og kulturen er så sårbart. Det burde forskes mer, ikke legges ned, det lille sm finnes.

Gjest

#19


Nordisk språk må bevares for fremtiden

Gjest

#20


Den må være her..

Gjest

#21


Denne skolen bidrar positivt til å bevare kultur og identitet til vår samiske minoritet. Derfor bør den opprettholdes.

Gjest

#22


Da jeg støtter innholdet, og bakgrunnen for oppropet.

Gjest

#23


Jeg støtter sørsamenes kamp for å få beholde sin viktige kultur og læringsinstitusjon Sameskolen i Midt-Norge. Enten vi er samer eller andre, har vi ikke råd til å miste det. Arbeidet de gjør, er viktig for oss alle, ikke minst for Norge som nasjon. Jeg protesterer mot regjeringens maktarroganse og deres manglende evne til å lytte også til de små grupper i samfunnet.

Gjest

#24


Samer fortjener ikke dette

Gjest

#25


Den samiske kulturen i Norge er verdt og ta vare på.