Stopp nedleggelsen av Sameskolen for Midt-Norge!

Den 9. desember vedtok regjeringen å legge ned sameskolen for midt-Norge. En umistelig instutisjon med høy kompetanse, som ivaretar språk og kultur for en truet minoritetsgruppe. Sameskolen har gjennom en årrekke bygd seg opp nok kunnskap om språk og kultur, til å gi samiske barn og unge tilbake kulturen som en gang ble revet fra dem.
Sameskolen må uten tvil bestå.

Regjeringen begrunner nedleggingen av skolen, med at man ikke trenger å dra på samlinger for å lære samisk. Noe som ikke er helt feil. Problemet er bare at det å være same dreier seg om mye mer enn bare selve språket. Å være samisk bærer med seg en identitet kun samer selv kan kjenne seg igjen i. Det handler om levesett, å videreføre tradisjoner, viktige historier, tradisjonell håndverk og sløyd. På sameskolen lærer man alt dette. Man får være i ett med naturen, se hvor materiell kommer fra, hvor mye jobb som ligger i å drive reindrift - og også å lære å bruke hele slaktet til nytteverdige ting.

Ved å ha muligheten til å dra på integreringsuker på sameskolen, får man sjangsen til å bli kjent med mange som er i samme situasjon som en selv. Det er et faktum at språket og kulturen så og si døde ut da fornoskningsprossesen herjet i over 100 år. Sameskolen bidrar til å hjelpe etterkommerne av disse samene, til å ta tilbake det de en gang ble frarøvet. Det er et viktig argument, at uten disse samlingsukene, ville mange unge ikke være i stand til å bruke språket aktivt. Som sagt har mange samiske familier mistet sin samiske identitet, noe som gjør at veldig få kan snakke samisk hjemme. Viktigheten av å skape et positivt og inkulderende læringsmiljø er derfor avgjørende for at - ikke bare kulturen, men språket også skal bestå. Noe regjeringen blindt ser bort i fra, for å spare skarve 3 millioner. Det å spare inn 3 mill på å kutte ut et livsviktig tilbud, vil til syvende og sist gjøre hele Norge til et langt fattigere land.

Da avstemningen ved stortinget skal skje den 16. desember, velger vi å troppe opp og demonstrere mot overgrepet og uretten vi blir utsatt for. Det er dog et faktum at mange engasjerte ildsjeler bor langt unna, eller ikke er i stand til å møte opp på så kort varsel. Vi inviterer derfor ALLE, som er enige med oss, til å signere!


Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell    Kontakt personen bak underskriftskampanjen