Fortetting til forvikling i Nedre Movei - et opprop mot dårlig planlegging!

Fortetting til forvikling

Sandefjord har lenge vært preget av uforutsigbarhet i sine fortettingsprosjekter. Naboers kamp for begrensning har gitt et ekko av argumenter fra sak til sak. Håpet har vært å bli hørt på hvertfall ett punkt. På motsatt side har utbygger vanligvis stått med ønske om maksimal utnyttelse. Konsekvent har det vært to parter som drar i hver sin retning, og uten objektive retningslinjer har man hatt samme scenario hver gang: Maks utnyttelse. Samme innsigelser. Lang saksbehandling. Utfallene har gjerne vært bestemt av hvor lenge naboene orket å kjempe. Resultatet har vi sett i form av flere prosjekter som man med anger ser tilbake på, og dette fra politikerne selv!

Nå foreligger det en fortettingsplan, som vil vedtas sammen med den nye kommuneplanen. Den setter begrensninger for hvordan man kan bygge ut i forskjellige områder med klare begrensninger til høyder, utnyttelse og utforming. Randsonen (umiddelbar nabo) til disse områdene skal også hensyntas, da de må sees i tilknytning til området de omfavner.

Fortettingsplanen vil gi en forutsigbarhet for beboere og utbyggere, og lette behandlingen både hos politikere og administrasjonen.

I Nedre Movei 9, rett ved krysset Nedre Movei og Nedre Åsenvei, foreligger det et forslag på leilighetsbygg med 17 leiligheter. Dette ligger rett i randsonen til Åsen. Prosjektet strider med retningslinjene i fortettingsplanen. Utbygger ønsker naturligvis å få behandlet dette nå, før fortettingsplanen blir vedtatt.

Vi mener det vil stride fullstendig med hensikten til fortettingsplanen å godkjenne dette bygget, og at det vil undergrave arbeidet som er nedlagt i den. Prosjektets 17 leiligheter vil fungere som et signalbygg for alle fremtidige prosjekter i en randsone. Utbyggere vil bruke dette som referanse til en høyere utnyttelse, og vi er tilbake til subjektive vurderinger fra sak til sak! Vi planlegger for fremtiden, men risikerer å skyte oss i foten på veien.

Dette er ikke et opprop om man er for eller mot fortetning, men mot dårlig planlegging! Høringsfristen for prosjektet er 10. Desember, og underskriftene her vil legges ved som en innsigelse til prosjektet.

VED Å SKRIVE UNDER PÅ DETTE ER DU ENIG I AT PROSJEKTET BØR BEHANDLES UNDER RETNINGSLINJENE TIL DEN NYE FORTETTINGSPLANEN OG/ELLER UTSETTES TIL FORTETTINGSPLANEN ER VEDTATT.

Bilde_fra_sørøst_4_etasjer.jpg

Screenshot_2018-12-03_Forside_-_Nedre_Åsen.png

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Solveig Heimdal Hansen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook