Forby bruk av eksotiske dyr i sirkus - Ofoten

Flere kommuner tar nå initiativ til å opprette et lokalt forbud mot framvisning av sirkuselefantene, blant annet Vestøyvåg, Arendal, Tromsø og Oslo. I tillegg har Lillehammer og Fredrikstad vedtatt at sirkus fra nå av må dokumentere at elefantene har det bra før sirkuset får slå opp teltet.

 

I tillegg er det flere andre kommuner i Norge som har forbud på ”agendaen”, blant annet Øksnes og Porsgrunn.

Vi vil med dette oppfordre kommunene i Ofoten  til å være en dyrevennlig kommune ved å følge etter initiativet til blant annet Oslo og Tromsø, og forby ville dyr i sirkus. Om så nekte sirkuset å leie kommunens tomt når de til våren kommer til blant annet Narvik, Bjerkvik og Ballangen igjen.

Bakgrunnen for denne saken er bl.a. at Mattilsynet i 2009 sendte en oppfordring til regjeringen om å forby bruk av elefanter i norske sirkus, basert på dyrevernhensyn. Da forslaget ble sendt på høring, sluttet 89% av høringsinstansene seg til det. Man trodde derfor lenge at det kun var et spørsmål om tid før anbefalingen ville bli fulgt opp. Dessverre ble forslaget forkastet av Landbruksdepartementet, på tross av klare faglige råd.

Hverken fagmiljøet eller Mattilsynet går god for dette. De ønsker fortsatt et forbud.

Dette framkommer av følgende sitat fra Mattilsynets høringssammenstilling:
«Mattilsynet er fortsatt av den oppfatning at det ikke er mulig å lage et regelverk som sikrer god velferd for asiatiske elefanter innenfor rammebetingelsene omreisende sirkus har i Norge. Høringsrunden har styrket denne oppfatningen. Vi gjentar derfor vår anbefaling om å ikke tillate asiatisk elefant i sirkus.» 

Veterinærinstituttet uttrykker dessuten i sitt høringssvar til Mattilsynet bekymring for "alle dyr som holdes i omreisende sirkus".

 

 

JA til sirkus - UTEN dyr.

 

 JA til sirkus - UTEN dyr.

 

NB! HUSK Å GODKJENNE DIN UNDERSKRIFT VED Å TRYKKE PÅ LINKEN DU FÅR PÅ MAIL.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at MJ kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook