Motsegn til kommersiell Helikopterverksemd på Løkjaneset

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...