Opprop fra ansatte ved St Olavs hospital om å åpne tidligere pasientjournalverktøy

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...