Opprop fra ansatte ved St Olavs hospital om å åpne tidligere pasientjournalverktøy

Kommentarer

#13

Støttes!

Mari Auran (Vikhammer, 2023-02-19)

#16

Epic er elendig

Gunvor Moen (Trondheim, 2023-02-19)

#18

Listen over feil og argumentasjon oppfattes som helt korrekt. Ikke mulig å gjøre en forsvarlig jobb på tilmålt tid. Det vil heller ikke bli bra nok for min del etter retting ordinære feil, programmet i seg selv er fordummende og arbeidet oppleves som å løpe gjennom et minefelt.

Reidar Fossmark (Trondheim, 2023-02-19)

#23

Helseplattformen viser ingen bedring med utdikt til løsning av de problemer dom er nevt i inlegget, selv 3mndr etter den er tatt ibruk. Ingen utdskt til å kunne oppnå samme effektivitet som før, HP er en en kollosal sabotasje av det offentlige helsevesen i midt Norge, og et på gående og fremtidig sløsri mediffentlige midker og helsepersonellresurser

Ingrid Marie Ringen (Trondheim, 2023-02-19)

#27

Problemer med LMA daglig
Problem med e meldinger daglig
Og 20 andre årsaker til.
Livsfarlig program. Mine kollegaer er frustert,mange sykemeldt,flere sluttet pga HP,2 til slutter om 1mnd.. Trist

Slobodan Bozovic (Trondheim, 2023-02-20)

#31

Jeg signerer fordi jeg syns at systemet må ombygges for merkantile slik at man får en mindre tidkrevende arbeidshverdag. Feil som igjen og igjen blir oss fortalt at skal fungere, må bli skikkelig rettet slik at det faktisk fungerer. Det er en del ting i det nye systemet som er bra men det er veldig mye som ikke er bra og som er veldig mye mer tidkrevende nå enn før. Alt det vi øvde på etter klasseromskurs er jo i realiteten ikke det vi faktisk jobber med i dag og det er mye oppgaveglidning mellom behandlere og merkantile. For vår poliklinikk så er det lite sannsynlig at vi har pasienter som dør dersom noe er forsinket, men videre behandling av pasienter og kontroller som skal startes opp som følge av funn av genetisk utredning, er et problem med dersom ikke dette blir gjort. Men jeg skjønner at andre avdelinger har mye trøbbel som kan føre til at pasienter blir sykere og kanskje dør, ikke fordi de ikke vil redde dem men fordi de bruker for lang tid i systemet og mindre tid på pasientene. Også at systemet gir dem feilinformasjon slik at pasienten ikke blir behandlet slik den burde. Alle disse tingene og mer bør utbedres før man jobber aktivt i systemet. Dersom det vi jobber med som merkantile i dag hadde blitt vist oss på klasserom tror jeg det hadde vært flere sekretærer som hadde protestert mot å ta systemet i bruk!

Berit Kristin Nilsen (Trondheim, 2023-02-20)

#36

Som overlege ved BUP sengepost og poliklinikk bruker jeg så mange deler av Epic, at jeg ikke lykkes med å lære meg riktig bruk (systemet er for komplisert), jeg gjør feil, som påvirker pasientbehandling og arbeidstid.

Jorun Schei (Trondheim, 2023-02-20)

#40

Helseplattformen truer pasientsikkerheten og vanskeliggjør arbeidshverdagen vår pga komplisert og uoversiktlig system. Finnes ikke intuitivt overhodet.

Else Bartnes (Trondheim, 2023-02-20)

#44

Jeg er enig i alt det som står i oppropet.

Linn Gellein (Trondheim, 2023-02-20)

#45

Det er på tide å stoppe galskapen!

Signy Eidstuen (Trondheim, 2023-02-20)

#47

Helseplattformen er tungvint, uoversiktlig og svært lite intuativ. Journalsystemet gjør arbeidsdagen mye mindre effektiv og gir usikkerhet om brev og henvisninger kommer til rett mottaker.

Trine Grimstad (Trondheim, 2023-02-20)

#48

Jeg signerer fordi epic er mer uoversiktelig, tungvint, vanskeligere å navigere og direkte skummelt jmft. med gammelt journalsystem

Fredrik Oppøyen (Trondheim, 2023-02-20)

#49

Jeg vil ikke seile en synkende skip lenger....

James Haddon (trondheim, 2023-02-20)

#55

Jeg signerer fordi HP setter pasientsikkerheten i fare, mye feil som ikke blir rettet op, henvisninger ingen finner. Bruksanvisninger er ikke oppdaterte, må ordne selv. Vanskelig å finne informasjon. Kreftpasienter kan falle ut ( leger må ringe for å formidle pakkeforløp)

Nina Christin Berg (Trondheim, 2023-02-20)

#56

Jeg signerer fordi jeg har ønsket meg tilbake til våre gamle systemer pga. av tungvinte løsninger, vanskelig å få oversikt i forhold til arbeidsoppgaver på sengepost, dagpost, poliklinikk og venteliste. Det er stor usikkerhet i forhold til om det vi sender ut ser ut, om det kommer dit det skal, og er lesbart. Vi blir belastet med å finne ut/rette opp i kommunikasjon som har feilet, noe jeg anser som HP sitt ansvar. Er provosert over styret i HP, som til stadighet bagatelliserer problemene vi ansatte har fått etter Go-Live, og som påstår at dette ikke er reversibelt. At viktig kompetanse forsvinner fra sykehuset som en konsekvens av dette, er katastrofalt. Aktiviteten er nedskalert, og ventetid blir lenger for pasientene. Kapasiteten kommer ikke opp på et nivå som før Go-live. Legene har fått så mye mer plunder og heft, og tiden deres strekker ikke til. Dette har vi ikke råd til! Økonomien er allerede skakkjørt. Kunne skrevet mye mer, men da blir jeg ikke ferdig så snart.

Lilly Lillegård Almli (Orkanger , 2023-02-20)

#57

Helseplattformen er en katastrofe for st. Olavs hospital. Vi var kanskje landets fremste hospital. Nå har vi blitt et b-hospital.

Unni Syversen (Trondheim, 2023-02-20)

#63

Vi må gjerne få et nytt journamsystem, men da noe som ikke hindrer oss i jobben vår samt ruinerer helseforetaket vårt. Gi oss Doculive tilbake mens vi venter på en evt nasjonal løsning

Kjersti Ausen (Trondheim, 2023-02-20)

#68

Jeg ønsker en arbeidshverdag med bedre oversikt og mindre tid på data, mer tid til pasientene. Utrygt og tungvint system når man trenger helhetsbildet, og ikke kun enkeltelementer rundt pasientene.

Karina Svedahl (Hommelvik, 2023-02-20)

#69

Støttar oppropet 100%. Pasientbehandling og tryggleik fyrst. "Prestisjeplattformen" (amerikanske Epic) må parkerast, Doculive mm må ASAP kunne brukast og så må helseregion midt etterkvart innføre norskproduserte DIPS Arena slik som i dei tre andre helseregionane slik at heile helseNoreg kan kommunisera seg imellom. Dette vert billegare, tryggare og betre enn det tulleriet som no føregår.
mvh sjukehusfysioterapeut

sissel anita øyen hareide (Volda, 2023-02-20)

#73

Helseplattformen er ustabil, tungvint, vanvittig uoversiktelig, treigt og fullt av farlige feil. De antatte gevinstene er helt urealistiske da informasjonen fra primærhelsetjenesten mest er ufiltrert støy. Fastlegene blir aldri med. HP kommer aldri til å bli bra, og har ikke blitt bedre de tre månedene siden innføringen. Et bytte er på et tidspunkt uungåelig, og utsettelse er kun penger i dass.

Jon Fjalstad (Trondheim, 2023-02-20)

#74

Jeg signerer fordi jeg ikke har lyst til å miste kolleger og god fagkultur, og jeg har lyst til å kunne fortsette å være stolt over behandlinga som gis i offentlig psykisk helsevern. Jeg mener at måten Helseplattformen har blitt og fortsatt blir innført på, forsterker en negativ trend av tungvinthet og tidstyveri i helsevesenet vårt, som jeg ikke ønsker for mine pasienter.

Ola Eldar Hoston-Tvinnereim (Trondheim, 2023-02-20)

#77

Jeg gråter på jobb da jeg ikke får oversikt og jeg jobbet med ett verktøy som kräver masse tankevirkshey for å fungere. Jeg trenger den energien til mine pasienter.

Angelica Andersson Drucker (Trondheim , 2023-02-20)

#85

jeg er enig i innlegg fra oppropet, og har opplevd feil i helseplattformen som går på sikkerheten for pasientene.

Kristin Ringlie Kleveland (Trondheim, 2023-02-21)

#87

Jeg vil bruke tiden min på pasientene ikke på helseplattformen!

Julie Bjerke (Trondheim , 2023-02-21)

#94

HP er en skandale og en katastrofe. Den må fjernes før den tar knekken på de ansatte og sykehuset

Anne Hagen (Trondheim, 2023-02-21)

#95

Helseplattformen er helt elendig. Det må en endring til!

Elen Melhus (Trondheim, 2023-02-21)

#101

Ønsker annet journalsystem enn HP

Mona Nysted (Trondheim, 2023-02-21)

#102

Jeg støtter oppropet i alle sine punkter.

Katharina Wünsche (Trondheim, 2023-02-21)

#104

Pasientsikkerhet og tidkrevende.

Tonje Mehus (Trondheim, 2023-02-21)

#108

Helseplattformen er ubrukelig og reduserer pasientsikkerheten.

Anders Thorstensen (Trondheim, 2023-02-21)

#110

HP viser seg å være for utfordrende å ta i bruk, slik at de mulige fordelene ikke oppveier ulemper. Ulemper som feks at det blir mindre fokus på pasient og mer på dokumentasjonsprosess i seg selv og det er ingen grunn til å tro at kostnadene blir mindre enn i Finland og Danmark. Vi er i ferd med å miste vår viktigste kapital, faglig kunnskap og ekspertise.

Ann Elisabeth Østvik (Trondheim, 2023-02-22)

#117

Helseplattformen har for mange mangler og for mye dysfunksjonalitet. Jeg har ikke tillit til at dette vil bedre seg.

Trine Stokstad (Trondheim, 2023-02-22)

#120

Jeg vil ha pasientsikkerhet og effektiv drift igjen.

Christina Solli (Trondheim, 2023-02-22)

#122

Jeg ønsker at St. Olav skal være landets beste sykehus for våre pasienter. HP er rett og slett et for dårlig system og vil aldri bli bra nok - selv om alle feil rettes.

Gaute Skjærseth (Trondheim, 2023-02-22)

#123

Det er blitt veldig dårlige arbeidsvilkår. Arbeidsgleden er påvirket, effektiviteten og flyten synes dårligere.

Marie Bech (Trondheim , 2023-02-22)

#126

Jeg støtter oppropet fra oss ansatte ved St Olavs om åpning av tidligere pasientjounalverktøy.

inger marie myrum (ørland, 2023-02-23)

#129

Vi har fått et system som er uoversiktlig og utgjør en fare for pasientene våre.
Dette påvirker også i stor grad arbeidsmiljøet vårt!

Hanne Tøndel (Trondheim, 2023-02-23)

#135

Jeg hele tiden finner feil og jeg må hele tidel dobbelsjekke om ting blir riktig . Jeg går på tå hev og vet det kommer en feil hvor jeg får skylden for brukerfeil og pasienter bli skadelidende.. uffff

Augun Blindheim (Trondheim, 2023-02-23)

#137

Støtter alt som er beskrevet

Øyvind Vik (Trondheim, 2023-02-23)

#143

Helseplattformen er full av kritiske feil. Den fører til uforsvarlig drift, utsetter pasienter for unødvendig helserisiko, tapper helsepersonell for tid og krefter, og tapper helseforetaket for penger.

Martin Altreuther (Trondheim, 2023-02-23)

#145

Helseplattformen er et for dårlig verktøy. Uansett hvor mange feil som rettes vil den aldri bli god nok. HP gir mistrivsel i arbeidssituasjonen i tillegg til å true pasientsikkerheten og sykehusøkonomien.

Magnar Øyre (TRONDHEIM, 2023-02-23)

#147

jeg støtter oppropet. Systemet er tungvint, uoversiktlig og ikke brukervennlig. Jeg er redd å overse viktig info om pasienten. Det er omstendelig å rekvirer prøver og mm.

Ilka Clemens (Trondheim, 2023-02-23)

#151

Radiant/Epic er uhensiktsmessig, uoversiktlig, fullt av feil og reduserer arbeidskapasiteten min.

Sverre Langørgen (Trondheim, 2023-02-23)

#153

Jeg signerer fordi jeg var stolt og begeistret med den faglige kompetansen og kvaliteten av St Olavs Hospital, til nytte av pasientene vår, før innføring av HP. HP har fullstendig ødelagt denne følelsen og har ført til at vi mistet kontroll, slik at vi ikke kan ta vare av våre pasienter på denne måten lenger, selv om vi prøver vår beste og sliter oss ut langt over hva som er forsvarlig.

Gabriele Engh (Trondheim, 2023-02-23)

#159

Som radiolog må jeg bare konstatere at HP er det største tilbakeskrittet jeg har vært med på i radiologien - etter snart 20 år i faget.

Einar Ludvik Kringstad (Trondheim, 2023-02-23)

#166

Fordi jeg nesten daglig ikke får journalført. På grunn av problemer som dukker opp. Varsler jeg ikke får lukket.
Bryter pasientrettighetene/ sikkerheten.

Vibeke Kleveland (Trondheim, 2023-02-23)

#172

Epic oppleves tungvint og utrygt.

Tonje Johansen (Trondheim, 2023-02-23)

#174

Enig med det som er anfort

Robert Buciuto (trondheim, 2023-02-24)

#180

HP er et program som ikke fungerer rett og slett., det er tungvint, tidkrevende, lite effektivt, og er ikke tilpasset mitt behov, eller min arbeidshverdag. Jeg/ vi sliter fortsatt med samme problemer som ved oppstart 12 des. Jeg har liten eller ingen oversikt i forhold til ventelister pas, får derfor ikke fulgt opp pasienter og frister mm. Opplever at sendte mld ikke kommer frem, systemet fryser titt og ofte, og må restartes, mange klikk, uoversiktlig og rotete in basket, brev som ikke blir sendt. Skriver fortsatt ut og sender pr post, da det er usikker om brev kommer frem.
Jeg føler meg ofte hjelpesløs, fortvilet, og inkompetent. Dette har ført til at jeg har mistet mye av arbeidsgleden min. Er sliten av all rydding i systemet og overtid. Dette har ført til utmattelse og mer fravær hos meg og mine kollegaer.
Det ligger nå et enda større press på oss merkantile, som har lite ressurser fra før av på vår avdeling, hvor vi så vidt klarte å holde hode over vannet. Nå er situasjonen helt umulig pga Helseplattformen.

Hvorfor gå over til et lite innovativt og dårligere system....

Mvh Forvilet ansatt

Merete Gimse (Melhus, 2023-02-24)

#189

Uforsvarlig system pga:
-HP har gitt pasientene usikkerhet.
-Min arbeidsdag har blitt så mye værre;
- alt tar mere tid; et utall spørsmål og "klikk"
-lite oversikt
-lite kontroll
-F.eks. henvisninger som ligger i Epic, men ikke kommer opp på lister; pas. må etterlyse time.
-en stor skam å bruke leger og helsepersonells tid til så mye ekstra "skjermtid"

Inger Jenny Viken (Vikhammer, 2023-02-24)

#193

Jeg har problemer med å få en god og forsvarlig oversikt over pasientens situasjon, medisiner og generelle viktige gjøremål som viktige prosedyrer. Savnet etter det gode og oversiktige verktøyet som PICIS var er stort, og docu-live ga god oversikt over pasienten.

Lise Lysevold Heimdal (Trondheim, 2023-02-24)

#195

Jeg signerer fordi helseplattformen er tungvint, uoversiktelig, og føles ikke trygg. Mye leting for å finne henvisninger, og andre opplysninger. tidstyv.ikke intuitiv i det hele tatt.

inger Johanne Stokkan (heimdal, 2023-02-24)

#196

Lite brukervennlig system som er unødvendig innviklet og ustabilt. Talentløst.

Sondre Jakobsen (Melhus, 2023-02-24)

#200

Jeg signerer, fordi vi ikke har fått det journalsystemet som har vært lovet.
1) Ikke strukturert journal
2) ikke engang "en innbygger - en journal" i min avdeling. - sykepleier har for eks ikke lenger mulighet å følge våre pasienter som er meldt til akuttoperasjon.
3) Fortsatt utfordringer når pasienten er innlagt og har behov for poliklinisk behandling av annen avd.
4) Talegjenkjenning slår seg av når Epic går i hvilemodus, noe som skjer på hver poliklinisk dag og i følge IT-konsulenter kan man ikke gjøre noe med det heller.
5) ikke mulig å trekke ut informasjon til forskning, slik systemet er nå.
konklusjon: alle lovete fordeler har vi ikke fått, men skal plages med store ulemper. Teknikken skal tilpasses vår optimale arbeidsflyt og ikke vi tilpasse vår arbeidsflyt til en dårlig teknikk.

Harriet Birke (Trondheim, 2023-02-24)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...