NEI til rasering av dyrka/dyrkbar mark og nedlegging av gardsbruk

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...