Vi vil ikke ha en kommune som ødelegger innbyggernes grøntomåder, uten at berørte innbyggere blir hørt!

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...