Vi vil ikke ha en kommune som ødelegger innbyggernes grøntomåder, uten at berørte innbyggere blir hørt!

Løypenettet i Søremsåsen øst for Granåsen i Trondheim har siden VM i 1997 fått stå så å si urørt, og Søremsåsen har blitt en herlig grønn lunge midt i byen, med et rikt plante- og dyreliv, og brukes daglig til rekreasjon og friluftsliv av veldig mange mennesker i nærområdet (Stavset, Kulsås, Flatåsen, Høgreina, Kolsåsen, Saupstad, Kolstad og Huseby).  

Nå skal løypenettet her oppgraderes, noe som blant annet innebærer at hele løypenettet skal asfalteres for å lage nytt rulleskianlegg. Det som skjer her nå, angår veldig mange mennesker i nærområdet, som på forhånd ikke har fått god nok kjennskap til hva oppgraderinga faktisk fører til. Siden den nye rulleskiløypa i stor grad følger de eksisterende lagrennstraseene, blir dette beskrevet som en oppgradering som medfører minimale inngrep i området, og at den ikke har noen stor påvirkning på natur og miljø. Det er ikke vi enige i! Å asfaltere i skogen forandrer naturen her for alltid, i tillegg til at det har stor påvirkning på nærmiljøet vårt!

Trondheim Kommune igangsetter mange tiltak her, som vil påvirke nettopp natur, miljø, velferd og helse, i tillegg til at det er en prinsippsak for senere.  

Dette er fjerning/endring av bynære grøntområder uten god nok varsling/høring i forkant, og før tiltak iverksettes. Vi kan ikke ha dette som prinsipp i Trondheim! Når skjer det igjen? For dette gjelder ikke bare vår lokalskog: hvis kommunen kan gjøre dette i skogen på Søremsåsen, kan de lett gjøre det samme i andre skogområder også. Skjer det her, vil det skje andre steder.  

Vi ønsker ikke at kommunen skal ta fra de mange for å tilrettelegge for de få! Vi ønsker å fortsette å bruke denne fantastiske skogen i nærområdet vårt, til rekreasjon og friluftsliv; til å nyte natur og vilt; til å gå tur med barn og hund, uten å måtte se oss over skuldra for å ikke være i vegen. Vi ønsker å bruke disse områdene til å plukke bær og sopp. Vi ønsker å bruke disse områdene til å ri og kjøre med hest. Folk i nærområdene bør få være med og bestemme! Sånn som det er nå, er det først når gravemaskinene ruller inn i skogen at folk skjønner at noe er på gang – og da er det for seint å påvirke planene.  

Ønsker du å si fra at dette ikke er OK?

Ønsker du å si fra at du ikke ønsker asfalterte løyper inne i skogen i Søremsåsen?

Ønsker du at Trondheim Kommune skal informere og varsle om tiltak som gjelder endringer bynære grøntområder, godt nok og på en slik måte at folk flest får det med seg og kan være med og påvirke?

Signer!