De nyeste oppropene

Sørarnøy et luxusparadis hvor vi har lyst å bygge og bo.

Denne underskriftskampanjen er for å vise kommune og politikkere i Gildeskål at motivert ungdom ønsker å bo i kommunen, og at lokalbefolkningen syns det er bemerkelsesverdig at det er blitt så vanskelig for folk flest. Jeg mener kommunen bør og har et ansvar for å gjøre mer.  Sørarnøy er dessverre blitt atter en gang ei fraflyttings bygd. Det så svært lovende ut for litt siden. Skolen begynte å nærme seg tall rundt min egen oppvekst, samt det var såpass med små barn i barnehagen at det ble innvi

Laget: 2020-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 75 75

Underskriftskampanje mot at Njomza Selimi må slutte som kontaktlærer i trinnet sitt på Bryn skole!

Det har kommet oss for øre at Njomza Selimi ikke får fortsette som lærer i trinnet hun nå har hatt i 2 år. Njomza har vært kontaktlærer i 2 år og er elsket av alle barna, ikke bare av de hun er kontaktlærer for. Barna har nå 1 skoleår igjen på Bryn og det de da trenger er stabilitet og ikke utskiftning! For oss fremstår hun som en person med stå på vilje som virkelig elsker barna. Det at hun kanskje mangler noe formell utdannelse er absolutt ikke noe som skinner igjennom.  Vi kan ikke se at det

Laget: 2020-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 27 27

Ja til Elsa Laula Renbergs plass!

"Trondheim kommune har initiert sak etter Lov om stadnamn med hensikt å tildele plass i området ved Kjøpmannsgata, Cicignons plass og Metodistkirken navnet ”Elsa Laulas plass”. Bakgrunnen for navnesaken er at det lenge har vært ønskelig å hedre Elsa Laula Renberg med et stedsnavn. Kunstverket ”Flytende – Flyvende” skal flyttes og Trondheim kommune har mottatt forslag om å kalle denne plassen opp etter Renberg.  Underveis i forslagsprosessen har det blitt reist spørsmål om hvordan navnet skal skr

Laget: 2020-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 95 95

Reduser den stramme boliglånsforskriften!

For å få boliglån gjøres en utregning på 5 ganger din årsinntekt som mulig sum for lån. Det betyr at en ikke kan ha høyere lån enn 5 ganger sin egen inntekt. I tillegg skal den summen også tåle en 5% renteøkning. Derpå blir utregning av lånesum enda lavere, og en 5% renteøkning er vel ikke særlig realistisk nå?! Videre er det krav om å stille med 15% av boligens verdi og helst mer i egenkapital. Derpå også sikkerhet i den boligen du skal kjøpe og helst i annen bolig el. via kausjonist i tillegg.

Laget: 2020-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 8 8

Fredrikke Marie Qvams Plass på Steinkjer torg!

Fredrikke Marie Qvam en en av de fremste forkjemperne for kvinners rettigheter. Oppvokst på By Gård i Steinkjer, med foreldre som ikke ønsket å gjøre forskjell på sine sønner og døtre. Fredrikke kom fra et hjem der politiske diskusjoner gikk livlig for seg, og var fra tidlige år interessert i politikk. Det politiske engasjementet tok hun med seg inn i voksenlivet. Et av hennes politiske virkemidler var å legge press på de mannlige politikernes koner. Denne lobbyvirksomheten ga henne kallenavnet

Laget: 2020-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 451 425

Til deg som elsker Hvervenbukta

Hvervenbukta er et uvanlig vakkert og verdifullt rekreasjonsområde. Området er viktig for, og brukes av, titusener av mennesker i og utenfor bydelen. Plan- og bygningsetaten i Oslo arbeider med et planforslag for blant annet en småbåthavn for 350 båter. Havnen er planlagt rett ved Oppegård Båtforening, rett ut fra Ljansbruket. Om planene realiseres betyr dette blant annet: At inntil 700 båter skal gå tett inn på land på utfartdagene med tilhørende visuell-, lyd- , vann-, og luftforurensning. Red

Laget: 2020-05-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1053 1044

Lei av stengte tuneller på Rennesøy? ja til fast bilberger på sokn, nei til stengte tuneller

Er dere som meg lei av å komme for sent på jobb, for sent til avtaler, for sent til å rekke flyet, sittende fast på vei til sykehuset osv. Tunellene våre er laget for mye mindre trafikk, ja til fast redningsbil på Sokn, ja til kolonnekjøring ved evnt biler som har fått motorstopp, Ja dette vil koste, men tenk på samfunns økonomisk hva det koster med stengte tuneller, trafikk kork som forplanter seg. Nok er nok. Er vi mange nok må noe gjøres.

Laget: 2020-05-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 318 318

Ønsker 4-dagerstilbud tilbake i barnehagene i Lyngdal kommune

4-dagers tilbudet i barnehagene er tatt bort fra og med høsten i Lyngdal kommune. Dette har vi til nå hatt tilbud om på Byremo og Konsmo. Vi ønsker at dette skal bli tatt opp i kommunestyret til en ny vurdering, og ikke bare i utvalget slik det er blitt til nå. Det burde være opp til hver enkelt familie å bestemme om de vil ha barna 3, 4 eller 5 dager i barnehagen. Ikke alle har økonomi til å betale for 5 dager og i tillegg jobbe redusert for å ha de hjemme en dag. Og for mange er 3 dager uaktue

Laget: 2020-05-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 109 109

Vi som er imot fleire fiskeannlegg i Storfjorden

Vi er ute etter å samle underskrifter for å stoppe mer utbygging av fiskeoppdrettsanlegg som er planlagt i Storfjorden. Dette er noe som vil ødlegge fjorden og livet i fjorden i framtida. Utbygging av fleire fiskeoppdrettsanlegg i storfjorden vil vere ei rein forurensing, vi er på verdensarvliste og forurensinga berører verdensarvfjorden. Dei som har med fiske i fjorden å gjer, fisker villfisk som er full av pellets, dette er også medisinert pellets som vil gå i villfisken, det er reint avfall f

Laget: 2020-05-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 13 13

Folkets støtte til de Mo i Rana-ansatte ved Helgelandssykehuset

De ansatte ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana reagerer sterkt på Helse Nords utnevning av styremedlemmene Henriette Hanssen, Andrine Solli Oppegård og Hege Harboe Sjåvik. I et brev til ledelsen signert av 333 ansatte, erklærer de at det er umulig å ha Hanssen, Oppegård og Sjåvik som styremedlemmer i Helgelandssykehuset i den avgjørende konseptfasen som sykehuset nå går inn i. De ansatte ber Helse Nords styre om å ta tak i situasjonen før det er for sent, og krever at de navngitte styremedlemme

Laget: 2020-05-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1987 1977Facebook