JA til medisinsk cannabis

Aina Mumbi har mistet autorisasjonen og dette synliggjør et stort problem i norsk helsevesen idag. Flere hundre pasienter har mistet tilgang til sin medisin og det vil bli enda vanskeligere for andre å søke behandling med Medisinsk cannabis etter denne hendelsen. Med denne underskriftskampanjen krever vi at medisinsk cannabis må gjøres reelt tilgjengelig for pasienter, og vi foreslår at det i Norge settes i gang et pilotprosjekt slik som Danmark har hatt siden 2018 som har vist gode resultater. Det ligger utfyllende info om dette prosjektet hos lægemiddelstyrelsen.

Vi frykter at det vil bli flere innleggelser og trykk på helsevesenet, itilegg til at det vil være fare for overdoser og dødsfall da pasientene blir desperate når de ikke får den nødvendige helsehjelpen de trenger.

Idag kan fastleger skrive ut sterke og vanedannende medikamenter som opioder, benzodiazepiner og litium. Alikevel kan ikke fastleger skrive ut cannabis på resept utenom Epydolex og Sativex som er forbeholdt Epilepsi og MS.

Vi utfordrer derfor myndighetene til å finne et legemiddel som har færre bivirkninger og er mindre avhengighetsskapende.

Daglig bruk av cannabis er nok ikke optimalt for alle, men for mange pasienter er dette den eneste behandlingen som fungerer og er siste alternativ til verdig livskvalitet for denne pasientgruppen.
Staten overholder ikke sitt ansvar ovenfor denne pasientgruppen ved å unnlate nødvendig helsehjelp. Denne pasientgruppen blir nå overlatt til seg selv.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Med Can Norge fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...