All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2017 All tid Opprop navnLaget
140 241 Nei til utnyttelse av Naturperlen Svartisen, for kommersiell isbit produksjon!
TAKK FOR AT DU HJELPER med å signere og dele videre denne underskriftskampanjen, og benytter denne muligheten TIL Å STOPPE planlagt MILJØKRIMINALITET NÅ! ❤️ -De har prøvd seg en gang før, da stoppet vi dem. Nå prøver de seg igjen! Denne gang med hjelp av større og råere kapitalistiske interesser... Geir Olsen, Via Svaice A/S og Rambøll A/S planlegger, og har søkt om konsesjon til å ta ut is med he...
2017-12-26
138 1 124 Grant film director Mohamed Jabaly a work visa
THE NORWEGIAN FILM INDUSTRY NEEDS INTERNATIONAL DIRECTORS LIKE MOHAMED JABALY     We support film director Mohamed Jabaly from Gaza and the producers of AMBULANCE (lead producer John Arvid Berger with executive producers Christine Cynn, Hermann Greuel, and Kristian Mosvold) in asking the Norwegian Directorate of Immigration (UDI) to grant Mohamed Jabaly a work visa for a job offered by Jabfilm in...
2016-12-20
138 1 124 Gi regissør Mohamed Jabaly arbeids- og oppholdstillatelse
Den norske filmindustrien trenger internasjonale regissører som Mohamed Jabaly   Vi støtter regissør Mohamed Jabaly fra Gaza og produsentene av AMBULANSE (produsent John Arvid Berger med utøvende produsenter Herman Greuel, Kristian Mosvold og Christine Cynn) ved å be Norges Utlendingsdirektorat (UDI) om å gi Mohamed Jabaly arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Mohamed er tilbudt jobb hos Jabfil...
2016-12-20
138 138 Vi vil ha et åpent Samfund i Halden!
Samfundet i Halden står på randen til å bli leiligheter, og dermed forsvinner muligheten for en svært viktig kulturbastion i byen.  Nå trenger vi DIN støtte i det videre arbeidet opp mot kommunen. Skriv under på oppropet og vis din støtte! - og ikke minst; SPRE ORDET!...
2017-02-03
138 138 Ny datasal til LANDSAM-studentene
For kort tid siden ble vi oppmerksom på at datalab U325 ikke lenger er øremerket for Landsam-studentene, og at nødvendige programvarer, som Adobe-pakken og AutoDesk, er blitt fjernet fra dataene. Dette har ført til stor frustrasjon, ikke bare fordi programvaren er fjernet, men også fordi studentene ikke er blitt inkludert i denne prosessen. Vi i Terra Forma og Jordskiftelaget krever en midlertidig...
2017-10-18
137 147 Ungdomsklubb i Volda
For dei som ønskjer at det skal satsast på ein ordentleg klubb for ungdom i Volda! Ungdommen i Volda er lei av å bli nedprioritert og plassert ein plass dei sjølv ikkje vil vere. Vi vil ha ein klubb som er VÅR. Vi vil ha moglegheita til å kunne gjere dei tinga vi likar - kva tid vil, og ha dei arrangementa vi sjølv ønskjer. Viss ein vil ha engasjement frå ungdom må ein gje dei rom til å handle!...
2017-08-23
135 135 Lavere fart på Skjetten
Vi som bor i rekkehusbebyggelsene i Skjettenbyen; Landskronaveien, Karisveien, Nordbyveien, Tårnbyveien og Glostrupveien, er lei av råkjøring i stikkveiene og ønsker fartsreduserende tiltak i stikkveiene NÅ!...
2017-02-04
132 185 Ikkje rør Øksnesmarka - La industrien bli på Mongstad
I Øksnesmarka ved Åråsvågen er det storstilte planar om industri. I kommuneplanen er eit areal på 1x1,5 km tilsvarande nesten 400 fotballbanar lagt ut til næringsføremål. Dette arealet seier Austrheim kommune at industri- og næringsverksemd kan forsyna seg av. Det er m.a. planar om eit gigantisk anlegg for steinuttak langsmed Åråsvågen med påfølgjande djupvasskai og offshoreaktivitet. Vi kan f...
2014-06-06
132 132 Stopp kommersialisering av barnehagene i Bergen
Opprop til byrådet i Bergen – stopp kommersialisering av barnehagene!  Flere norske byer har den siste tiden satt foten ned for velferdsprofitører i barnehagesektoren. Tromsø, Bodø, Oslo og Trondheim har sagt nei til nye kommersielle barnehager. Byrådet i Bergen skriver i plattformen sin at foreldrebetaling og offentlige tilskudd skal komme barna til gode, men har så langt gjort lite for å sikr...
2017-03-21
129 764 Jeg har en drøm!
Krav: Regelverket må endres slik at det blir mulig å reagere på overtredelse av utlendingsloven på andre måter enn ved utvisning og innreiseforbud i tilfeller der hensyn til familien, særlig barn, tilsier dette. Begrunnelse: I dag er utvisning og innreiseforbud den eneste mulige reaksjonsformen overfor utlendinger som har brutt utlendingsloven. Dette er en alvorlig reaksjon som oppfattes som en h...
2016-10-18
129 129 Ja til aktiv forvaltning av marine ressurser i Tvedestrand.
  Det er stor allmenn interesse for å bevare en levende og produktiv kyst på Sørlandet. Men kravene til hvordan kysten skal forvaltes er i endring. I dag er det ønskelig å ha en forvaltning som ikke bare gjennomfører passive tiltak - for eksempel ved å hindre utbygging i sårbare områder - men som også aktivt forvalter de marine verdiene. En stadig økende bevissthet om økosystembasert forvaltning...
2017-02-22
128 8 318 Ja til nedregulering av den norske ulvebestanden. 
Ulvebestanden må reguleres for å unngå unødvendige tap av husdyr, beitedyr og skader på hjortevilt stammen her i landet. Utover dette begynner folk på bygdene å få konsekvensene av at ulvestammen  begynner å bli såpass stor. Ulvens tilstedeværelse har ikke så mange positive sider men heller negative når landbruk å dyrehold vanskeliggjøres av ulvens tilstedeværelse. Mennesker som utøver jakt på båd...
2016-10-12
125 2 210 Nei til bro i indre Oslofjord www.broneitakk.no
Nei til bro i indre Oslofjord www.broneitakk.nohttp://www.broneitakk.no/Fjordrommet, natur og rekreasjonsområde for 1,2 millioner mennesker ødelegges. Dette blir som en motorvei tvers gjennom Nordmarka for å spare fem minutter kjøretid til Gardermoen flyplass. NB! Husk å underskriv nederst på siden når du er ferdig! Send linken til denne siden til venner og kjente. http://www.opprop.net/nei-til-...
2014-04-10
121 221 Redd Kongeparken i Tromsø - fra høyhus.
Innbyggerforslag: 1. Vi vil ikke ha et stort ruvende bygg som ødelegger den historiske siktlinjen mellom Prostneset, Domkirka og Kongsbakken vgs. 2. Vi vil opprettholde sol -og lysforholdene i Kongeparken. Gleden blir borte når parken blir bakhagen til høyblokka. 3. Vi ønsker et bygg som passer inn med den gamle fine husrekka i Parkgata og Vestregata. Under er et illustrasjonsbilde fra utbygger, J...
2017-07-10
120 121 Nei til blokker på Kjonebråten/Søndre Borgen
Det lille jordet på ved Kjonebråten er bestemt utbygd. Utbygger legger opp til flere større blokker (se illustrasjon) med opp til 7 etasjer, med en utnyttelse på 50% flere enheter enn kommuneplanen tidligere har indikert. Dersom dette blir en realitet vil blokkene virke som en vegg på omkringliggende områder og bebyggelse. Forslaget bærer preg av å være basert på profitt og fortettnings-iver. Vi s...
2017-06-15
119 207 Bevar Skrenten Grønn
Utbyggere ønsker å bygge ned grøntområdene i nærmiljøet! Bygningsrådet åpnet i november for planlegging av blokkbebyggelse i skrenten ved Bakkehellet, mot rådmannens anbefaling.  Vis a vis den nye høyblokka i Bakkehellet 7 ønsker de å bygge 3 blokker med opp til 6-7 etasjer. Dette kommer etter at de samme utbyggerne raserte skogen med en midlertidig brakkerigg og åpnet for villparkering.  Vi som n...
2017-12-12
115 123 Stopp skytebanen på Lahaug
Vi ber politikere i Skedsmo kommune om å ikke tillate etablering av ny skytebane på Lahaug. En ny skytebane på Lahaug vil medføre støybelastning og konflikt i Gjelleråsmarka. Vi kan ikke godta at tur- og rekreasjonsområder skal bli påført belastningen en skytebane på Lahaug medfører. Et nytt anlegg for skyteaktiviteter må lokaliseres til et mindre presset område, som ikke belaster boligområder og...
2017-11-21
113 113 Mot NY INDRE KORRIDOR Moi-Bue (Lukket)
Foto: Gunnar Skjærpe   Nei til alternativ 7 og 8! Ny indre korridor mellom Bue og Moi, også kalt alternativ 7 og 8 i dokument frå Vegvesenet, er eit anonymt forslag som ser ut til å ha ha kome inn etter at utsilingsrapporten for dei andre alternativa var skriven. Me meiner at dette er eit dårleg alternativ i forhold til indre korridor: Ny indre korridor deler Lund kommune i to gjennom Drangsdalen...
2017-10-30
112 885 Ja til fritak fra moms på tøybleier
Underskriftskampanje på vegne av Norsk Tøybleieforening Kjære stortingsrepresentanter. Vi er et av verdens rikeste land, bryr vi oss ikke om miljøet? Hvorfor har da bleiekrigen i Norge fått herje fritt i mange år? I nesten 16 år har det pågått en bleiekrig i Norge som har gjort at vi har verdens billigste engangsbleier. Denne bleiekrigen har fått pågå helt ukontrollert, og har gjort at tøybleier...
2015-10-19
106 106 Intervju hos PLAN Norge
Kjære venner & kjente! Som mange av dere vet, fra min Facebook-post i går, er det nå ledig en stilling hos Plan International Norge, som jeg har UTROLIG lyst på. U. T.  R. O. L. I. G. Jeg har søkt og håper nå å bli invitert på intervju. I ekte fadder-ånd håper jeg med dette uformelle og hyggelige tiltaket, at dere som vet at jeg brenner for veldedig arbeid og rettighetene til barn, er god på k...
2017-05-27
105 106 NEI!! til nedleggelse av Fiksdal skule!!!
Det er igen snakk om å legge ned Fiksdal skule!! Vi treng bygda si støtte så vi kan beholde skulen vår! NEI!! til nedleggelse av Fiksdal skule!!...
2017-12-11
103 103 Trekk bankene ut av skitne oljeinvesteringer!
Kunstnernes opprop i 2017 for alle som støtter saken; Trekk bankene ut av skitne oljeinvesteringer! I disse dager tar tusenvis av mennesker verden over til gatene i Global Divestment Mobilisation. De krever at banker og andre samfunnsinstitusjoner trekker sine investeringer i fossilindustrien – som står for noen av de største CO2-utslippene som fører til global oppvarming.   Dette er krav som støt...
2017-05-24
101 127 VI VIL HA VARSLERNES HUS I NORGE!!
Vi trenger ett varslernes hus i Norge. Som kan verne varslere. I Nederland har de ett som vi kan bruke modellen til. Dit kan man sende e-post, få veiledning, faglig hjelp eller hjelp til å etterforske egen sak. i løpet av første halvår hadde Nederland 521 saker.  Huset er delt i tre enheter Rådgivning,Etterforskning, skolering/informasjon.  I dag kommer sjeldent varslere frem på arbeidsplasser,de...
2017-03-20
101 476 Flyktningsstatus til Yezidier og andre minoriteter fra Irak.
EU og FN har anerkjent at Yezidier ( et kristent og fredelig urgammel folk i Irak) blir utsatt for et pågående folkemord. Det er første gang i historien at et folkemord blir anerkjent mens det fortsatt pågår.  Andre kjente folkemord har foregått i Bosnia, Rwanda, Armenia og mot Jødene. Selv med et pågående folkemord i Irak, finnes det fortsatt Yezidier som befinner seg i Norge som ikke blir gitt o...
2016-11-11
99 3 274 Gjenninnfør straffelovens paragraf 105 som forbyr politikere å lyve til sine velgere
Stortinget må snarest og uten tap av tid vedta å gjenninføre straffelovens gamle § 105. Paragrafen ble fjernet for 10 år siden, da den ble regnet som en sovende paragraf. Men den politiske retorikken fjerner seg mer og mer fra de realiteter som oppleves på grasrotnivå, bruken av PR konsulenter, politisk reklame og regelrett løgn fra politiske partier rundt viktige saker, gjør det viktig å innføre...
2017-12-22
99 99 Bevar helsestasjonen på Notodden VGS
jeg støtter og vil ivereta tilbudet helsestasjonen her ved Notodden vidregående gir. Jeg syns det er et vikitg og nødvendig tilbud her ved skolen. jeg sier meg derfor enig om at dette er et tilbud skolen ikke kan miste. ...
2017-11-29
99 103 Stopp NRK-lisensen!
Får vi med oss nok folk så kan det hende vi kan bli kvitt NRK-lisensen/Medieavgift! Enig i at den heller burde bakes inn i skatten eller i tv-abonnement/internettabonnement? Selv synes jeg denne lisensen er påtvunget det norske folk, og NRK er ikke lengre den kanalen den en gang var... Dette er en ganske sur regning for oss fleste, da den er alt for høy.  Det er nok med god grunn at 217.000 nor...
2017-09-05
96 96 Nok er nok. Det er spillreklame overalt. (Lukket)
Tusen takk for signeringer og støtten hittil. Vi har fått tilbakemeldinger på at det er noe kronglete å få signert vårt opprop her. Av den grunn har vi besluttet å lage en ny underskriftskampanje som gjør det lettere for dere å signere. Vi ber alle som alt har signert og alle andre signere vår kampanje her: http://www.underskrift.no/signer.asp?Kampanje=6612  ...
2017-03-30
96 96 Utvidet åpningstider og middagsservering på SIS Café Musikanten!
Hei alle!  Vi i studentrådet er igang med å lage en sak til SIS om at vi ønsker utvidet åpningstider i SIS Café Musikanten aka Kantina vår. Saken kommer også til å være en forespørsel om middagsservering, med liknende menyer og priser som de har oppe på ullandhaug. (selvfølgelig tatt i betraktning av hva slags utstyr vi har her). Saksvedlegget skal behandles på SIS sitt styremøte den 29. mars, og...
2017-02-28
96 96 Oppland AP: Si nei til olje i LoVeSe!
Vi krever at Arbeiderpartiet i Oppland stiller seg mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Oppland AP skal stemme over saken under sitt årsmøte 12-13. mars. Det er viktig at Oppland står på rett side i denne saken, da det kan bli avgjørende for utfallet for AP nasjonalt. 18.januar la Arbeiderpartiets programkomité fram forslag om å åpne deler av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring –...
2017-01-23
95 95 Sykkel og gangesti Valle -Brevikstrand
Vi som ferdes langs Valleveien har alle opplevd farlige situasjoner både som myke trafikanter og med kjøretøy.  Syntes nå at tiden er inne for å vise fylkes politikerene at vi vil ha og trenger en sykkel og gangesti fra Brevikstrand og til Valle her i Vest Bamble. Hadde gjort hverdagen tryggere og bedre for både barn og voksende som ferdes langs denne veien. Det å gi barna en mulighet til å ferdes...
2017-09-25
91 241 Nei til utbyggingsutsettelse av RV19; Nei til bompengefinansiering av RV 19 til ferjekaia i Moss; Ja til Samordning av Rv19 og IC-banen før vei og bane bygges
 I følge NTP 2018 skulle mossingene betale minst 1,6 milliarder kroner i bompenger for utbygging av RV 19 i tunnel under IC banen og Moss sentrum. Dette er en riksvei som gir Moss mange problemer og vi mener at staten skal ta regningen.Den 18. juni 2017 sa Statens Vegvesen og BaneNOR at krysningspunktet for Rv19 høyst sannsynlig blir lagt OVER dobbeltsporet ved Kransen i Moss. Det er kun den løsni...
2017-04-05
91 102 Bevar hebraiskstudiet ved UiO!
Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo (UiO) har vedtatt å legge ned moderne hebraisk, som hittil har vært en del av midtøstenstudiene, på linje med arabisk, persisk og tyrkisk. Begrunnelsen for å legge ned hebraisk er tredelt. IKOS hevder at 1) Studenttallene er for lave. Over en tiårsperiode har henholdsvis to og fem studenter avlagt bachelor- og maste...
2017-11-30
90 91 Få ned fartsgrensen på RV 120 ved Augerød i Våler
Dette er et opprop som vil bli sendt Veivesenet i håp om å få satt ned fartsgrensen ved Augerød feltet i Våler. Det er nylig bygget ny flott vei med bussholdeplass og avkjøringsfelt. Men fartsgrensen er fremdeles 80. Mange holder nærmere 100. Her må mange barn, Voksene og dyr krysse veien daglig for å komme seg til bussholdeplassene eller hjemmet sitt. Og det med livet som innsats. Flere kjæledyr...
2017-04-06
90 90 Kjell "Kjellen" Bigset / Thomas Ryste med i neste Farmen Kjendis
Første utgave av TV2's Farmen Kjendis er over og Lothepus sikret seieren i en spennende finale mot Ida.  Nå ønsker hele Norges Kjell "Kjellen" Bigset å legge standarden ved å ønske seg med i neste utgave av TV-suksseen.  De fleste av oss kjenner karakteren Kjell "Kjellen" Bigset best fra ulike events og fra kulturscener over hele landet. Med mange aktive år bak seg som humorkonge og morromann, er...
2017-02-13
89 89 VI VIL BEHOLDE KOMSASLETTA TIL LEKE- OG FRIOMRÅDE!
Midtbakken Grendelag, Tollevik Grendelag og Skaialuft Vel viser til Alta kommunestyrets vedtak å bygge ny skole som erstatning for Komsa og Bossekop skole. I den forbindelse ble det diskutert å selge Komsa skolens tomt til privat aktør som kan nytte tomta til boligformål, noe som i praksis betyr en privatisering av området. Etter etablering av nytt boligområdet nordvest for E6 blir Komsasletta det...
2017-09-04
89 96 Stopp diskrimineringen ved norske universiteter og høyskoler!
Stortinget vedtok i 2002 et lovforslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet som innebærer at teknisk-administrativt ansatte ved statlige universiteter og høyskoler i Norge bevisst diskrimineres. Vedtaket resulterte bl.a. i universitets- og høyskolelovens §10-2, fjerde ledd. I valg av rektor ved UiO vektes stemmene til teknisk-administrativt ansatte med kun 22 %, mot studentenes 25 % og de vi...
2017-04-26
88 99 FOLKETS AKSJON FOR UNDERVISNING AV POLSKE BARN
FOLKETS AKSJON FOR UNDERVISNING AV POLSKE BARN. Vi polske foreldre ønsker å ha tilgang til morsmålsopplæring. Kongen 02.09.2016 sa (i velkomsttalen på Slottets hagefest filosoferte kong Harald over temaet “Nordmenn”): – ...Nordmenn er innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, [...] tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes, sa kongen bla...
2017-10-27
88 99 Społeczna AKCJA poparcia nauczania POLSKICH DZIECI w Norwegii
SPOŁECZNA AKCJA POPARCIA NAUCZANIA POLSKICH DZIECI. My, polscy rodzice chcemy mieć dostęp do nauki języka ojczystego. Król 2-go września 2016 r. powiedział (w przemówieniu powitalnym, na przyjęciu w ogrodzie zamku królewskiego król Harald filozofował na temat "Norwegów"): - ...Norwegowie to także imigranci z Afganistanu, Pakistanu, Polski, [...].Norwegowie wierzą w Boga, Allaha, we wszystko i w ni...
2017-10-27
87 87 Få Nordland AP til å si nei til oljeboring i LoVeSe
Vi i Nordland Natur og Ungdom krever at Nordland Arbeiderparti går mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi lover å komme med kake og brus hvis dere går mot saken! Lykke til med årsmøtet deres i mars, vi kommer!  18.januar la Arbeiderpartiets programkomité fram forslag om å åpne deler av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring – et forslag som støttes av Nordland AP. Forslaget er lagt...
2017-02-05
87 109 FIRST PRICE: Fjern animalsk fargestoff(E120) fra produktet snacks med baconsmak!
Underskriftkampanjens mål er å få First Price til å fjerne et unødvendig fargestoff (E120/karmin) fra sitt produkt Snacks med baconsmak, da dette er animalsk og hindrer enkelte vegetarianere og alle veganere å kjøpe det. Ved å fjerne E120 vil First Price få flere kunder som da vil ønske å kjøpe produktet. Signer oppropet i solidaritet med veganere som savner baconsnacks!...
2017-11-08
86 86 Ruter .. Gjenopprett bussholdeplassen på Edelgranveien !
Fra 1. januar 2017 har Ruter lagt ned bussholdeplassen på Edelgranveien. Dette påvirker en rekke kollektivbrukere i området, og gir et meget dårlig tilbud for arbeidstakere, eldre og spesielt skoleelever som bruker dette tilbudet daglig tidlig på dagen mot Bekkestua og Oslo. Beslutningen er tatt uten noe som helst forvarsel og uten å høre med kundene om dette var ønskelig. Vi ønsker at Ruter stra...
2017-01-04
85 85 Ekstraordinær generalforsamling i Blåfjellet borettslag (Lukket)
Underskriftkampanje angående rehablitering av bad og rørsystem. Vi har ikke tillit til det styret har valgt fra en avstemning fra 2013 med 65 andelseiere tilstede . Etter 4 år har mye skjedd. Med rør, salg av leiligheter og nye andelseiere. Så vi vil ha ny avstemning, hvor flere får mulighet til å delta. Det er 570 andeler og av disse var det 65 andelseiere som stilte på Generalforsamlingen i 2013...
2017-01-26
84 84 NEI til etablering av oppdrettsanlegg av tare og blåskjell Toneset/ Verno / Reksteren (Tysnes) !!
  Korleis kan det då være mogleg å leggje anlegg av slike dimensjonar i eit særlig vernet LNF-område?? Det er sjølvsag bra med å få etablert nye arbeidsplasser! Men området det her er snakk om, er allereie i dag sterkt forulempa av fleire andre større oppdrettsanlegg, som både forureinar nærområdet og har øydelagt fiskemoglegheiter.  Det må då kunne finnast andre områder på Tysnes der ein kan plas...
2017-08-01
80 80 Nei til blokker på barnehagetomta i Måsevegen! (Lukket)
Vi vil bevare de grønne lungene i bydelen Håpet, skape møteplasser, forbedre og videreutvikle friarealer og leikeplasser til glede og nytte for barn, unge og eldre....
2017-06-06
79 79 Act-in-Chechnya-Now (Lukket)
Vi krever umiddelbar handling fra den russiske regjering!   Internasjonale medier bringer stadig nye og foruroligende nyheter om situasjonen for LHBTIQ-befolkningen i Russland, og spesielt i Tsjetsjenia. For første gang siden andre verdenskrig kommer det informasjon om interneringsleire for LHBT-personer på europeisk jord. Russland er underlagt den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.   Vi...
2017-07-03
77 77 La Sånn Mat stå
Kvam Herad vil fjerne thai-matvogna Sånn Mat som står i Grova i Norheimsund. La vogna stå!...
2017-03-08
75 185 Plasser Ibsensenteret innenfor Murbyen!
Byens handel, kultur og innbyggere krever følgende i forbindelse med byutvikling i Skien sentrum:   1.     Nytt bibliotek og Ibsensenter må ikke legges til Skien Brygge eller Klosterøya, men innenfor murbyen. Det foreligger to ulike forslag:         i.     utbygging av Kulturkvartalet, fordi et kraftsenter m/samlet kultur og hotell vil øke aktivitet og handel i murbyen.         ii.     Ibsensenter...
2016-11-23
74 76 få mc-parkering tilbake til Oslo
Bli med og jobb for å få tilbake mc-parkeringen i Oslo. Jo fler signaturer jo tydeligere signal til politikerne som tar avgjørelsene (Y) ...
2017-06-30
73 83 Miljøstasjoner på Høgskolen i Innlandet- Lillehammer
Per dags dato er det ikke mulig å kildesortere på Høgskolen i Innlandet. Kildesortering bidrar til å redde miljøet, og i tillegg krever det så lite. Vi i Grønt INN ønsker å få til miljøstasjoner rundt på Høgskolen, men for å få dette til trenger vi nettopp din stemme! Ønsker du muligheten til å kildesortere? Skriv under, din underskrift teller! ...
2017-03-22
Facebook