Norge må stoppe deportasjoner til Afghanistan!

Stopp deportasjoner til Afghanistan!

 

De aller færreste flyktninger fra Afghanistan får oppholdstillatelse i Norge til tross for at Afghanistan blir av FN regnet som et av verdens farligste land. 


I 2016 ble 923 barn drept og 2589 ble såret. Det var en økning på drepte barn på 24%. Og sikkerhetssituasjon blir verre og verre. 
Antall bombeeksplosjoner øker, og Taliban kontrollerer store deler av Afghanistan. IS har også tatt større innpass i Afghanistan de siste årene. 
Norge mener at Kabul er en trygg by å sende afghanere til, men det har i det siste vært flere bombeeksplosjoner der med sivile ofre. 
31. mai ble over 90 mennesker drept og over 300 såret når en selvmordsbombe gikk av i området hvor ambassadene holder til. 
Hotellet som UDI disponerer hvor deporterte flyktninger fra Norge bor i to uker ble også rammet. Vinduene på hotellet ble blåst inn. Der oppholdt det seg flere ungdommer som nettopp hadde blitt deportert fra Norge. 
Men dette føyer seg bare inn i rekken av mange angrep som stadig skjer i Kabul. 

Unge gutter er i tillegg et mål for Taliban og IS, og de føler seg ikke trygge. Mange av dem har aldri bodd i Afghanistan, men er født på flukt i Iran og andre land. De blir likevel sendt til Afghanistan hvor de er uten nettverk og uten familie eller andre omsorsgspersoner. 

I Norge får mindreårige afghanere over 16 år midlertidig opphold til de er 18 år. De vet at når de fyller 18 år blir de sendt til Afghanistan. De som er over 18 blir returnert etter å ha fått avslag på asylsøknaden sin. 

Det som skjer nå er at mange av dem flykter sørover i Europa, til Paris, Spania, Tyskland og andre land. De kom til oss for beskyttelse, men fant det ikke og søker videre til de finner trygghet. Et liv på konstant flukt og i konstant frykt. I Paris lever mange på gata fordi det ikke er plass til dem på mottakene. 
Mange av dem sliter psykisk og det har vært flere tilfeller av selvmordsforsøk og selvskading. 
De var ødelagt når de kom til Norge, men er enda mer ødelagt nå. 
Slik situasjonen er i Afghanistan er det ingen tvil om at de trenger beskyttelse. 
Norge bryter menneskerettighetene ved å sende dem til et land hvor de er i stor risiko for sitt liv. 

 


NOK ER NOK krever at Norge gir oppholdstillatelse til afghanere og slutter å deportere mennesker til Afghanistan og andre utrygge land! 

Kabul er ikke trygt! 
NOK ER NOK er en organisasjon som protesterer mot regjeringens strenge og inhumane asylpolitikk. Vi arrangerer demonstrasjoner og driver informasjonsarbeid rundt asylpolitikken. 

Følg oss på Facebook: NOK ER NOK 

 

 

afghanistan3.jpg