Støtt forslaget om stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan

Vi som vil at opposisjonen støtter forslaget fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om midlertidig stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan frem til et uavhengig ekspertutvalg har gjennomført en åpen vurdering av regelverk og praksis i disse sakene m.m.
Nå er det på tide at Norge igjen overholder sine forpliktelser overfor internasjonal lov og rett! La oktoberbarna få bli i Norge! Hent tilbake de som allerede er returnert bare fordi de har fylt 18 år!

Forslaget skal sannsynligvis opp til avstemming om bare få dager. Vennligst hjelp til å spre dette oppropet så mye som mulig, før 09.11.2017. Takk for at dere signerer!