Vi vil kjøpe snåle grønnsaker!

Signer oppropet og bli med og vis at vi forbrukere vil kjøpe snål frukt og snåle grønnsaker! Vis at vi ikke bryr oss om størrelse eller fasong. La oss spise opp maten og ikke kaste den. 


Mette Nygård Havre - Spis opp maten    Kontakt personen bak underskriftskampanjen