Opprop: Legg E39 i tunnel og bybanen i dagen i Ytre Sandviken!

Ytre_Sandviken_Furukammen13okt15_8283.jpg

Signer oppropet for å flytte motorveien E39 til en forlenget Fløyfjellstunnel gjennom Ytre Sandviken og legge bybanen i dagen. (Husk å bekrefte med e-post signatur.)

Bystyret i Bergen skal 31.januar 2018 avgjøre forslaget om å legge Bybanen i tunnel gjennom Sandviken. Forslaget innebærer at vi fortsatt vil ha en firefelts motorvei med 55.000 biler gjennom nabolaget hver dag.

E39 ligger i dag som en barriere for ferdsel til fots og på sykkel i nærområdet vårt, og forslummer bomiljøet med støy, støv og høy luftforurensning. Ytre Sandviken ligger fantastisk til mellom fjord og fjell, men motorveien påvirker livskvaliteten og helsen til alle som bor, studerer, og arbeider i bydelen. Likevel er behovene til innbyggerne i Ytre Sandviken knapt nok nevnt i bybaneutredningene.   

Før bystyret vedtar saken, må de kjenne hele kostnadsbildet – både kostnadene ved å bygge nye tunneler for bybanen, men også verdien av å legge til rette for et bynært område med store utviklingsmuligheter uten motorvei i midten.   

Tiden er inne til å kreve at byrådet holdes ansvarlig for sitt mål om attraktiv byutvikling og en grønn satsing på kollektivtransport og sykkel. Byen og beboerne i Ytre Sandviken skal leve med løsningene Bystyret nå vedtar i uoverskuelig fremtid.   

Skriv under dersom du ønsker at Bergen bystyre skal vedta å legge E39 i tunnel og å legge bybanen i dagen i Åsaneveien!  

 Målet vårt er 1000 underskrifter innen 31.januar.

 For å nå målet vårt om 1000 underskrifter er det fint hvis du liker og deler kampanjen med venner og bekjente på Facebook. Tusen takk for støtten!

Ps: Husk at du må bekrefte signaturen din, sjekk gjerne spamfilteret om du ikke får e-post om dette.


Hilde Rusten (E39 ut av Ytre Sandviken! Ja til Bybanen i dagen!)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen