Bevar Sunndal Asylsøkermottak

Sunndal asylsøkermottak har vært en del av Sunndal kommune i 30 år. Mottaket og dets beboere er en del av vår identitet. Sunndal kommune har opparbeidet seg en bred og god kompetanse og vi har nasjonal anerkjennelse innen fagfeltet integrering. Grundig, systematisk og målrettet arbeid fungerer. En av de viktigste forutsetningene for dette arbeidet er et godtfungerende asylmottak. Det ER Sunndal Asylsøkermottak. Integrering i diskriktene fungerer. Kjære regjering- vi ber dere om å gjøre om på vedtaket! Ikke bare si, men vis at dere også er opptatt av godt integreringsarbeid. For at det gode og viktige arbeidet som har vært gjort i Sunndal skal fortsette må Sunndal Asylsøkermottak bestå.
Sunndal_Asylsøkermottak.jpg


Initiativet Gje meg handa di, ven    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Initiativet Gje meg handa di, ven fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...