Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til storskole og nedleggelse av Sand sentralskole!

FAU Sand sentralskole opplever at den foreløpige rapporten rundt "Fremtidas skole i Nord-Odal", langt på vei argumenterer for en storskole med 1.-10. skoletrinn i Mo, og en total rasering av dagens skolestruktur. Nedenfor finner du en rekke argumenter for vårt standpunkt som motstander av en slik storskole og ber om at barnas beste skal være det grunnleggende hensynet i denne saken. HastverkFørst av alt vil vi påpeke at fremdriftsplanen for avgjørelse av fremtidig skolestruktur, samt en mulig i

Laget: 2021-05-18 Statistikk

STOPP KONTANTER PÅ BUSSEN

Vi er en masse bussjåfører som må håndtere kontanter til enhver tid. Dette vil vi gjerne ha en slutt på, med tanke på, at nå har vi klart oss uten denne håndteringen siden Mars 2020. Dette vil også forhindre ran, som skjer fra tid til annen. Busskort, bankkort, sms-billett og app har fungert i denne perioden. Hvis vi blir mange nok, så kommer vi sikkert få gjennomslag for våre krav. Så del denne gruppen til andre kollegaer i vårt langstrakte land. Hvis det blir tilstrekkelig med signaturer

Laget: 2021-09-26 Statistikk

Hundepark i Sauda?

Er det mulig å realisere en hundepark i Sauda?  I Sauda har vi nesten alt, men et friområde for våre firbente venner har vi enda ikke. Norsk kennel klubb mener at hver kommune skal vise et ansvar og sørge for at de har et tilbud til hunder og hundeeiere. Hunder er sosiale dyr og de fleste hunder liker å være sammen med andre. I en hundepark kan hundene løpe og leke fritt uten bånd. Og jeg antar at dette står øverst på ønskelisten hos mange hundeeiere i Sauda.  

Laget: 2021-10-20 Statistikk

Stopp bruken av avskogingsdyrket soya i all norsk matproduksjon!

På vegne av elever og ansatte ved Sund Folkehøgskole ønsker vi at alle produkter som selges av Norgesgruppen, Rema1000 og Coop er produsert med garantert sertifisert og avskogingsfri soya.  Vi vil ha en utfasing av soya i norsk matproduksjon innen 2028 i tråd med forslaget som ble fremmet av Sv i 2019. Og at soya erstattes med norskproduserte alternative proteinkilder Vi krever også at all soya som brukes i norsk matprogduksjon leveres av soyaprodusenter som er helt avskoginsfri i hele sin vir

Laget: 2021-10-06 Statistikk

Ikke rør Sandveparken.

Vil stoppe utbygging i Sandveparken.Da det vil rives og bygges i område Sandveparken synes jeg det er viktigst å markere at det vil vi ikke,

Laget: 2021-07-19 Statistikk

Vi som ønsker en aktivitetspark for barn og unge på Bømlo

Til politikarane i Bømlo kommune.  Bømlo ungdomen trenger å ha et samlingspunkt som er med å skape en sosial arena, samtidig som den er med å skaper et mangfald. En aktivitetspark med skatebane, sykkelbane badmingtonbane/ tennisbane ville blitt eit naturlig samlingspunkt for barn og unge. Ein arena det alle kan kjenna på inkludering og mestring, ein arena der unge møter unge og nye vennskap blir skapa.  ikkje alle barn og unge liker ballsport, men alle unge liker å ha eit samlingspunkt.  kan dei

Laget: 2021-07-11 Statistikk

Innspill til revidering av nasjonale retningslinjer for fødselsomsorgen.

 INNSPILL TIL REVIDERING AV NASJONALE RETNINGSLINJER FOR FØDSELSOMSORGEN I forbindelse med revisjon av de nasjonale retningslinjer for fødselsomsorgen ønsker jeg å komme med innspill vedrørende et differensiert fødselstilbud. Fokus bør rettes mot behovet for å ivareta den normale fødsel gjennom et utvidet tilbud om hjemmefødsel og frittstående jordmorstyrte enheter. De siste årene, spesielt fra 2020, har det vært rapportert en økende etterspørsel etter jordmødre som kan følge opp og assistere ve

Laget: 2021-02-23 Statistikk

Brudd på menneskerettighetene i norske fengsler under Covid-19 pandemien - krever tidligere løslatelse for innsatte.

Det er en stor og sårbar gruppe - både kvinner og menn - som under hele koronapandemien aldri har blitt nevnt i verken aviser eller på nyhetssendinger: innsatte i norske fengsler. Soningsvilkårene er betydelig forverret grunnet pandemien, og det er ikke slik at man skal straffes ytterligere fordi man alt er i fengsel. Straffen i Norge er frihetsberøvelse. Soning under pandemien har vært meget strengere og hardere enn de forhold, vilkår og rammer som lå til grunn da straffen ble utmålt. Dette gje

Laget: 2021-10-10 Statistikk

Vi velgere i Norge KREVER en landsomfattende folkeavstemning om at samtlige minstepensjonister skal få kr. 2.000 mer i sin minstepensjon!

Jfr. Norges Grunnlov sin tekst i § 110, KREVER vi velgere i Norge at samtlige minstepensjonister skal få minimum kr. 2.000,- pr. mnd. i tillegg til sin minstepensjon NÅ med øyeblikkelig virkning.  Det er en SKAM at et av verdens rikeste land i verden fortsatt har en alderspensjon som er under Den norske fattigdomsgrensa (med inntekt / pensjon ca kr. 216.000 pr år).  At pensjonister og andre trygdede / arbeidstakere har en årlig inntekt under fattigdomsgrensa, er BRUDD PÅ Den norske Konstitusjon

Laget: 2021-10-15 Statistikk

Nei til parkeringsplass ved Coop, for ansatte ved Heradsbygda omsorgssenter

Politikerne i Ringerike kommune er i en prosess med å utrede parkeringsplass ved Coop Extra Heradsbygda, for ansatte ved Heradsbygda omsorgssenter. Dette kan potensielt berøre mange huseiere på nedsiden av Heradsbygda omsorgssenter.       I denne forbindelse skal det sees på en mulighet for å etablere gangvei til omsorgssenteret. Jostein Nybråten, enhetsleder i Ringerike kommune, har skissert at gangveien kan bli plassert i Tors vei, Ve terrasse og Odins vei, evt Vebakken. Se skisse og inns

Laget: 2021-08-30 Statistikk