Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stopp bruken av pigger på lyktestolper og andre steder for å holde måker borte

Dette er en oppfordring til politikere og komunestyret i Trondheim kommune. Vi ber om at piggene på lyktestolpene som står på torvet blir fjernet. Her flyr måkene fra lykt til lykt uten å kunne lande, og generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken i NOF frykter dessuten at fugler kan bli skadet og i verste fall bli drept.  Vesentlig i sammenhengen er at dette også stresser fuglene helt unødvendig. Fiskemåkene er bare i Trondheim en kort tid før de igjen flyr til sydligere strøk. Vi har snart tatt fra

Laget: 2020-08-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 751 741
Forrige måned 101 99

JA til norsk natur - NEI til vindkraft innenfor Norges grenser

Innbyggerne i Norge krever en folkeavstemning MOT vindkraftutbygging / industriområder i naturen i vårt land. Vi krever innsyn (§ 100) i all tilgjengelig informasjon om kostnadene om utbygging, fjerning av vindturbinene etc. etter dets brukstid, herunder utbygging av vei og tilbakestilling av naturen slik den var før utbygging. Vi krever også innsyn og dokumentasjon om HVORFOR vindkraftutbygging i vårt land er aktuelt, herunder sammenlikning av oppgradering av våre vannkraftverk og aktuelt beløp

Laget: 2020-07-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1389 1368
Forrige måned 100 98

Ja til bevaring av kyst, fjell og skog

Støtt vårt felles opprop for bevaring av kyst, fjell og skog Energimyndighetene tegner nå et kart for fremtidig vindkraftutbygging på land. Store deler av Norge trues av massiv vindkraftutbygging. Nei til vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftslivsområder! Vi er mange organisasjoner i Norge som i flere år har arbeidet med vindkraftutbygging og de negative konsekvenser dette medfører for natur og friluftsliv. Turistforeningen, reiselivet og mange store natur- og friluftslivsor

Laget: 2018-09-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 19124 18832
Forrige måned 99 98

Musikk øvingsrom på Manglerud/ Høyenhall

Støtt kulturen og gi rom for musikken! Bli med på å få på plass et øvingsrom for artister, band og andre musikkinteresserte i alle aldere i vår bydel! Det er stort behov for et sted å møtes og for å øve som ikke forstyrer naboen i blokka eller rekkehuset vi bor i. Nå jobber vi for å få på plass et øvingsrom som kan benyttes av alle som spiller musikk og trenger et sted å øve, og som bor i bydel Østensjø. Øvingsrommet bør plasseres på Manglerud/ Høyenhall da det er et stort musikkmiljø i dette om

Laget: 2020-09-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 112 112
Forrige måned 98 98

Begrens utbyggingen i Revåsvei 5 på Framnes/Huvik

Kontrast Bolig SPV1 AS, i samarbeid med SPIR Arkitekter, er nå i startfasen på et omreguleringsarbeid. Eneboligen i Revåsvei 5 skal rives og det ønskes oppført en boligblokk på tre etasjer med 15 leiligheter og 30 bilplasser i en halvt nedsenket garasje. På 1,9 mål tomt. Vi som signerer dette oppropet mener:• Trafikk- og parkeringsbelastningen i området er for høy allerede.• 15 boenheter og opp til 30 biler gjør en uoversiktlig skolevei, enda mer usikker.• Prosjektet inneholder for mange leiligh

Laget: 2020-09-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 102 101
Forrige måned 97 96

Få Moria-flyktningene over på cruiseskipene

Få Moria-flyktningene over på cruiseskipene som ikke er i bruk! Etter katastrofen på Lesvos, trenger de lugarer, en varm dusj og ordentlig søvn. Det er uutholdelig på Lesvos nå, og noe fornuftig kan vi bruke cruiseskipene til  

Laget: 2020-09-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 88 84
Forrige måned 88 84

Kompetansekrav for å drive byggefirma

Burde det ikke være krav til å starte byggefirma i Norge?Ser man på elektro er det krav til installatør papirer for å starte eget firma. Hvorfor kan alle som ønsker det starte byggefirma? Det burde være krav til minimum fagbrev for å drive firma.   

Laget: 2020-09-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 88 88
Forrige måned 86 86

KS får ikke ignorere sykepleiere i kommunal sektor.

Sykepleiere i kommunehelsetjenesten vil ha samme lønnsbetingelser som sykepleiere i sykehus sektoren. Nå trenger vi støtte i en tøff tid! Sykepleiere i Norges kommuner har i denne pandemien stått på for den strategien som helsemyndighetene har lagt opp til. Vi har bidratt med vårt for å bremse smitten. Sykepleiere i kommunene jobber mer uforutsigbart og har en langt tøffere arbeidshverdag enn til vanlig. KS rådgir arbeidsgiver til å kreve mer av oss enn vanlig og vi har stilt opp lenge før vi bl

Laget: 2020-05-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1372 1370
Forrige måned 85 85

Ekstraordinært årsmøte

Vi står IKKE inne for styrets vedtekt om oppløsning av sportslig og underkjent uttak. Vi trenger 50 underskrifter for å innkalle til ekstraordinært årsmøte og stille mistillit til styret. 

Laget: 2020-09-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 85 85
Forrige måned 84 84

Stopp hogsten i Follsjå!

I skrivende stund foregår det en storskala rasering av nasjonalt viktige naturverdier i Notodden og Naturvernforbundet krever: -Ingen hogst i Folsjåområdet før det er foretatt nye, fagbiologiske registreringer i hele området, utført av personell med kompetanse på de aktuelle naturtypene, og som er uavhengig av skogbruksnæringen. (Skogbruket, tømmerkjøperne) -Ikke kjøp og foredling av tømmer fra området, før registreringene er gjennomført og dokumentert. (Foredlingsbedriftene) -Innføring av søkna

Laget: 2020-07-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 529 527
Forrige måned 78 78Facebook