Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ja til firedagers skole for 1. og 2. klasse i Evje og Hornnes kommune

Ønsker du å beholde firedagers skoleuke for 1. og 2. klasse i Evje og Hornnes kommune? Har du barn som etter hvert skal begynne på skolen? Eller er dine egne barn ferdig med småskolen, men du har barnebarn eller nevøer og nieser som skal på skolen etter hvert? Kanskje har du ikke barn selv, men husker tilbake på onsdagsfri som et fint minne? Uansett bakgrunnen din, ønsker vi at du er med og signerer dette oppropet til å beholde firedagers skoleuke i kommunen vår.Litt kort informasjon:På kommunes

Laget: 2021-02-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 309 309
Forrige måned 156 156

Bevar biblioteket på Biri!

Vi ønsker å bevare folkebiblioteket på Biri fordi ungene våre fortjener det!  1)      Uten et bibliotek som er åpent på kveldstid vil det bli enda vanskeligere for oss som bor på Biri å hente bøker. De allerede svært begrensede åpningstidene gir allikevel rom for å hente i hvert fall en gang i uka – å måtte reise til Gjøvik kommer til å bli både dyrt og tidkrevende. Jeg har forstått at kommunen synes det lånes for lite men vi som låner er veldig glad i biblioteket vårt. Husk at en bok kan ta lan

Laget: 2020-11-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 236 236
Forrige måned 154 154

LENGE LEVE SVARTLAMON! Støtt Svartlamon i videre kontraktsforhandling med kommunen

Dette er et solidaritetsopprop fra Svartlamon i Trondheim.     I mai 2021 er vi på utgående tiårskontrakt med Trondheim kommune, og Svartlamon har siden 2016, da Formannskapet vedtok at det spesielt skulle drøftes en leiekontrakt med lengre tidshorisont, ytret vårt ønske om en ny og lengre kontrakt på aller helst 100, men iallefall 50 år. Grunnen er at vi trenger større handlingsrom og mer forutsigbarhet i det langsiktige og til tider langsomme arbeidet det faktisk er å videreutvikle et bærekra

Laget: 2021-02-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1734 1701
Forrige måned 152 147

Innspill til kommunedelplan Kabelvåg - Rækøya

Vågan kommune v/ Vågard Erdahl Nyaas   Innspill til midtveishøring om kommunedelplan Kabelvåg - Tiltak på Rækøya    Dette innspillet er sendt inn på vegne av en gruppe beboere i Kabelvåg. Innspillet gjelder forslaget om å omregulere friluftsområdet på Rækøya til masseuttak og næring/industri. Våre hovedbekymringer knytter seg til tiltakets konsekvenser for trafikksikkerheten i Kabelvåg sentrum og forringelsen av et av få gjenværende sjønære frilufts- og rekreasjonsområder i Kabelvåg.   Infrastru

Laget: 2021-03-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 145 143
Forrige måned 145 143

La Nedenes Gård få drive permanent næringsvirksomhet på Nedenes Gård

Nedenes Gård har det tidligere vært hønsdrift, men lukten var så ille at da hønsedriften stanset, pustet alle naboer lettet ut. Politikerne reiste seg og klappet i planutvalget av nyheten om at familien på Nedenes Gård hadde greid på snu det negative med å miste kyllingproduksjonen til å finne en ny måte å utnytte bygget på. Et stort lukt problem for naboer og nærliggende næringsvirksomhet var også eliminert og alle var glade.Men Nedenes Gård måtte erstatte inntektene med noe annet. De opprettet

Laget: 2021-03-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 146 146
Forrige måned 144 144

VI KREVER NY VURDERING AV GAUPEVEIEN SOM ENESTE INNFATSÅRE TIL BY20/21MED RIKTIG OG LOVPÅLAGT SAKSGANG.

BAKGRUNN : SELV OM VEIEN IKKE ER PROSJEKTERT, HAR UTBYGGER NÅ KJØPT OPP DELER AV ALLES EIENDOM MED TRUSSEL OM EKSPROPROPIASJON OG BEVISST UNNLATT Å FORTELLE AT ERVERV IKKE ER TIL LOVET OG STRRKT PÅKREVET FERDIGSTILLELSE AV GAUPEVEIEN. Han gjør dette like før frist på ti år ift revidert regplan for by20/21 går ut i år. Og på bakgrunn av regplan vi visste om fra 08, som er sterkt foreldet. Ervervet skal ikke brukes til noe før om mange år da kommunen i den reviderte utgaven og nå gir tillatelse ti

Laget: 2021-03-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 140 139
Forrige måned 140 139

Reis en statue av Cthulhu i Grimstad

For bare noen korte glimt siden var Grimstad en ledende havn i norsk skipsfart og verftsindustri. Byen sendte gods og mennesker til de fjerneste verdenshjørner og eksotiske havner. Inn kom gull, røkelse og rikdom. Grimstad var sannelig et godt sted å bo.Men byens innbyggere ble hovmodige og vendte ryggen til havets sanne herre, og fremmede guders templer ble reist. Cthulhus straff senket seg over den nå så søvnige byen. Innavl, helgefyll, dårlig kommuneøkonomi og nedlagte leketøysforretninger bl

Laget: 2014-01-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1958 895
Forrige måned 140 140

BaneNor må utrede mer enn dagens planforslag i Brynsbakken!

Vi krever at politikerne tar ansvar, avviser det framlagte planforslaget og ber Bane NOR utrede alternative løsninger i tett samarbeid med lokale aktører. Vi krever en løsning i Brynsbakken som: skjermer bedre mot støy sikrer trygg skolevei for barna våre og god forbindelse mellom Vålerenga og Kværnerbyen/Skrenten  bevarer bebyggelsen på Hylla og den flotte Vålerengaparken 

Laget: 2021-02-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1352 1350
Forrige måned 129 129

G/S vei Luksefjellveien strekningen Tufteputten-Jønnevald nå!!

Strekningen er belastet med trafikk langt over det den er laget for, uten å følge opp med tilsvarende trafikksikkerhetstiltak. Vi krever at dette skjer med strakstiltak som nedsatt hastighet, klipping av hekker og fartshumper på enkelte steder. G/S vei er hovedmålet og må på plass snarest!! -spesielt med tanke på alle de myke trafikantene, deriblant barn og unge, som bruker denne strekningen som skolevei og til og fra fritidsaktiviteter og venner opptil flere ganger daglig.  Vi som undertegner h

Laget: 2020-10-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 545 544
Forrige måned 128 128

Bevar Skotfoss lokalsamfunn

Kommunalsjef for Oppvekst i Skien kommune, Grete Hjelten, ønsker å utrede hvorvidt det er lønnsomt å legge ned Skotfoss skole. Skotfoss skole og oppvekstsenter er så mye mer enn et sted elever får undervisning. Det er der mange av oss fra Skien har satt våre små ben første skoledag. Ingen andre lokalsamfunn enn oss, har et så urørt og trygt miljø som Skotfoss. Mye av dette er tettheten av alt i Skotfoss sentrum, med skole og torvet som klarre knutepunkt. Hvis Skotfoss skole legges ned vil sentru

Laget: 2014-10-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 470 468
Forrige måned 116 116