Nei til hydrogen- og ammoniakkfabrikk på Holmaneset

Underteikna ber Bremanger kommunestyre om å seie

Nei til FFI sine planar om etablering av hydrogen- og ammoniakkfabrikk på Holmaneset og

Nei til omregulering av LNF-områda i Holmane og på Holmaneset.

Fabrikken vil vere eit omfattande naturinngrep i det vakraste området i Nordgulen. Området består av verneverdige og sårbare naturtypar og ligg nær Tennøyane naturreservat. Ved ei eventuell utbygging vil mykje av dette verte øydelagt, og området vil verte tapt som utfarts- og rekreasjonsområde for folk.

Ved ei eventuell ulykke vil store delar av naturen verte skada.

Ei ulykke med utslepp av ammoniakk vil òg kunne true liv og helse for folk som bur langs Nordgulen, og dette er noko mange er sterkt urolig for.

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Frode Steinset vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...