Mest populære underskriftskampanjer i 2018 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Opprop: Legg E39 i tunnel og bybanen i dagen i Ytre Sandviken!

Signer oppropet for å flytte motorveien E39 til en forlenget Fløyfjellstunnel gjennom Ytre Sandviken og legge bybanen i dagen. (Husk å bekrefte med e-post signatur.) Bystyret i Bergen skal 31.januar 2018 avgjøre forslaget om å legge Bybanen i tunnel gjennom Sandviken. Forslaget innebærer at vi fortsatt vil ha en firefelts motorvei med 55.000 biler gjennom nabolaget hver dag. E39 ligger i dag som en barriere for ferdsel til fots og på sykkel i nærområdet vårt, og forslummer bomiljøet med støy, s

Laget: 2017-12-06 Statistikk

La pikesten fyr stå

Dette er en underskrifts kampanje mot å rive pikesten fyr.. Fyret som har stått siden 1912 har mye betydning, historie og sjel.. Dette har de nå bestemt seg for å rive og erstatte med et litux fyr .... Dette er da en underskrifts kampanje for og la pikesten fyr stå.. For at saken skal taes opp til revurdering så kreves det at vi får minimum 300 underskrifter.. 

Laget: 2018-02-12 Statistikk

Bevar Friluftsmagasinet og Naturens verden på NRK

Nrk har besluttet å legge ned Friluftsmagasinet og Naturens verden fra november 2018. Dette er radioprogrammer som har gledet svært mange lyttere i 35 år. I dag finnes et utall av komersielle radiolanaler. Uten disse to programmene mister NRK bredden i programtilbudet og dermed mye av det som  har gikk NRK en særstilling blandt befolkningen.  Kjøre NRK, vi vil ha tilbake disse to programmene på radioen! Alternativt - lag en egen Dab kanal for friluftsinteresserte med disse og andre beslektede pr

Laget: 2018-10-27 Statistikk

Tannhelse inn i egenandelsordningen

Tannhelse inn i egenandelsordningen! Som vi alle vet befinner tennene seg inne i munnen, mer eller mindre på rekke og rad. Med andre ord er tennene en del av kroppen. Eller er de egentlig det? Ifølge det offentlige er de kun en del av kroppen til du er 18 år. Etter det må du begynne å betale alt selv, om du da ikke har en kronisk tann- eller tannkjøttsykdom.Å utsette tannlegebesøk i lang tid kan få alvorlige konsekvenser. Det starter med dårlig ånde, tannstein, misfargede tenner og dårlig matlys

Laget: 2014-09-24 Statistikk

Vi som ønsker en nasjonal, avgjørende folkeavstemning vedr. Norges EØS-avtale.

Noe er forferdelig galt i landet vårt. Politikerne jobber ikke lenger for folket, men for seg selv og sine egne goder og lønninger. Vi oppdager stadig nye begreper som ACER og TISA, og selv strømmen vår havner på børs, hvor utenlandske eiere nå gnir seg i hendene av overskuddene, mens vi som lever og jobber her må lide og betale dyrt for det, uten noe vi skulle sagt. Vi stemte nei til EU-medlemskap 2 ganger, men fortsatt ble vi snikinnmeldt via EØS-avtalen og underlagt de samme reglene. Vi miste

Laget: 2018-06-13 Statistikk

La barna gå på skole der de bor - ja til brakkerigg!

For Tromsøskolen og ungene våre sin skyld: Vi krever at det blir satt opp en midlertidig brakkerigg på Bymyra. Det vil lønne seg økonomisk for kommunen, og barna kan gå trygt til nærskolen - sammen med vennene sine. De neste årene skal opp mot 200 flere elever enn i dag bruke Dramsvegen og veiene som leder dit som sin skolevei. Mange av disse veiene er trafikkfarlige, må rustes opp, og vil koste betydelig mer enn å etablere brakkerigg på Sommerlyst. Elevene vil ikke få gå på nærskolen sin, og t

Laget: 2018-10-26 Statistikk

Nei til pålagt årlig kontrollavlesning og gebyr av gamle strømmålere

Hvorfor krever energiselskapene årlig kontroll og gebyr av "gamle" strømmålere?   Energiselskapene påstår at de må "kontrollavlese" årlig, og vil nå ta et gebyr for dette. Av mange så oppleves dette som at energiselskapet "straffer" de som ikke vil/kan bytte måler. Er en slik årlig avlesning nødvendig? En telefon til NVE resulterer i at det finnes et krav i energiloven om at energiselskapet må kontrollavlese målere årlig, men dette har aldri blitt utført tidligere, grunnet det store omfanget og

Laget: 2018-10-30 Statistikk

La Bæverfjord hete Bæverfjord!

"I 1991 tok Statens språkråd opp skrivemåten for Bæverfjord og bestemte at namnet skulle være Bøverfjorden. Etter to ankerunder vart endeleg vedtak gjort den 25. januar 2005. Vedtaket vart sendt Surnadal Kommune med påleggom kunngjering. No først etter 12 år gjer Surnadal kommune vedtaket kjent."Hentet fra leserbrev i Tidens Krav, 16.02.2018. Link: https://www.tk.no/meninger/leserbrev/surnadal/vi-vil-ha-namna-baverfjord-og-baverdalen-med-a/o/5-51-285580  Denne underskriftskampanjen er for oss so

Laget: 2018-02-16 Statistikk

Reverser vedtak om kutt i nattevakter ved Braarudåsen senter

Horten kommune har ved å kutte en av tre nattevakter på Braarudåsen vist at de mangler innsikt og forståelse for hvordan helsesektoren fungerer. Kutt som dette fremmer dårligere og uforsvarlig  pleie av svært syke pasienter som Horten kommune skal ivareta. Kommunestyret argumenterer for kuttet ved å henvise til at 4 av 34 plasser er kuttet. Den siste nattevakten har ikke vært der for bare de 4 som forsvinner. 15 pasienter per person er ikke forsvarlig. Dette er pasienter hvor mange trenger to pl

Laget: 2017-12-13 Statistikk

NEI til nedleggelse av Talvik Ungdomsskole!

Vi ønsker IKKE at ungdomstrinnet på Talvik skole skal legges ned!! Skolene i distriktene leverer pr.nå de beste elevresultatene i Alta, vi ønsker at dette skal fortsette. LA BYGDA VOKSE!!!Tilrettelegg heller for at vi skal få vokse, istedenfor å bygge oss ned!!  Vi som velger og ønsker å bo her vil at barna og ungdommene våre skal ha mulighet til å fullføre sine verdifulle første 16 år på barnehagen og skolen sin! Dette har i alle år gitt gode resultater og et godt grunnlag for fremtida deres!  

Laget: 2018-11-19 Statistikk

Ja til aktivitetshus for barn og unge i Middelalderparken i Oslo

Lokomotivverkstedet i Middelalderparken står tomt. Foreningen Barna på Sørenga vil at det gamle verkstedet skal brukes som aktivitetshus for barn og unge. Ideén er at huset skal være et lavterskeltilbud for barn og unge (tilgjengelig for alle, lav pris/gratis).  Et aktivitetshus for barn og unge kan gi lokaler til f.eks: litteraturkvelder, boklanseringer, barneteater, brettspill, café, filmkveld, musikk, arrangement i forbindelse med Halloween, jul, bursdager.  Bygget ligger senralt med enkel t

Laget: 2018-11-07 Statistikk

Få Kåre tilbake som trener

Hei iforhold til at Kåre ble sparket igår vil jeg ha en underskrifts kampanje til å få han tilbake. skriv under om du vil ha Kåre tilbake!

Laget: 2018-07-20 Statistikk

En Bergensklinikk basert på pasientens behov

Det er ikke bare mellomledere, teamledere og tillitsvalgte i Bergen som mener at adm. dir. Hope må gå. Dette er en felles kamp for brukere og fagfolk – hånd i hånd for bevaring av brukerorienterte tjenester! Det er nok svært få som vil klare å jobbe under Hopes ledelse over tid - hvis han hadde holdt seg til økonomi og bygninger, og ikke foretatt noen grep inn i pasientarbeidet uten samråd med fagfolk og brukere så kunne det kanskje gått. Problemet er eneveldet og kravet om total lydighet. Vi er

Laget: 2018-11-21 Statistikk

Nei til salg av Halden Bibliotek

Rådmannen i Halden foreslår å selge bygningen som huser Halden Bibliotek. Bygningen ligger midt i Kulturkvartalet i Halden og et salg vil splitte kulturkvartalet i to. Om bygningen selges vil den mest sannsynlig bygges om til å inneholde leiligheter, i stedet for kulturaktiviter.  Halden Bibliotek trenger utvilsomt et løft, men i stedet for å flytte biblioteket bør kommunen heller bruke penger på å pusse opp bygningen og tilføre midler til biblioteket som kan brukes til kjøp av flere bøker, fler

Laget: 2018-09-28 Statistikk

Nei, til nedleggelse av Stridsklev ungdomsskole.

Stridsklev ungdomsskole, kan vi rett og slett ikke godta at legges ned og med det vil bydelen gradvis nedrustes. Ønsker derfor å starte en underskriftskampanje, nettopp for å vise det store engasjementet rundt denne skolen og bydelen.  Oppfordrer derfor alle som er imot denne nedleggelse å signere oppropet for å bevare Stridsklev ungdomsskole.   

Laget: 2018-09-21 Statistikk

Nei til havfarm på Hamarøy

Lukkede anlegg nå, havfarmen må gå Folkeaksjonen for et fremtidsretta havbruk på Hamarøy mener at Havfarmen ikke er fremtidens oppdrett av laks. Havfarmen er 385 meter lang og 59,5 meter bredd og skal inneholde 10 000 tonn laks. Den vil være åpen og ha de samme utslipp som i tradisjonelt oppdrett, som forspill, lakselus, kjemikalier fra avlusning og avføring. Det er heller ingen havfarm. Den skal i teorien ligge ute i åpent hav. Havfarmen vil i så fall bli flyttet mye frem og tilbake da det er d

Laget: 2018-11-19 Statistikk

Mobbefri oppvekst på Askøy

Jeg ønsker å bidra aktivt til at Askøy får et mobbefritt oppvekstmiljø ved at jeg: 1. tar mobbing på alvor2. griper inn når jeg ser mobbing3. drøfter mobbing med venner og familie4. hjelper den som blir mobbet5. lar andre få vite hva som skjer6. sier fra til mobberen 7. selv ikke mobber8. bidrar til inkludering9. roser god oppførsel10. hjelper mobberen til bedre aktiviteter Les Askøy kommunes brosjyre «Partnerskap mot mobbing»: 

Laget: 2017-01-09 Statistikk

Barn skal ikke skilles fra foreldrene mot sin vilje - Barnekonvensjonen

  Kjære Barneombudet, med den jobben du har, så vet du vet at Barnekonvensjonen er barnas egne menneskerettigheter.   Noen utdrag av disse rettighetene er Barn skal ikke skilles fra foreldrene sine mot sin vilje. Barn har rett til regelmessig kontakt med begge foreldre og til å få omsorg av dem. Staten skal respektere barns rett til familieforhold.   Norge har underskrevet denne internasjonale avtalen og gjort rettighetene til en del av norsk lov (kilde: Barneombudet.no).   Likevel så bryter my

Laget: 2018-06-14 Statistikk

Nei til innsparing i Ørstabarnehagen!

I samarbeid med SU i dei kommunale barnehagane i Ørsta Kommune, vil foreldrerepresentantane i SU halde ei underskriftskampanje mot to innsparingsvedtak for Budsjett 2018:A. Sommarstengt 4 veker i juli i alle kommunale barnehagar f.o.m sommaren 2018.(Dette kan by på store utfordringar for både foreldre og ansatte i ferieavviklinga)B. Auke tal på barn per vaksen i barnehagane.(Dette senker sikkerheita og kvaliteten på tilbodet barna får og vil gi meir jobb for dei tilsette) OBS: Sidan vedtaket er

Laget: 2018-02-12 Statistikk

Redd Gakori Barnehage

*Ny underskriftskampanje* Alta kommune ønsker å legge ned Gakori barnehage, noe som ikke er gjensidig fra barn og foreldre i barnehagen. Kommunen mener dette er «den enkleste løsningen». Så uavhegi hva den beste løsningen er, har kommunen lagt økonomien til grunne for sin beslutning og ser langt forbi barnas trygghet, barnas lykke og generellt barnas beste. Ved å skrive under på denne kampanjen vår støtter dere opp om våre barn og en viktig barnehage i nærmiljøet. Vi må sammen si fra til kommun

Laget: 2018-01-13 Statistikk