Nei til innsparing i Ørstabarnehagen!

I samarbeid med SU i dei kommunale barnehagane i Ørsta Kommune, vil foreldrerepresentantane i SU halde ei underskriftskampanje mot to innsparingsvedtak for Budsjett 2018:

A. Sommarstengt 4 veker i juli i alle kommunale barnehagar f.o.m sommaren 2018.
(Dette kan by på store utfordringar for både foreldre og ansatte i ferieavviklinga)

B. Auke tal på barn per vaksen i barnehagane.
(Dette senker sikkerheita og kvaliteten på tilbodet barna får og vil gi meir jobb for dei tilsette)

OBS: Sidan vedtaket er gjort og er gjeldande for året bør underskrifter og motsegner kome inn snarast råd, helst innan 15.februar.


Foreldrerepresentantar i SU v/ dei kommunale barnehagane i Ørsta kommune    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Foreldrerepresentantar i SU v/ dei kommunale barnehagane i Ørsta kommune kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook