Nei til havfarm på Hamarøy

30715133_1421899507956122_5360016226451980288_n.jpgLukkede anlegg nå, havfarmen må gå

Folkeaksjonen for et fremtidsretta havbruk på Hamarøy mener at Havfarmen ikke er fremtidens oppdrett av laks. Havfarmen er 385 meter lang og 59,5 meter bredd og skal inneholde 10 000 tonn laks. Den vil være åpen og ha de samme utslipp som i tradisjonelt oppdrett, som forspill, lakselus, kjemikalier fra avlusning og avføring.

Det er heller ingen havfarm. Den skal i teorien ligge ute i åpent hav. Havfarmen vil i så fall bli flyttet mye frem og tilbake da det er dårlig vær store deler av året. Det vil koste mye og flytte havfarmen og det vil dermed ikke være lønnsomt. Derfor vil havfarmen trolig  bli liggende på uværsposisjonen som ligger rett utenfor Tranøy det meste av tiden. Det er dermed ingen havfarm men fjordfarm. 

I området der havfarmen skal ligge er det kaldtvannskoraller, og Sjømyrpollen naturreservat vil være i utslippsonen, sjørret, villaks og mange rødlistearter vil bli påvirket.

Kommunens arealplan: De aktuelle områdene Nordlaks ønsker til Havfarmen er ikke regulert til akvakultur pr i dag. De vil søke dispensasjon. Det er feil å behandle det som dispensasjon, fordi det fører ikke til at det blir gjort en full konsekvensutredning. Områdene det er snakk om er i dag regulert som: FN- er arealområde beregnet til fiske, ferdsel, friluftsliv og natur. NFFF- Områder for allmenn flerbruk i sjø, herunder fiske, ferdsel, tangskjæring

Havfarmen må ikke ta plass på bekostning av andre næringer, fri ferdsel, friluftsliv og miljø. Tradisjonell bruk av havet og havet som et sted for rekreasjon er verdier vi må verne om. For et stort antall fritidsboliger, for reiselivsnæring og for fiskere vil Havfarmen være til hinder og ulempe.

Vi mener framtidens oppdrett må ha null rømming, null lakselus og smitte, null utslipp. og dette er havfarmen ikke et eksempel på. 

Nei til dispensasjon, krav om full konsekvensutredning
Ja til lukka anlegg, nei til Havfarmen

Natur og Ungdom og Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk på Hamarøy    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Natur og Ungdom og Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk på Hamarøy fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...