Mest populære underskriftskampanjer i 2017 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Trekk bankene ut av skitne oljeinvesteringer!

Kunstnernes opprop i 2017 for alle som støtter saken; Trekk bankene ut av skitne oljeinvesteringer! I disse dager tar tusenvis av mennesker verden over til gatene i Global Divestment Mobilisation. De krever at banker og andre samfunnsinstitusjoner trekker sine investeringer i fossilindustrien – som står for noen av de største CO2-utslippene som fører til global oppvarming.   Dette er krav som støttes av kunstnere og kulturarbeidere i mange land. I Norge arbeider en tverrfaglig gruppe kunstnere f

Laget: 2017-05-24 Statistikk

VI VIL HA VARSLERNES HUS I NORGE!!

Vi trenger ett varslernes hus i Norge. Som kan verne varslere. I Nederland har de ett som vi kan bruke modellen til. Dit kan man sende e-post, få veiledning, faglig hjelp eller hjelp til å etterforske egen sak. i løpet av første halvår hadde Nederland 521 saker.  Huset er delt i tre enheter Rådgivning,Etterforskning, skolering/informasjon.  I dag kommer sjeldent varslere frem på arbeidsplasser,de blir ikke hørt. Rettssystemet kommer de heller ikke noen vei.  Vi trenger varslere for å avdekke kor

Laget: 2017-03-20 Statistikk

Flyktningsstatus til Yezidier og andre minoriteter fra Irak.

EU og FN har anerkjent at Yezidier ( et kristent og fredelig urgammel folk i Irak) blir utsatt for et pågående folkemord. Det er første gang i historien at et folkemord blir anerkjent mens det fortsatt pågår.  Andre kjente folkemord har foregått i Bosnia, Rwanda, Armenia og mot Jødene. Selv med et pågående folkemord i Irak, finnes det fortsatt Yezidier som befinner seg i Norge som ikke blir gitt oppholdstillatelse. I avslagene viser UNE til at internflukt i Kurdistan (nord i Irak) er et rimelig

Laget: 2016-11-11 Statistikk

Gjenninnfør straffelovens paragraf 105 som forbyr politikere å lyve til sine velgere

Stortinget må snarest og uten tap av tid vedta å gjenninføre straffelovens gamle § 105. Paragrafen ble fjernet for 10 år siden, da den ble regnet som en sovende paragraf. Men den politiske retorikken fjerner seg mer og mer fra de realiteter som oppleves på grasrotnivå, bruken av PR konsulenter, politisk reklame og regelrett løgn fra politiske partier rundt viktige saker, gjør det viktig å innføre konsekvenser for de skyldige. Det kan ikke lenger være en politikerrett å lyve sine til sine oppdrag

Laget: 2017-12-22 Statistikk

Bevar helsestasjonen på Notodden VGS

jeg støtter og vil ivereta tilbudet helsestasjonen her ved Notodden vidregående gir. Jeg syns det er et vikitg og nødvendig tilbud her ved skolen. jeg sier meg derfor enig om at dette er et tilbud skolen ikke kan miste. 

Laget: 2017-11-29 Statistikk

Stopp NRK-lisensen!

Får vi med oss nok folk så kan det hende vi kan bli kvitt NRK-lisensen/Medieavgift! Enig i at den heller burde bakes inn i skatten eller i tv-abonnement/internettabonnement? Selv synes jeg denne lisensen er påtvunget det norske folk, og NRK er ikke lengre den kanalen den en gang var...Dette er en ganske sur regning for oss fleste, da den er alt for høy. Det er nok med god grunn at 217.000 nordmenn ikke har betalt lisensen! Enten fordi vi rett og slett ikke har råd, eller fordi vi synes dette er

Laget: 2017-09-05 Statistikk

Nok er nok. Det er spillreklame overalt.

Tusen takk for signeringer og støtten hittil.Vi har fått tilbakemeldinger på at det er noe kronglete å få signert vårt opprop her.Av den grunn har vi besluttet å lage en ny underskriftskampanje som gjør det lettere for dere å signere.Vi ber alle som alt har signert og alle andre signere vår kampanje her: http://www.underskrift.no/signer.asp?Kampanje=6612 

Laget: 2017-03-30 Statistikk

Utvidet åpningstider og middagsservering på SIS Café Musikanten!

Hei alle!  Vi i studentrådet er igang med å lage en sak til SIS om at vi ønsker utvidet åpningstider i SIS Café Musikanten aka Kantina vår. Saken kommer også til å være en forespørsel om middagsservering, med liknende menyer og priser som de har oppe på ullandhaug. (selvfølgelig tatt i betraktning av hva slags utstyr vi har her). Saksvedlegget skal behandles på SIS sitt styremøte den 29. mars, og skal skrives i løpet av de neste to ukene. I tillegg ville de at vi skulle sende inn en underskrifts

Laget: 2017-02-28 Statistikk

Oppland AP: Si nei til olje i LoVeSe!

Vi krever at Arbeiderpartiet i Oppland stiller seg mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Oppland AP skal stemme over saken under sitt årsmøte 12-13. mars. Det er viktig at Oppland står på rett side i denne saken, da det kan bli avgjørende for utfallet for AP nasjonalt. 18.januar la Arbeiderpartiets programkomité fram forslag om å åpne deler av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring – et forslag som støttes av Oppland AP. Forslaget er lagt frem som et kompromiss mellom oljenæringen

Laget: 2017-01-23 Statistikk

Sykkel og gangesti Valle -Brevikstrand

Vi som ferdes langs Valleveien har alle opplevd farlige situasjoner både som myke trafikanter og med kjøretøy.  Syntes nå at tiden er inne for å vise fylkes politikerene at vi vil ha og trenger en sykkel og gangesti fra Brevikstrand og til Valle her i Vest Bamble. Hadde gjort hverdagen tryggere og bedre for både barn og voksende som ferdes langs denne veien. Det å gi barna en mulighet til å ferdes langs Valleveien for å besøke hverandre på en trygg og god måte hadde gjort mye for hvert enkelt ba

Laget: 2017-09-25 Statistikk

Bevar hebraiskstudiet ved UiO!

Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo (UiO) har vedtatt å legge ned moderne hebraisk, som hittil har vært en del av midtøstenstudiene, på linje med arabisk, persisk og tyrkisk. Begrunnelsen for å legge ned hebraisk er tredelt. IKOS hevder at 1) Studenttallene er for lave. Over en tiårsperiode har henholdsvis to og fem studenter avlagt bachelor- og mastergrad som "programstudenter" på midtøstenkunnskap med hebraisk. Antallet programstudenter er fastsat

Laget: 2017-11-30 Statistikk

Få ned fartsgrensen på RV 120 ved Augerød i Våler

Dette er et opprop som vil bli sendt Veivesenet i håp om å få satt ned fartsgrensen ved Augerød feltet i Våler. Det er nylig bygget ny flott vei med bussholdeplass og avkjøringsfelt. Men fartsgrensen er fremdeles 80. Mange holder nærmere 100. Her må mange barn, Voksene og dyr krysse veien daglig for å komme seg til bussholdeplassene eller hjemmet sitt. Og det med livet som innsats. Flere kjæledyr har allerede møtt døden her og det er bare et spørsmål om tid før det blir et barn eller noen som ik

Laget: 2017-04-06 Statistikk

Nei til utbyggingsutsettelse av RV19; Nei til bompengefinansiering av RV 19 til ferjekaia i Moss; Ja til Samordning av Rv19 og IC-banen før vei og bane bygges

 I følge NTP 2018 skulle mossingene betale minst 1,6 milliarder kroner i bompenger for utbygging av RV 19 i tunnel under IC banen og Moss sentrum. Dette er en riksvei som gir Moss mange problemer og vi mener at staten skal ta regningen.Den 18. juni 2017 sa Statens Vegvesen og BaneNOR at krysningspunktet for Rv19 høyst sannsynlig blir lagt OVER dobbeltsporet ved Kransen i Moss. Det er kun den løsningen som detaljutredes fram til årskiftet. Allerede i januar 2019 må krysningspunktet være avklart i

Laget: 2017-04-05 Statistikk

Kjell "Kjellen" Bigset / Thomas Ryste med i neste Farmen Kjendis

Første utgave av TV2's Farmen Kjendis er over og Lothepus sikret seieren i en spennende finale mot Ida.  Nå ønsker hele Norges Kjell "Kjellen" Bigset å legge standarden ved å ønske seg med i neste utgave av TV-suksseen.  De fleste av oss kjenner karakteren Kjell "Kjellen" Bigset best fra ulike events og fra kulturscener over hele landet. Med mange aktive år bak seg som humorkonge og morromann, er frontfigur Thomas N. Ryste lysten på å gå inn i rekken av kjente fjes som får bryne seg på gårdsdri

Laget: 2017-02-13 Statistikk

VI VIL BEHOLDE KOMSASLETTA TIL LEKE- OG FRIOMRÅDE!

Midtbakken Grendelag, Tollevik Grendelag og Skaialuft Vel viser til Alta kommunestyrets vedtak å bygge ny skole som erstatning for Komsa og Bossekop skole. I den forbindelse ble det diskutert å selge Komsa skolens tomt til privat aktør som kan nytte tomta til boligformål, noe som i praksis betyr en privatisering av området. Etter etablering av nytt boligområdet nordvest for E6 blir Komsasletta det eneste større område i foten av Komsafjellet som er offentlig. Komsasletta er et av de mest brukte

Laget: 2017-09-04 Statistikk

Stopp diskrimineringen ved norske universiteter og høyskoler!

Stortinget vedtok i 2002 et lovforslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet som innebærer at teknisk-administrativt ansatte ved statlige universiteter og høyskoler i Norge bevisst diskrimineres. Vedtaket resulterte bl.a. i universitets- og høyskolelovens §10-2, fjerde ledd. I valg av rektor ved UiO vektes stemmene til teknisk-administrativt ansatte med kun 22 %, mot studentenes 25 % og de vitenskapelige ansattes 53 %. I ytterste konsekvens betyr dette at hvis 30.000 studenter og teknisk/ad

Laget: 2017-04-26 Statistikk

FOLKETS AKSJON FOR UNDERVISNING AV POLSKE BARN

FOLKETS AKSJON FOR UNDERVISNING AV POLSKE BARN. Vi polske foreldre ønsker å ha tilgang til morsmålsopplæring. Kongen 02.09.2016 sa (i velkomsttalen på Slottets hagefest filosoferte kong Harald over temaet “Nordmenn”): – ...Nordmenn er innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, [...] tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes, sa kongen blant annet... Han fulgte opp med å si at: ...det ikke alltid er så lett å si hvor vi er fra, men at de

Laget: 2017-10-27 Statistikk

FIRST PRICE: Fjern animalsk fargestoff(E120) fra produktet snacks med baconsmak!

Underskriftkampanjens mål er å få First Price til å fjerne et unødvendig fargestoff (E120/karmin) fra sitt produkt Snacks med baconsmak, da dette er animalsk og hindrer enkelte vegetarianere og alle veganere å kjøpe det.Ved å fjerne E120 vil First Price få flere kunder som da vil ønske å kjøpe produktet. Signer oppropet i solidaritet med veganere som savner baconsnacks!

Laget: 2017-11-08 Statistikk

Få Nordland AP til å si nei til oljeboring i LoVeSe

Vi i Nordland Natur og Ungdom krever at Nordland Arbeiderparti går mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi lover å komme med kake og brus hvis dere går mot saken! Lykke til med årsmøtet deres i mars, vi kommer!  18.januar la Arbeiderpartiets programkomité fram forslag om å åpne deler av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring – et forslag som støttes av Nordland AP. Forslaget er lagt frem som et kompromiss mellom oljenæringen og miljøbevegelsen - men lengre unna sannheten er det ik

Laget: 2017-02-05 Statistikk

Ruter .. Gjenopprett bussholdeplassen på Edelgranveien !

Fra 1. januar 2017 har Ruter lagt ned bussholdeplassen på Edelgranveien. Dette påvirker en rekke kollektivbrukere i området, og gir et meget dårlig tilbud for arbeidstakere, eldre og spesielt skoleelever som bruker dette tilbudet daglig tidlig på dagen mot Bekkestua og Oslo. Beslutningen er tatt uten noe som helst forvarsel og uten å høre med kundene om dette var ønskelig.Vi ønsker at Ruter straks gjenoppretter bussholdeplass ved Edelgranveien på rute 150 (gamle 144)

Laget: 2017-01-04 Statistikk