Utvidet åpningstider og middagsservering på SIS Café Musikanten!

Hei alle! 

Vi i studentrådet er igang med å lage en sak til SIS om at vi ønsker utvidet åpningstider i SIS Café Musikanten aka Kantina vår. Saken kommer også til å være en forespørsel om middagsservering, med liknende menyer og priser som de har oppe på ullandhaug. (selvfølgelig tatt i betraktning av hva slags utstyr vi har her). Saksvedlegget skal behandles på SIS sitt styremøte den 29. mars, og skal skrives i løpet av de neste to ukene. I tillegg ville de at vi skulle sende inn en underskriftskampanje, så de ser at det virkelig er forespørsel og marked for dette. Hvis dette går igjennom, håper vi at det er oppe å går fra neste semester! Så skriv under her, spre ordet og linken, så kanskje vi går en lettere hverdag i møte til neste år! 

(Jeg lover å ikke spamme, eller misbruke mailadressene deres, det er kun for verifisering av underskriften)

Hi everybody! 

The student Council is in the process of getting SIS to extend the opening ours of SIS Café, dep. Musikanten, aka our cantine. We will also try to get the menu to consist of dinner serving, with somewhat similar prices and menus to what they serve up at Ullandhaug (of course according to our equipment down here). This case will be treated at SIS's board meating the 29th of march, and we are writing the case attachments during the next two weeks. They also wanted us to make a petition to prove that there is a demand and market for it at IMD. If this goes through, we might see the results by the start of next semester! So sign on this, spread the word and the link, and we might have an easier everyday life by next year! 

 

(I promise not to use your email adresses for spam, its just for verification of your signature).