Nei til utbyggingsutsettelse av RV19; Nei til bompengefinansiering av RV 19 til ferjekaia i Moss; Ja til Samordning av Rv19 og IC-banen før vei og bane bygges

 I følge NTP 2018 skulle mossingene betale minst 1,6 milliarder kroner i bompenger for utbygging av RV 19 i tunnel under IC banen og Moss sentrum. Dette er en riksvei som gir Moss mange problemer og vi mener at staten skal ta regningen.Den 18. juni 2017 sa Statens Vegvesen og BaneNOR at krysningspunktet for Rv19 høyst sannsynlig blir lagt OVER dobbeltsporet ved Kransen i Moss. Det er kun den løsningen som detaljutredes fram til årskiftet. Allerede i januar 2019 må krysningspunktet være avklart ifølge BaneNOR.  Vegvesenet har utelukket flytting av ferjekaia før 2030, og Riksveien skal og må løses før det.Dette tilsvarer referansealternativet som Statens vegvesenet IKKE kunne anbefale i Mulighetsstudiene den 3. november 2017. Referansealternativet viste at rundt 30 små og store bygninger langs dagens riksvei 19 må rives og at veien vil koste dobbelt så mye som tidligere anslått. I så fall må vi betale 3,2 milliarder kroner i bompenger.  Anleggstiden for vei og IC bane blir 12 år med massive inngrep i sentrum og riving av ca. 150 store og små hus. Mange av husene er vernet eller fredet. Mellom 300 og 400 boenheter må rives. Lenke til oppsummering:https://www.facebook.com/groups/273696669469289/permalink/964085650430384/ Erfaringene med konsekvensutredninger er at det gjerne rives flere bygninger enn det varsles om. Dette skjedde med KVU-en fra 1993 for alternativ 2B for jernbanetunnel under Moss. Det er den løsningen som nå i praksis kommer.  I den KVU-en skulle 22 bygninger rives i Kransen-Nyquistbyen, mens kartet i samme KVU viste 28 bygninger. Nå foreligger fasit, som viser at hele 117 bygninger må rives.IB511C321-131E-439E-B09D-F4F57B18B5B9.jpegVi mener at det er to mulige løsninger for å unngå dette:at Norsk Banes jernbaneløsning med stasjon på Myra kvalitetssikres,eller at ferjekaia flyttes sørover og at man får en havnevei i tunnel fra ferja og ut mot E6 ved Årvoll i Rygge.Flytting av ferjekaia er jo utelukket før 2030, mens Norsk Banes alternativ er allerede utredet. Den viser at 6 milliarder kroner kan spares på vei og bane.  Løsningen innfrir Stortingets krav til IC banen, er mer skånsom for byen og gjør det mulig å bygge jernbane og RV19 samtidig med banen som opprinnelig foreslått. Lenke til oppsummering finnes på:https://www.facebook.com/groups/273696669469289/permalink/970855369753412/Bystyret må vedta en bedre løsning!Hvis ikke dette oppropet blir hørt må vi vise vår motstand mot disse planene som har store negative konsekvenser for Moss. Støtt oss og  S I G N E R  D E T T E  O P P R O PET

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Zizi Johansen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...