Trekk bankene ut av skitne oljeinvesteringer!

Kunstnernes opprop i 2017 for alle som støtter saken; Trekk bankene ut av skitne oljeinvesteringer!

I disse dager tar tusenvis av mennesker verden over til gatene i Global Divestment Mobilisation. De krever at banker og andre samfunnsinstitusjoner trekker sine investeringer i fossilindustrien – som står for noen av de største CO2-utslippene som fører til global oppvarming.  

Dette er krav som støttes av kunstnere og kulturarbeidere i mange land. I Norge arbeider en tverrfaglig gruppe kunstnere for et oljefritt kulturliv gjennom aktivistgruppa Stopp oljesponsing av norsk kulturliv (SOANK). SOANK har bidratt til opprettelsen av den internasjonale plattformen fossilfundsfree.org. Flere hundre sentrale kulturinstitusjoner, enkeltartister og kunstnere har gitt sin tilslutning til denne plattformen, deriblant Øyafestivalen og Susanne Sundfør.

Mange banker ser det som en del av samfunnsansvaret sitt å støtte kulturlivet. De burde være like opptatt av at investeringene deres ikke ødelegger for fremtiden. Deler av bankenes nåværende investeringsvirksomhet går direkte inn i fossilnæringen, en næring som lenge har brukt kulturen som grønnvaskingsarena gjennom sponsing. Slik støtte er et kjent middel for å sikre seg positivt omdømme og reklame for egen virksomhet. Når disse bankene bygger kulturhus og sponser festivaler, vil vi som kulturaktører stille krav om at de trekker seg ut av klimaødeleggende virksomhet.

Våren 2017 la Framtiden i våre hender (FIVH) fram en omfattende undersøkelse av norske bankers investeringer og bærekraft. Undersøkelsen vurderer hvordan eller hvorvidt bankene følger opp sine etiske retningslinjer i praksis, og hvor mye de har investert i oljerelatert virksomhet. Blant funnene er at norske banker fremdeles investerer i den svært omstridte utvinningen av tjæresand  i Alberta, Canada, som har medført store ødeleggelser av sårbar natur og forurensning av  elver og drikkevann på urbefolkningens landområder. At norske Statoil omsider har trukket seg ut av alle sine tjæresandprosjekter, sier sitt om risikofylte, skadelige og tapsbringende investeringer.

Imidlertid har både Nordea (med 14,4 milliarder kroner), DNB (2,0 mrd.), Danske Bank (2,2 mrd.), KLP (1,5 mrd.), Storebrand (391 mill.) og Sparebank1 (306 mill.) aksjer i 25 internasjonale oljeselskaper som investerer i Canadas tjæresand.

Klimaforskningen og kunnskapen er klar: Fortsatt utvinning av olje og andre fossile ressurser framskynder og forverrer en varslet klimakatastrofe. Det vet politikere. Det vet vi. Og det vet bankene som fortsatt investerer fossilt. Vi ber deg om å være med på å overtale kultursponsorene om å tømme sine porteføljer for klimafiendtlige investeringer, og stoppe oljesponsing av norsk kulturliv.

 

Alle som støtter saken kan bidra til å trekke bankene ut av skitne oljeinvesteringer.

Takk for at du signerer oppropet og sprer videre!

 

buttonHvit1.jpg

 

Initiert av Stopp oljesponsing av norsk kulturliv og en tverrfaglig gruppe kunstnere ved Liv-K. Nome, Mette Newth, Maja S.K. Ratkje, Martin Hagfors, Ragnhild F. Dale, Hasse Farmen og Elin M. Ø. Vister.

Står bak oppropet: Concerned Artists Norway, Klimavalgalliansen og Natur og Ungdom

Underskrifter fra kunstfeltet: 

Ingeborg Eliassen, Lilja Ingolfsdottir, Nina Ossavy, Sara Serrano, Elin T. Sørensen, Diego Belda, Else Hartmann-Johnsen, Heidi Sundby, Andreas Kuchenbauer, Anne Mortensen, Vibeke Sjøvoll, Anke Stumper, Kristin Wiese, Agnar Lirhus,Terje Dragseth, Marius Kolbenstvedt, Siri Austeen, Elisabeth Eide, Freddy Fjellheim, Liv Lundberg, Tor Edvin Dahl, Linde Hagerup, Sidsel Mørck, Hilde Hagerup, Torgeir Rebolledo Pedersen, Per Olav Kaldestad, Bård Isdahl, Mona Høvring, Arnt Birkedal, John Gustavsen, Eli Raa Nilsen, Dag Hellev, Hans Sande, Paal-Helge Haugen,Margrethe Kolstad Brekke, Philip Newth, Torbjørn  Davidsen, Jeanette Toyah Sylvia Thorstensen, Elisabeth Medbøe,Espen Stueland, Knut Nærum, Kjartan Fløgstad, Arne Ruste, Thor Sørheim, Aleksander Melli, Astrid Nordang, Brit Bildøen, Gro Dale, Hege Rimestad,  Jostein Gaarder, Espen Haavardsholm, Brit Steinsvik, Birgitte Grimstad, Fredrica Miller, Calina Pandele Yttredal, Ida Marie Simmers, Kristin Lotherington, Tuva Hennum, Ragnar Hovland,Hildegunn Solbø, Andrew P. Kroglund, Katrine Landberg,Inger-Johanne Marheim,

Besøk fossilfundsfree.org og stoppoljesponsingavnorskkulturliv.wordpress.com


Stopp oljesponsing av norsk kulturliv/Liv-K. Nome    Kontakt personen bak underskriftskampanjen