VI VIL BEHOLDE KOMSASLETTA TIL LEKE- OG FRIOMRÅDE!

Midtbakken Grendelag, Tollevik Grendelag og Skaialuft Vel viser til Alta

kommunestyrets vedtak å bygge ny skole som erstatning for Komsa og Bossekop

skole. I den forbindelse ble det diskutert å selge Komsa skolens tomt til privat aktør

som kan nytte tomta til boligformål, noe som i praksis betyr en privatisering av

området.

Etter etablering av nytt boligområdet nordvest for E6 blir Komsasletta det eneste

større område i foten av Komsafjellet som er offentlig.

Komsasletta er et av de mest brukte friområder i Sentral-Alta. Sletta er lett tilgjengelig

og relativt flat, har leke- og idrettsplass, gapahuk, ski- og akebakke og egner seg

derfor spesielt for funksjonshemmede og små barn, noe som den hyppige bruken fra

småbarnsfamilier og barnehager viser.

Derfor sier vi nei til privatisering av Komsasletta. Vi er ikke imot etablering av

offentlig virksomhet som er forenlig med dagens bruk som friområde og ikke

reduserer områdets kvalitet.

 

Komsasletta41.jpgOversiktsplan_Komsa41.jpg


Ragnhild A Ernstsen, Midtbakken grendelag    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Ragnhild A Ernstsen, Midtbakken grendelag kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook