Oppland AP: Si nei til olje i LoVeSe!

Vi krever at Arbeiderpartiet i Oppland stiller seg mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Oppland AP skal stemme over saken under sitt årsmøte 12-13. mars. Det er viktig at Oppland står på rett side i denne saken, da det kan bli avgjørende for utfallet for AP nasjonalt.

18.januar la Arbeiderpartiets programkomité fram forslag om å åpne deler av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring – et forslag som støttes av Oppland AP. Forslaget er lagt frem som et kompromiss mellom oljenæringen og miljøbevegelsen - men lengre unna sannheten er det ikke mulig å komme. Ved at Oppland Arbeiderparti sier ja til til oljeboring sier de også ja til forurensning, samt ødeleggelse av sårbare og unike naturområder. Området arbeiderpartiet ønsker å åpne for oljeutvinning er av enorm viktighet for torsk og hyse langs kysten, og inneholder verdens største kaldtvannskorallrev. Vi krever at Oppland AP tar avstand fra kunnskapsløs politikk!

 

Dette er noen av hovedargumentene for et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja:

(Kilde: Folkeaksjonen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja)

  • Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unik i verdenssammenheng, her gyter verdens siste store torskestamme, og verdens største kaldtvannskorallrev er utenfor Røst i Lofoten.
  • Etter 15 år med kunnskapsinnhenting fraråder alle de miljøfaglige instansene petroleumsvirksomhet i dette området. 70% av fisken vi tar opp i Norskehavet og Barentshavet har sitt nøkkelområde i Lofoten, Vesterålen og Senja.
  • Konsekvensutredning er en åpningsprosess for oljeboring og dermed første steg mot leteboring. Gjennom norsk historie har konsekvensutredninger alltid ført til at nytt areal har blitt tildelt oljeindustrien.
  • En rapport fra Nærings- og Fiskeridepartementet viser mulighet for 5000 nye arbeidsplasser innen nye marine næringer, biomarin industri og reiselivsnæringen. Sammenlignet vil olje- og gassutvinning i dette området kunne gi mellom 400 og 1100 arbeidsplasser, fra Namsos til Tromsø, forutsatt ilandføring og en oljepris på 100 dollar. Det finnes allerede over 6500 fornybare arbeidsplasser innen fiskeri og reiseliv i Lofoten, Vesterålen og Senja. 
  • De mulige petroleumsforekomstene ligger på samme sted som de viktigste fiskefeltene. Kontinentalsokkelen er på sitt smaleste utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og kan ikke sammenlignes med Nordsjøen. Her er det ikke plass til både fisk og olje.
  • Dersom ikke verdens rikeste land har råd til å la olje og gassen bli liggende – hvem har råd til det da?
  • Kun én av seks Lofotkommuner sier ja til åpning, og i forkant av stortingsvalget i 2013 sa bare tre av ti AP-velgere i Nordland ja til oljeboring i dette området.
  • Nord-Norge forvitrer ikke uten olje. Lofoten, Vesterålen og Senja opplever alle en befolkningsvekst, og Lofoten ligger over landsgjennomsnittet i tilflytting av unge mellom 20 og 40 år.

 


Lillehammer Natur og Ungdom    Kontakt personen bak underskriftskampanjen