Mest populære underskriftskampanjer i 2017 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar hebraiskstudiet ved UiO!

Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo (UiO) har vedtatt å legge ned moderne hebraisk, som hittil har vært en del av midtøstenstudiene, på linje med arabisk, persisk og tyrkisk. Begrunnelsen for å legge ned hebraisk er tredelt. IKOS hevder at 1) Studenttallene er for lave. Over en tiårsperiode har henholdsvis to og fem studenter avlagt bachelor- og mastergrad som "programstudenter" på midtøstenkunnskap med hebraisk. Antallet programstudenter er fastsat

Laget: 2017-11-30 Statistikk

Få ned fartsgrensen på RV 120 ved Augerød i Våler

Dette er et opprop som vil bli sendt Veivesenet i håp om å få satt ned fartsgrensen ved Augerød feltet i Våler. Det er nylig bygget ny flott vei med bussholdeplass og avkjøringsfelt. Men fartsgrensen er fremdeles 80. Mange holder nærmere 100. Her må mange barn, Voksene og dyr krysse veien daglig for å komme seg til bussholdeplassene eller hjemmet sitt. Og det med livet som innsats. Flere kjæledyr har allerede møtt døden her og det er bare et spørsmål om tid før det blir et barn eller noen som ik

Laget: 2017-04-06 Statistikk

Nei til utbyggingsutsettelse av RV19; Nei til bompengefinansiering av RV 19 til ferjekaia i Moss; Ja til Samordning av Rv19 og IC-banen før vei og bane bygges

 I følge NTP 2018 skulle mossingene betale minst 1,6 milliarder kroner i bompenger for utbygging av RV 19 i tunnel under IC banen og Moss sentrum. Dette er en riksvei som gir Moss mange problemer og vi mener at staten skal ta regningen.Den 18. juni 2017 sa Statens Vegvesen og BaneNOR at krysningspunktet for Rv19 høyst sannsynlig blir lagt OVER dobbeltsporet ved Kransen i Moss. Det er kun den løsningen som detaljutredes fram til årskiftet. Allerede i januar 2019 må krysningspunktet være avklart i

Laget: 2017-04-05 Statistikk

Kjell "Kjellen" Bigset / Thomas Ryste med i neste Farmen Kjendis

Første utgave av TV2's Farmen Kjendis er over og Lothepus sikret seieren i en spennende finale mot Ida.  Nå ønsker hele Norges Kjell "Kjellen" Bigset å legge standarden ved å ønske seg med i neste utgave av TV-suksseen.  De fleste av oss kjenner karakteren Kjell "Kjellen" Bigset best fra ulike events og fra kulturscener over hele landet. Med mange aktive år bak seg som humorkonge og morromann, er frontfigur Thomas N. Ryste lysten på å gå inn i rekken av kjente fjes som får bryne seg på gårdsdri

Laget: 2017-02-13 Statistikk

VI VIL BEHOLDE KOMSASLETTA TIL LEKE- OG FRIOMRÅDE!

Midtbakken Grendelag, Tollevik Grendelag og Skaialuft Vel viser til Alta kommunestyrets vedtak å bygge ny skole som erstatning for Komsa og Bossekop skole. I den forbindelse ble det diskutert å selge Komsa skolens tomt til privat aktør som kan nytte tomta til boligformål, noe som i praksis betyr en privatisering av området. Etter etablering av nytt boligområdet nordvest for E6 blir Komsasletta det eneste større område i foten av Komsafjellet som er offentlig. Komsasletta er et av de mest brukte

Laget: 2017-09-04 Statistikk

Stopp diskrimineringen ved norske universiteter og høyskoler!

Stortinget vedtok i 2002 et lovforslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet som innebærer at teknisk-administrativt ansatte ved statlige universiteter og høyskoler i Norge bevisst diskrimineres. Vedtaket resulterte bl.a. i universitets- og høyskolelovens §10-2, fjerde ledd. I valg av rektor ved UiO vektes stemmene til teknisk-administrativt ansatte med kun 22 %, mot studentenes 25 % og de vitenskapelige ansattes 53 %. I ytterste konsekvens betyr dette at hvis 30.000 studenter og teknisk/ad

Laget: 2017-04-26 Statistikk

FOLKETS AKSJON FOR UNDERVISNING AV POLSKE BARN

FOLKETS AKSJON FOR UNDERVISNING AV POLSKE BARN. Vi polske foreldre ønsker å ha tilgang til morsmålsopplæring. Kongen 02.09.2016 sa (i velkomsttalen på Slottets hagefest filosoferte kong Harald over temaet “Nordmenn”): – ...Nordmenn er innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, [...] tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes, sa kongen blant annet... Han fulgte opp med å si at: ...det ikke alltid er så lett å si hvor vi er fra, men at de

Laget: 2017-10-27 Statistikk

FIRST PRICE: Fjern animalsk fargestoff(E120) fra produktet snacks med baconsmak!

Underskriftkampanjens mål er å få First Price til å fjerne et unødvendig fargestoff (E120/karmin) fra sitt produkt Snacks med baconsmak, da dette er animalsk og hindrer enkelte vegetarianere og alle veganere å kjøpe det.Ved å fjerne E120 vil First Price få flere kunder som da vil ønske å kjøpe produktet. Signer oppropet i solidaritet med veganere som savner baconsnacks!

Laget: 2017-11-08 Statistikk

Få Nordland AP til å si nei til oljeboring i LoVeSe

Vi i Nordland Natur og Ungdom krever at Nordland Arbeiderparti går mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi lover å komme med kake og brus hvis dere går mot saken! Lykke til med årsmøtet deres i mars, vi kommer!  18.januar la Arbeiderpartiets programkomité fram forslag om å åpne deler av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring – et forslag som støttes av Nordland AP. Forslaget er lagt frem som et kompromiss mellom oljenæringen og miljøbevegelsen - men lengre unna sannheten er det ik

Laget: 2017-02-05 Statistikk

Ruter .. Gjenopprett bussholdeplassen på Edelgranveien !

Fra 1. januar 2017 har Ruter lagt ned bussholdeplassen på Edelgranveien. Dette påvirker en rekke kollektivbrukere i området, og gir et meget dårlig tilbud for arbeidstakere, eldre og spesielt skoleelever som bruker dette tilbudet daglig tidlig på dagen mot Bekkestua og Oslo. Beslutningen er tatt uten noe som helst forvarsel og uten å høre med kundene om dette var ønskelig.Vi ønsker at Ruter straks gjenoppretter bussholdeplass ved Edelgranveien på rute 150 (gamle 144)

Laget: 2017-01-04 Statistikk