STENG GRENSEN - FOLKEAVSTEMNING

Vi som vil ha en folkeavstemning om å stenge grensen!              HUSK: BEKREFT SIGNATUREN PÅ DIN MAIL! 

Vi som vil ha en folkeavstemning om å stenge grensen! Flyktningskrisen forverrer seg for hver dag som går. Flere og flere flykter til land i Europa for en bedre fremtid. Over 1 million lyktninger fra land utenfor Schengen har tatt veien inntil Europa uten visum i 2015. Over 30 000 av disse tok seg inn i Norge uten visum. Et antall Norge finner vanskelig å håndtere. Denne bølgen av mennesker er fortsatt i bevegelse, og det er anslått at 60 millioner mennesker ønsker å ta seg inn i Europa. Norge er for disse menneskene et attraktivt land med åpne grenser og generøse velferdsordninger.

Det er like mye ditt, mitt og vårt ansvar og verne om Norge, vårt fedreland, som politikerne på Stortingets. Det er ingen tvil om at vi har mistet tilliten til mange av våre politikere på en rekke områder, og vi må selv være med på å sikre vår fremtid. I en tid hvor det er spådd krig og unntakstilstander i Europa, er det ingen tvil om at vi går en usikker fremtid i møte. Med dette oppropet krever vi en rettferdig folkeavstemning, om at Norge skal tre ut av Schengen samarbeidet og stenge grensene en gang for alle!

Vi ønsker mange nok signaturer til at dette blir et krav med tyngde nok til å legge det frem for Stortinget. Oppropet vil deretter bli markert med en demonstrasjon i Oslo. Markeringen vil frontes av Kaja Jakobsen og Margarita Bråten.

Gi din signatur, gi oss et håp!

Takk! <3

 Mvh Kaja Jakobsen og Margarita Bråten

HUSK: BEKREFT SIGNATUREN PÅ DIN MAIL!


Margarita Bråten og Kaja Jakobsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen