NEI til halalslakt i Norge, samt import av halal- og kosherkjøtt!

Det har i det siste sirkulert en video på sosiale medier (http://www.facebook.com/photo.php?v=212494558895758). Først kan man se den vanlige slaktemetoden som er helt udramatisk, der dyret dør umiddelbart og ikke føler noen smerte. Deretter får vi se halal, som gir dyret mange minutts unødvendig lidelse. Dyret lever imens det blir flådd, kuttet mm, og mens andre dyr ser på. Halal er grusomt., og skrekkelig uhumant. Det verste av alt, er at dette er lov i Norge. For eksempel har Gilde et datterselskap som heter Alfathi som gjør det. Det er opprettet fordi vi har en del muslimer i Norge, og dermed tjener de på dette siden det er et stort marked for det. Etter ny vurdering har EU bestemt at alle nasjonalstatene står fritt til å forby slakting uten bedøvelse. Slakting uten bedøvelse er forbudt i Norge, men sterke grupper kjemper for legalisering... Bedøvelse eller ikke, vi vil ikke ha noe lignende som den fæle halalslaktingen som foregår utenlands, selv om det er mer humant her. Dessuten er det da ikke alltid det blir gjort etter loven.... Vi vil derfor FORBY HALAL-SLAKT I NORGE!

Vi har også et annet stort problem, kanskje større, og det er importen av dette. I mange andre land gjør de i alle fall på de forferdeligste måter, slik som på videoen jeg tidligere har nevnt.
Det er ingen kosherslakterier i Norge siden de ikke godtar bedøvelse, men dvs at importen av det er ekstra stor. Derfor vil vi også FORBY IMPORT AV HALAL OG KOSHER TIL NORGE! Vi vil ikke støtte dette på noen slags måte! En annen ting vi må være obs på, er utenlandske kebabsjapper og restauranter. Vi krever også TYDELIG MERKING AV HALAL! Vi vil ikke spise dette! Aftenposten skal ha skrevet i 2005 at masse av halalkjøttet ble solgt umerket og/eller blandet med de vanlige Gilde-produkter for folk flest... ÆSJ!

Bli med og kjemp din kamp for disse dyrenes rett til en verdig død. Skriv under her og bli med i facebookgruppen http://www.facebook.com/groups/neitilhalalslaktinorgeogimport/