HPV-vaksine for gutter inn i barnevaksinasjonsprogrammet

Folkehelseinstituttet og Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten har ferdigstilt sine utredninger, og kommer med en klar anbefaling om at gutter på 12 år bør tilbys HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter. Nå er det opp til helse- og omsorgsdepartementet å avgjøre hvorvidt dette skal skje. En innsigelse mot dette som er kommet fram i utredningene er at det ikke er kostnadseffektivt å tilby vaksinen til gutter. Å gjennomføre vaksinering privat koster 4000,- per barn. 

Å gå imot Folkehelseinstituttet og Prioriteringsrådets anbefaling vil være et klart eksempel på kjønnsdiskriminering. Det bidrar også til å fremme sosiale forskjeller, da det er klart at ikke alle hjem har mulighet til å koste denne vaksinen selv. Vi ønsker å synliggjøre dette for helse-og omsorgsdepartementet nå når de skal avgjøre om vaksinen også skal tilbys gutter. Hvis du mener at gutter også bør få tilbud om denne vaksinen gratis, skriv under og del aksjonen videre. 

"HPV-infeksjon er en forutsetning for utvikling av livmorhalskreft. HPV-virus av høyrisikotype kan hos noen smittede forårsake en vedvarende infeksjon som på lang sikt kan føre til livmorhalskreft. HPV kan også føre til andre former for kreft, som kreft i ytre kjønnsorganer hos kvinner og kreft i penis hos menn. Hos begge kjønn kan kreft i endetarmskanalen, i munnhule og svelg ha sammenheng med HPV-infeksjon.  

Visse typer HPV kan også føre til kjønnsvorter (kondylomer) hos begge kjønn" (Folkehelseinstituttet, 2016).

Les mer om HPV her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/


Marion Gimsøy Stavsøien og Femke Driessen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Marion Gimsøy Stavsøien og Femke Driessen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...