Mest populære underskriftskampanjer i 2015 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ja til vern av BlåKAFEn

Ønsker du og støtte dette opppropet? - Skriv inn ditt navn nederst på denne siden, og trykk på "Støtt opprop" Vi vil verne BlåKAFEn i Rødsjøkrysset! BlåKAFEn på Rødsjø er for mange et symbol på en kultur fra 60-70 tallet, som oppstod da den dengang nye veien kom over Haugsdalen og skulle gi Stjørna en enklere adkomst til Rissa. Rødsjøen ble da det geografiske midtpunkt i Fosen, og Stjørna kommune forsvant etter og bli delt mellom Bjugn og Rissa kommune. Paul Rødsjø var ganske fremsynt, og satte

Laget: 2015-01-17 Statistikk

Hjelp oss å bevare våre avtaler om bassengtrening i Sola Kommune

Vi er en god gjeng brukere som har god nytte av trening i varmtvannsbassenget i Sola Kommune i Rogaland. Sola kommune har som slagord 'Med ansvar for hverandre', og vi som er brukere er kronisk syke, har muskel- og leddplager etc. Vi har stor glede av å trene i bassenget, men å få en prislapp på 1000,- (for én treningsdag i uka, går du flere ganger må det ganges med antall ganger man går i treningsgrupper)   I vår lokalavis står det følgende: (sitert) ''Sist onsdag (4/11-15) vedtok politikerne i

Laget: 2015-11-12 Statistikk

STOPP barnevernets manipulasjon av barn i fosterhjem.

Barnevernet legger som regel strenge restriksjoner på omfang og innhold i kontakten mellom fosterbarn og deres biologiske familie. Kontakten kontrolleres gjennom instruksjon, manipulasjon og ulike former for sanksjoner. Dette oppropet gjelder krav om lovhjemlet forbud mot bruk av alle direkte og  indirekte styringsmetoder (manipulasjon/hjernevask) som har som formål eller effekt å påvirke kontakten mellom barna og biologiske foreldre på en negativ måte. Blant annet gjelder dette at kontakten mel

Laget: 2015-07-06 Statistikk

Osenveien - FV 215

Laget: 2015-05-02 Statistikk

Bevar D6

SKAL KULTURHUSET D6 RIVES? ER ÅS SENTRUM BLITT HISTORIELØST?  MED DENNE UNDESKRIFT ØNSKER JEG FORTSATT BEVARING AV KULTURHUSET D6. Nå foreligger det planer om en utvidelse av Åsgård skole, noe som kan føre til at Kulturhuset D6 blir revet. Men styrene i Ås Kunstforening (leietaker) og D6 mener at Åsgård skole og Kulturhuset D6 godt kan fortsette å bestå ”side ved side”. Kulturhuset D6 huser nå og har huset Ås Kunstforening, Gamleveien Maleselskab, Sjakklubben, Ås Musikkskole, Danse- og yogaunde

Laget: 2015-11-08 Statistikk

Felles løft for Schweigaardsgate

Protest og APPELL! Felles løft for Schweigaardsgate  Vi trodde at flere tiårs trend var snudd, men med sorg å melde har nå også Borettslaget Schweigaardsgt 76 søkt, og fått godkjent bruksendring av butikklokalet på hjørnet Schweigaardsgt./Myklegardgt. Lokalet er nå omregistrert til bolig. Vi trenger FLERE butikker med åpne dører, for sammen å skape et levende og trygt nærmiljø. Butikkdød er smittsomt og uten handel i strøksgatene vil det gå utover trivsel og stabilitet. Dette er et felles ansva

Laget: 2015-01-09 Statistikk

Hjelp oss å bevare friarealet på Trones

  At Verdal kommunestyre har gått inn for utredning av ekskluderende hyttefelt i 100-metersbeltet på Tronestangen er et tydelig tegn på dårlig dømmekraft.  Bortfallet av skogen som friområde vil forringe friluftsverdien av stranda. Tapet vil ikke kunne kompenseres med økt tilrettelegging for allmennheten. I dette friområdet er det heller ikke behov for mer tilrettelegging. Som innbyggere i en innlandskommune har vi marginalt med friareal ved sjøen. Vi aksepterer ikke å bli henvist til en "friluf

Laget: 2015-05-03 Statistikk

Flere fartsdempere i Gamle Bygdevei

I dag ble en nydelig katt påkjørt i Gamle Bygdevei.  Den døde kort tid etterpå, og en familie savner inderlig et kjært familiemedlem. Det er mange som kjører langt over fartsgrensen i Gamle Bygdevei, til tross for at dette er skolevei, og mange barn, voksne, eldre og dyr er ute og går til enhver tid. Vi har ikke råd til å miste noen på grunn av at bilister ikke sakker farten og tar hensyn til omgivelsene!  Gi oss flere fartsdempere - så får vi et bedre bomiljø og en tryggere skolevei.

Laget: 2015-06-16 Statistikk

Fiberkabel til Øysang - 4990 Søndeled

I forbindelse med bredbåndsutbygging i Risør kommune oppfordrer kommunen alle interesserte å bidra med innspill på hvilket området som bør prioriteres. Kommunen spør om oversikt over antall faktiske og potensielle interessenter. Oppfordre alle som vil ha fiberkabel til området eller tror de vil ha det i fremtiden å signere oppropet.      

Laget: 2015-04-21 Statistikk

Gjemnes = Nordmøre

Storting og Regjering krever større og færre kommuner. Vi må sikre at Gjemnes forblir en del av Nordmøre i denne prosessen.  Vi har sterke bånd og våre tradisjoner, folkelynne, dialekt og verdier hører til på Nordmøre. Dette oppropet skal benyttes til å vise hvor Gjemnes hører til i en ny stor-kommune. For å få dette oppropet representativt, ber vi om at bare innbyggere over 18 år i Gjemnes Kommune signerer oppropet. Vi trenger din stemme for å sikre en beslutning i samsvar med folkeviljen i Gje

Laget: 2015-02-25 Statistikk