Steng motivasjonskollektivet

Motivasjonskollektivet er ifølge seg selv "en privat, ideell stiftelse for ungdom i alderen 13-18 år som mottar ungdom på oppdrag fra kommunale og statlige barneverntjenester."

Under NRKs Brennpunkt Tirsdag 04.03.2014 ble det nok en gang satt fokus på tvilsomme metoder ved institusjonen som har blitt sterkt kritisert siden 1990-tallet.

Dokumentaren viste intervju med seks unge mennesker som har bodd på Motivasjonskollektivet. Noen på 90-tallet, noen rundt 2007-2008 og en så sent som i 2013. Alle hadde sammenfallende historier hvor de forteller om systematisk bruk av isolat (på "Slusa"), et rigid regelverk og nedverdigende behandling fra ansatte.

I sosiale medier har det også siden kommet mange som forteller samme historie. Noen forteller også om positive opplevelser men jeg anser likevel de negative historiene som så sammenfallende og sterke at de er vanskelig å ignorere.

Det kommer også frem i dokumentaren at institusjonen mange ganger har fått sterk kritikk fra Fylkesmannen for å ha brutt regelverket. I tillegg har det også kommet kritikk fra samme hold for mangel på forbedring av avvik.

Når skal nok være nok?

Fylkesmannen i Akershus og Oppland: Steng motivasjonskollektivet nå! Det er ikke akseptabelt at en til ungdom må oppleve det samme.