Redd frivillig opplæring i Nordland

 

I Nordland fylkesråds budsjettforslag er det foreslått et totalt kutt av støtten til Voksenopplæringsforbundet Nordland og Studieforbundene i Nordland. Dette betyr at det årlige tilskuddet på 3,2 millioner kroner til frivillige organisasjoners opplæring i fylket vil bli borte i 2015. Dette går hardt utover tilbudene i fylke.  

 

Vi sier STOPP nedskjæring av frivilligheten. Redd all den gode opplæringen som gjøres i Nordland gjennom sangkor, musikkorps, livredning, blindeskrift, teater, ledelse, IT for seniorer, husflid, håndverk, snøskredfare, spansk, organisasjonsdrift og livsmestring for kronisk syke. Og mye, mye mer. 

 

La Nordland fortsette å være et fylke med opplæringstilbud for alle. Redd kursene våre, signer og si nei til det foreslåtte kuttet.