Nei til nedleggelse av palliativ enhet på Ski Sykehus!

Følgende sak står skrevet om i Østlandets Blad fredag 28. februar 2014.

 

http://www.oblad.no/nyheter/vil-flytte-palliativ-enhet-fra-ski-til-ahus-1.8312124

 

Saken er ikke vedtatt ennå, så jeg mener det er viktig at det kjempes for å unngå en nedleggelse. Palliativ enhet på Ski Sykehus er svært viktig for veldig mange. De ansatte der utviser stor profesjonalitet, og ivaretar pasienter og pårørende på en helt fantastisk og uvurderlig måte. Man føler en enorm trygghet innenfor disse veggene.

Her skal de altså spare penger på en gruppe mennesker som er på det mest sårbare. Det er uhørt!

 

Skriv under! Vis at DU ikke vil akseptere dette.