Nei til konkurranseutsetting og salg av barnehagene våre!

Oslo kommune kutter nå drastisk i oppveksttilbudet til barn og ungdom, og har vært i en prosess med konkurranseutsetting av syv barnehager. Fem av disse ligger i bydelene Alna og Søndre Nordstrand, bydeler med særlige utfordringer. Dette i følge Osloby.no fordi disse barnehagene "er dyre i drift". Her skal det spares penger, og den vedtatte bemanningsnormen i kommunen skal ikke gjelde.

"Bydel Alnas barnehager har en stor utfordring i det mangfoldet som preger barne-, personal- og foreldregruppa. Utfordringene ligger både i det pedagogiske og det holdningsmessige, så vel som i utviklingen av barnehagens identitet", står det i en høringsuttalelse fra Bydel Alna.

I Osloby.no om hvordan de aktuelle barnehagene har blitt utvalgt: "Man har vært opptatt av å plukke ut ulike typer bydeler, med innslag av forskjellige typer barnehager, for å få best mulig erfaringsgrunnlag." Det er slående at det er stort flertall av barnehager i bydeler med stort kulturelt og språklig mangfold som altså "plukkes ut".

Kun barnehagene Frydenlund og Ospa i bydel Alna og Bjørnåsen i Søndre Nordstrand ender med å konkurranseutsettes, da det ikke har kommet inn tilbud/tilstrekkelig gode tilbud på de resterende. Smedbakken (bydel Alna), Asperud (bydel Søndre Nordstrand) og Rønningen (bydel Vestre Aker) er plukket ut for salg, og må igjennom nok en tung prosess. De resterende barnehagene som er valgt ut for salg er:

  • Bydel Vestre Aker: Holmen, Midtstuen.

  • Bydel Søndre Nordstrand: Hauketo, Vestskrenten.

  • Bydel Alna: Fagerholt, Lindebergstua, Sørhellinga.

Konsekvensene er nå helt tydelige: I eksempelvis Rønningen forsvinner tre av fire pedagoger, styrer og flere assistenter. Vi krever at alle barnehagene forblir kommunale, med de forpliktelsene til bemanningsnorm dette innebærer- og at det heller satses i større grad på en styrking av barnehagene i takt med utviklingen i målgruppa og behovene.