Mest populære underskriftskampanjer i 2015 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Redd Spesialsykehuset for Epilepsi fra nedleggelse

Laget: 2014-09-28 Statistikk

Vi ønsker folkeavstemning i Hof om sammenslåing med Holmestrand

Vi er inne i en prosess der vårt lokalsamfunn og lokaldemokrati er i ferd med å bli endret for alltid, og det er kun noen få som er med på å ta den beslutningen.  Hvordan skal Hof kommune og våre nære tjenester organiseres og finansieres i framtida? Hvem skal bestemme over våre barnehager, skole og eldreomsorg? En eventuell sammenslåing vil komme til å berøre oss alle.  Partiene i Hof gikk til valg på en flersenterkommune med Re, Sande, Hof og Holmestrand og ikke kun en sammenslåing med Holmestr

Laget: 2015-11-12 Statistikk

Si JA til #styrkjordvernet

Oppropet "Si JA til #styrkjordvernet" støtter oppropet "Stopp nedbygging av matjorda - nå" I november 2015 sier vi dette; "Styrk jordvernet i Norge!" Bakgrunn: Næringskomitéen skal avgi sin innstilling om ny nasjonal jordvernstrategi torsdag 19.november.  De regionale jordvernforeningene i Vestfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Telemark og Rogaland har tatt initiativ til oppropet Stopp nedbygging av matjorda- nå! Naturviterne som tok initiativet til «Ja til #styrkjordvernet i Norge» støtter dett

Laget: 2013-11-27 Statistikk

Bevar Berg museum

Bevar Berg - Kragerø museum!  Museet trues med nedlegging fordi penger og folk konsentreres rundt Telemark museum i Skien. Politikerne må slå ring om museet, og sikre at det får en sentral plass i Kragerøs 350 års jubileum i 2016. Mister vi museet, mister vi Kragerøs kollektive hukommelse! 

Laget: 2015-02-16 Statistikk

Behold bassenget i Ålvik!

Underskriftskampanje mot nedleggelse av bassenget i Ålvik. Vil bli brukt som virkemiddel på møtet i kommunen den 24. August. Del gjerne med alle du kjenner. M.V.H. Stine Mari Hansen Maren Vaka Bassengansvarlig i Ålvik

Laget: 2015-07-30 Statistikk

Et trygt liv for familien Abbasi

  Den sittende regjeringa fører en returpraksis der vi ser en sterk oppsving i utsending av barnefamilier som søker asyl i Norge[1].   Mange av disse sendes nå til Afghanistan, et land der 36% av den allerede økende befolkninga befinner seg under fattigdomsgrensa. UDI understreker i sin prasksisforeleggelse til regjeringa at uten et nettverk som er i stand og villig til å hjelpe dem som sendes til internflukt i Afghanistan, er det ikke forsvarlig å sende barnefamilier til landet. De utdyper: «d

Laget: 2014-12-18 Statistikk

VI KREVER GJENNOMGANG AV EFSAs RETNINGSLINJER FOR GMO-SIKKERHET

VI KREVER GJENNOMGANG AV EFSAs RETNINGSLINJER FOR GMO-SIKKERHET   Vitenskapskomiteen for mattrygghet har igjen gjort en helse-og miljørisikovurdering av en GMO-mais og har ikke identifisert helseskadelige eller endrede ernæringsmessige egenskaper ved genmodifsert mais sammenlignet med konvensjonell mais. Den genmodifiserte maisen NK603 x MON810 er godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU (Kommisjonsbeslutning 2007/701/EC). De innsatte genene i mais NK603 x MON810 gjø

Laget: 2014-10-17 Statistikk

Ja, til at Audiografer defineres som høreapparatformidler!

I forbindelse med at Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut en høring vedrørende endring av rundskriv § 10-7 Bokstav b – Høreapparat og tinnitusmasker vil vi få uttrykke vår bekymring for utviklingen av dagens hørselsomsorg, og hvilke negative konsekvenser foreslåtte endringer kan medføre for hørselsomsorgen i Norge.   Fremtidens hørselsomsorg trenger:  Frittstående audiografer må defineres som høreapparatformidler i rundskrivet på lik linje med avtalespesialister og offentlig hø

Laget: 2015-03-12 Statistikk

Ja til høne

Pensjonerte verpehøner destrueres og flere forbrukere savner høner i butikkene. Her bør noe gjøres for å unngå at smakfull og sunn mat bare blir dumpet, det går i  mot sunn fornuft tradisjoner vi har her i Norge med å bruke hele dyret i matproduksjon. Har vi Nordmenn virkelig blitt så rike at vi bare kan kaste fullt brukbar mat? Eller er det tidsklemma som stopper oss fra å sette mat på langtidskoking? Eller har vi rett og slett blitt for bortskjemte med fileter og nygrillet kylling? Signer her

Laget: 2014-01-25 Statistikk

Samvær? Ikke for enhver pris

Vi ser altfor mange eksempler på at våre barns rettigheter blir satt tilside til fordel for de voksnes krav om samvær. Idag er rettspraksis at foreldre, så og si uavhengig av hva slags valg de tar i forhold til utøvelse av sin foreldrerolle, kan påberope seg samvær med barnet. Daglig møtes vi av saker som spenner fra mangel på oppfølging i form av ordnede samværsavtaler og økonomisk støtte til barnets daglige behov, til omsorgssvikt og overgrep mot barn. Etter lovverket er formuleringen at barn

Laget: 2015-01-29 Statistikk