MØREAKSEN utenom MOLDE

Regjeringen har bestemt at den framtidige Kyststamvegen (E39) som samler all nord-sør-trafikk på Vestlandet på strekningen Molde - Bergsøya skal følge "østlig korridor" ( Fursetjellet) fra Molde og nordover. Flertallet av Moldes politikere ønsker at vegen fra syd skal gå gjennom Molde Sentrum, og har vedtatt en "Bypakke" med "kort tunnelløsning" fra Aker Stadion til Glamox, noe som krever at E39 eventuelt bygges som firefelts motorveg fra Julneset helt inn til Aker Stadion. Også østlige bydel blir gjenstand for store veiprosjekter. Borgerne har ikke blitt informert på en måte som gjør at de har oppfattet omfanget av dette prosjektet.  Vi krever at alle fakta kommer på bordet, prosessen stoppes, og at den videre planleggingen skjer i en åpen planprosess.  NB! Kun personer over 18 år med bostedsadresse i Molde, Midsund, Aukra, Fræna og Eide, eller som er født i en av disse kommunene kan underskrive dette oppropet.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )