MØREAKSEN utenom MOLDE

Regjeringen har bestemt at den framtidige Kyststamvegen (E39) som samler all nord-sør-trafikk på Vestlandet på strekningen Molde - Bergsøya skal følge "østlig korridor" ( Fursetjellet) fra Molde og nordover. Flertallet av Moldes politikere ønsker at vegen fra syd skal gå gjennom Molde Sentrum, og har vedtatt en "Bypakke" med "kort tunnelløsning" fra Aker Stadion til Glamox, noe som krever at E39 eventuelt bygges som firefelts motorveg fra Julneset helt inn til Aker Stadion. Også østlige bydel blir gjenstand for store veiprosjekter. Borgerne har ikke blitt informert på en måte som gjør at de har oppfattet omfanget av dette prosjektet.  Vi krever at alle fakta kommer på bordet, prosessen stoppes, og at den videre planleggingen skjer i en åpen planprosess.  NB! Kun personer over 18 år med bostedsadresse i Molde, Midsund, Aukra, Fræna og Eide, eller som er født i en av disse kommunene kan underskrive dette oppropet.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Terje Tovan kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook